Iberiana – იბერია გუშინ, დღეს, ხვალ

სოჭი, აფხაზეთი, სამაჩაბლო, დვალეთი, ჰერეთი, სამცხე, ჯავახეთი, ტაო-კლარჯეთი იყო და მუდამ იქნება საქართველო!!!

საქართველო გვეღუპება

Posted by iberiana on მარტი 22, 2019

Guram Kartvelishvili—- საქართველო გვეღუპება —-

ისლამი მოდის და მას სოროსი მოუძღვის მისივე დაზრდილი ნეოლიბერალი ნაცქოცების ხელით. ჩვენ გვძინავს. ვისაც არ ძინავს ერის ის ნაწილია, რომელიც დაუძინებელ მტრად ქცეულ ნაცქოცურ მთავრობას ყავს ტვინგარეცხილი და მის სპექტაკლებში მონაწილეობს. ანუ ნაცებად და ქოცებადაა გაყოფილი და მათ ვითომ დაპირისპირებაშია ჩართული.

პარლამენტი ანტიქართულ და ანტიმართლმადიდებლურ გადაწყვეტილებებს იღებს გაჩქარებით, რადგან მათი ბატონები აჩქარებენ უკვე პროცესებს. ევროპა საიდანაც ეს ისლამის მხარდამჭერი და ანტიქრისტიანული დავალებები მოდის დღეს თვითონაა ისლამის მედროშე, რადგან მან დიდი ხანია უკვე რაც უარი თქვა ქრისტიანობაზე.

ჩვენი ახალგაზრდობის დიდი ნაწილი ნარკოტიკის და სექსის ბანგით ყავთ დატყვევებული, ხოლო ჯანსაღებს ყველა პირობას უქმნიან ქვეყნიდან გასაქცევად. ემიგრაციაშია ასევე იძულებით გადახვეწილი ქართველობის აქტიური ნაწილიც. ქვეყანაში დიდი ხნის წინ ჩანერგილ ივანიშვილს კი ისედაც კმაყოფას შეჩვეული ინტელიგენცია ფულით ყავს დაკმაყოფილებული და მათი სიტყვა ან საერთოდ არ ისმის ასეთ მძიმე დროს, ან ნეოლიბერალების სასარგებლოდ ჭიკჭიკებს.

ოპოზიციური პარტიების დიდი უმრავლესობაც ხელოვნურია და ისინიც გამთამაშებლის როლს ასრულებენ ნეოლიბერასტულ პროგრამაში.

მთავრობის კაბინეტებიდან ნამართი სამშენებლო კომპანიები გაჩქარებულად აშენებენ საცხოვრებელ სახლებს და ირანელ, არაბ და თურქ მოქალაქეებზე ყიდიან. ამაში კი მათ სამაკლერო ბიუროები უწევენ ფასდაუდებელ დახმარებას.

ქართული განათლება კვდება, რადგან ნიადაგს უმზადებენ ახალი სახელმწიფოს განათლების სისტემას, რომელიც ახალ ეთნო-რელიგიურ მოსახლეობაზე იქნება მორგებული.

გაყიდულია და ახლაც იყიდება ასეულ ჰექტარობით მიწები აზიელებზე, ხოლო საქართველოს წყლის რესურსებს ასევე უცხოური კომპანიები ეპატრონებიან. ჰესებით ტბორავენ ჩვენ მთიანეთსაც.,,,

ეს საშინელი ჩამონათვალი უსასრულოდ შეიძლება გაგრძელდეს ქართველებო რადგან საქართველო ყოველწუთიერად იყიდება და ნადგურდება უსისხლოდ და ჩუმად. გონს მოდით სანამ დროა, სანამ ისლამურ ქვეყნად გვაქცევენ და ჩვენი ადგილი აღარ დარჩება ამ მიწაზე. მოეშვით ეჭვებს და ნეოლიბერალების პოლიტსპექტაკლებში მონაწილეობას. ერთადერთი წამალი კი რაც გვიხსნის სრული განადგურებისგან ქართველთა საყოველთაო და განუხრელი ერთობაა…
საქართველო გვეღუპება!!!

