Iberiana – იბერია გუშინ, დღეს, ხვალ

სოჭი, აფხაზეთი, სამაჩაბლო, დვალეთი, ჰერეთი, მესხეთი, ჯავახეთი, ტაო-კლარჯეთი იყო და მუდამ იქნება საქართველო!!!

ახალქალაქი

Posted by iberiana on მაისი 4, 2012


დევი ბერძენიშვილი – ახალქალაქი ჯავახეთისაი

 „… სომხების მწიგნობარნი მაინც თავისას იძახიან და ბინას იკეთებენ იქ, საცა არ ჰქონიათ… სწადიანთ ქვეყანა დააჯერონ, ვითომც უფლება მიუძღვით ამ ადგილებში ბინის დადებისა“.

ილია ჭავჭავაძე, „ქვათა ღაღადი“

 1992 წელს სერიით „სომხური ისტორიული დასახლებანი” ერევანში გამოიცა ბუკლეტი „ახალქალაქი“, რომელიც გამოუქვეყნებია სომხური არქიტექტურის შემსწავლელ ორგანიზაციას სომხურ, რუსულ და ინგლისურ ენებზე. იგი შეიცავს მცირე ტექსტს (დაახლოებით 2 გვერდს); 12 ფოტოსურათს, ეკლესიის გეგმის ერთ ნახაზს, პატარა რუკას და უახლოეს ხანებში გამოსაცემ ამგვარსავე ბუკლეტების სიას, სადაც ჩამოთვლილია დასახელებული პუნქტების სახელები.

ტექსტში, რომლის ავტორი ჩვენთვის უცნობია, განსაზღვრულია ჯავახეთის ახალქალაქის მდებარეობა; ნათქვამია, რომ სომხური მოსახლეობა იქ IX-X საუკუნეებიდანაა; მოტანილია XI და XIII საუკუნეების ორი სომეხი ისტორიკოსის ცნობა ახალქალაქის შესახებ; ნახსენებია ერთი ფაქტი მისი აოხრებისა XV საუკუნეში და ახალქალაქის დაპყრობა ოსმალთა მიერ; ტექსტის შემდგომი ნაწილი ეძღვნება რუსეთის მიერ ახალქალაქის შემოერთებას და იქ სომხების გადმოსახლებას ოსმალეთიდან XIX საუკუნეში (აქ სისრულითაა აღწერილი სომხების მიერ ახალი ქალაქის გაშენებისა თუ მოწყობის ამბები); ბოლოს კი აღნიშნულია, რომ ძველი ნაქალაქარის ტერიტორიაზე აღმოჩენილი საფლავის ქვა 1501 წლისა, ახალ ეკლესიაში ჩაშენებული ხაჩქარი 1289 წლისა და ქალაქის მახლობლად მდებარე ეკლესია XII-XIII საუკუნეებისა მოწმობენ სომხური დასახლების აქ არსებობას აღნიშნულ საუკუნეებში…

http://iberiana2.wordpress.com/armenia/akhalkalaki/

Advertisements

3 Responses to “ახალქალაქი”

 1. Джавахкская диаспора России said

  Джавахкская диаспора России в связи с предстоящими парламентскими выборами в Грузии заявляет

  (…)

  • Децентрализация и предоставление краю Самцхе-Джавахку более широких прав на самоуправление;
  • Предоставление армянскому языку в крае статуса регионального языка;
  • Восстановление сокращенных учебных часов по армянскому языку в армянских школах края Самцхе-Джавахка;
  • Доведение уровня владения грузинским языком до 90% населения края (путём введения дополнительных, непринуждённых методов и средств);
  • Возвращение грузинской епархии ААЦ армянских храмов, церквей и культовых памятников, конфискованных в годы советской власти;
  • Прекращение политических преследований и репрессий в отношении джавахкских лидеров, активистов и иных национально-общественных деятелей; аннулирование так называемых “чёрных списков” на въезд на территорию Грузии ряда армянских деятелей, обеспокоенных проблемами края Самцхе-Джавахка; незамедлительное освобождение джавахкского узника совести Ваагна Чахаляна;
  • Упразднение запрета на ввоз в край Самцхе-Джавахк армяноязычных учебников, литературы и прессы;
  • Вливание инвестиций и обеспечение устойчивого роста экономики края; усиление поддержки малого и среднего бизнеса; создание в крае новых постоянных рабочих мест; сокращение безработицы и бедности в ближайшие четыре года;
  • Стимулирование увеличения производительности труда в аграрном секторе и реализация проекта по увеличению производства мясной и молочной продукции; введение и применение в крае программы микрокредитования сельского хозяйства;
  • Обеспечение строительства в течение будущих четырёх лет новых больниц, поликлиник, дошкольных и школьных учреждений;
  • Строительство в крае Самцхе-Джавахке сельских автомобильных дорог.

  (…)

  Ссылка: http://ddr-russia.livejournal.com/23574.html
  .

  Like

 2. aleqsandre said

  “უპატრონო ეკლესიას, ტურა -მგელი შეესია”!
  ნუთუ აღარავინ დარჩა რომ ამათა საკადრისი პასუხი გასცეს?!

  Like

 3. aleqsandre said

  ваше величество,не переселяйте армян,на среднию полосу России.Они ,с такого племени и рода,что прожив несколько лет на этой земле,потом начнут орать на весь мир,что это историческая земля их предков…

  არ დავუგდეთ ყური გრიბოედოვს და ახლა ვიმკით ამას!

  Like

კომენტარის დატოვება

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / შეცვლა )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / შეცვლა )

Connecting to %s