გურამ ქართველიშვილი

21 მარტი, 2019

Posted in 2019, მამულიშვილებს, ოპოზიცია, პოლიტიკა, საქართველო-Georgia | Tagged: | Leave a Comment »

“პალმა ჯუმეირას” ქართველი კონსტრუქტორი

Posted by iberiana on მარტი 22, 2019

e183a1e18393

ვინ არის მსოფლიოს მერვე საოცრებად წოდებული “პალმა ჯუმეირას” ქართველი კონსტრუქტორი – “სამწუხაროა, რომ მას საქართველოში არ იცნობენ”

“სამ­წუ­ხა­როა, რომ მსოფ­ლი­ოს ამ “მერ­ვე სა­ოც­რე­ბის” შე­სა­ხებ არ­სე­ბულ უამ­რავ ინ­ფორ­მა­ცი­ა­ში ხში­რად არ არის მი­თი­თე­ბუ­ლი ოთარ ზალ­დას­ტა­ნიშ­ვი­ლის ვი­ნა­ო­ბა. სწო­რედ მან მო­ა­ხერ­ხა იმ კონ­სტრუქ­ცი­ის დაპ­რო­ექ­ტე­ბა, რომ­ლის წყა­ლო­ბი­თაც ყუ­რე­ში ნი­ა­და­გის და­მაგ­რე­ბა მო­ხერ­ხდა, რათა მიწა ზღვას არ წა­ე­ღო. სამ­წუ­ხა­როა ისიც, რომ ოთარ ზალ­დას­ტა­ნიშ­ვი­ლი თა­ვი­სი გე­ნი­ა­ლუ­რი კონ­სტრუქ­ცი­ის შე­დე­გე­ბის ნახ­ვას ვერ მო­ეს­წრო. უფრო სამ­წუ­ხა­როა ის, რომ სა­ქარ­თვე­ლო­ში ასეთ დიდ პი­როვ­ნე­ბას არ იც­ნო­ბენ” – ამ­ბობს ცნო­ბი­ლი ის­ტო­რი­კო­სი რუ­სუ­დან და­უშ­ვი­ლი, რო­მე­ლიც ოთარ ზალ­დას­ტა­ნიშ­ვილ­ზე სა­ინ­ტე­რე­სო ცნო­ბებს გვაწ­ვდის:

– მას შემ­დეგ, რაც ძვ.წ. II ს-ში მსოფ­ლი­ოს შვი­დი სა­ოც­რე­ბის სია შედ­გა, არა­ერ­თხელ იყო ამ სიის შეც­ვლის და შევ­სე­ბის მცდე­ლო­ბა. XXI-ე სა­უ­კუ­ნის “მსოფ­ლი­ოს მერ­ვე სა­ოც­რე­ბად” მიჩ­ნე­უ­ლია სპარ­სე­თის ყუ­რე­ში გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბუ­ლი პრო­ექ­ტი “პალ­მა ჯუ­მე­ი­რა”, ეს არის ზღვა­ში გან­ლა­გე­ბუ­ლი პალ­მის ფორ­მის ხე­ლოვ­ნუ­რი კუნ­ძუ­ლე­ბი, რო­მე­ლიც ასე­ვე ხე­ლოვ­ნუ­რი ატო­ლით არის შე­მო­ფარ­გლუ­ლი. რო­გორც აღ­მოჩ­ნდა, ადა­მი­ა­ნის ხე­ლით შექ­მნი­ლი ეს მე­ო­რე ძეგლია, დიდი ჩი­ნუ­რი კედ­ლის შემ­დეგ, რო­მე­ლიც კოს­მო­სი­დან ჩანს. ამ უნი­კა­ლუ­რი პრო­ექ­ტის შე­სა­ხებ ინ­ფორ­მა­ცია გავ­რცე­ლე­ბუ­ლია პრე­სის, ტე­ლე­ვი­ზი­ის, ინ­ტერ­ნე­ტის სა­შუ­ა­ლე­ბით და ქარ­თუ­ლი სა­ზო­გა­დო­ე­ბა მეტ-ნაკ­ლე­ბად ინ­ფორ­მი­რე­ბუ­ლია, თუმ­ცა ყვე­ლამ არ იცის, რომ ამ პრო­ექ­ტის ავ­ტო­რი ჩვე­ნი თა­ნა­მე­მა­მუ­ლე, ემიგ­რან­ტი ოთარ ზალ­დას­ტა­ნიშ­ვი­ლია

სრულად: https://iberiana.wordpress.com/iberiana/geosurnames/zaldastanishvili/

Posted in გამოჩენილი ქართველები, ემიგრანტები, საქართველო-Georgia | Tagged: , , | Leave a Comment »

ძმები ნიკურაძეები

Posted by iberiana on მარტი 22, 2019

 ვინ იყვნენ ლეგენდარული ქართველი ემიგრანტი ძმები, რომელთა სახელი პორშეს, დაკიდულ მატარებელს და ჰიტლერს უკავშირდება

dzmebinikuradzeebi_2018-12-14_5gyywsodqpy4

ჰიტ­ლე­რის სა­ი­დუმ­ლო მრჩე­ვე­ლი, ევ­რო­პის და­კი­დუ­ლი მა­ტა­რებ­ლის და “პორ­შეს” თერ­მო­დი­ნა­მი­კუ­ლი და­მუ­შა­ვე­ბის ავ­ტო­რი – ვინ იყ­ვნენ ლე­გენ­და­რუ­ლი ემიგ­რან­ტე­ბი ძმე­ბი ნი­კუ­რა­ძეები.

…არ­სე­ბობს გად­მო­ცე­მა, რომ რო­დე­საც გერ­მა­ნე­ლე­ბი პა­რიზ­ში შე­ვიდ­ნენ და გაჩ­ნდა სე­რი­ო­ზუ­ლი სა­შიშ­რო­ე­ბა, რომ მათ ეპოვ­ნათ და მი­ე­კუთ­ვნე­ბი­ნათ სა­ქარ­თვე­ლოს ეროვ­ნუ­ლი სა­გან­ძუ­რი, რო­მელ­საც დიდი ექ­ვთი­მე თა­ყა­იშ­ვი­ლი იცავ­და, ამ მძი­მე მო­მენ­ტში ექ­ვთი­მეს­თან გა­მო­ცხად­დნენ “ესე­სის” ფორ­მა­ში გა­მო­წყო­ბი­ლი ძმე­ბი ნი­კუ­რა­ძე­ე­ბი და მი­ხე­ილ კე­დია (სა­ლო­მე ზუ­რა­ბიშ­ვი­ლის დე­დის ძმა) და დახ­მა­რე­ბა აღ­მო­უ­ჩი­ნეს გან­ძის და­მალ­ვა­ში და გა­დარ­ჩე­ნა­ში..

ვინ იყ­ვნენ ლე­გენ­და­რუ­ლი ძმე­ბი ივა­ნე და ალექ­სან­დრე ნი­კუ­რა­ძე­ე­ბი, რო­მელ­თა სა­ხე­ლი ჰიტ­ლერს, ევ­რო­პის და­კი­დულ მა­ტა­რე­ბელ­სა და “პორ­შეს” უკავ­შირ­დე­ბა – მათ შე­სა­ხებ AMBEBI.GE-ს მკი­თხველს სა­ქარ­თვე­ლოს ტექ­ნი­კუ­რი უნი­ვერ­სი­ტე­ტის პრო­ფე­სო­რი, ვაჟა შუ­ბი­თი­ძე უამ­ბობს.

ძმე­ბი სამ­ტრე­დი­ა­ში მრა­ვალ­შვი­ლი­ან ოჯახ­ში და­ი­ბად­ნენ. 1919 წელს ივა­ნე იმ რჩე­ულ ახალ­გაზ­რდებს შო­რის მოხ­ვდა, რო­მელ­თაც ივა­ნე ჯა­ვა­ხიშ­ვი­ლი­სა და პეტ­რე მე­ლი­ქიშ­ვი­ლის რე­კო­მენ­და­ცი­ით, სა­ხელ­მწი­ფო თა­ვის ხარ­ჯით უცხო­ეთ­ში სას­წავ­ლებ­ლად აგ­ზავ­ნი­და. ძმე­ბი რომ არ და­ე­შო­რე­ბი­ნა, ახალ­გაზ­რდე­ბის მამა სპე­ცი­ა­ლუ­რად ჩა­მო­ვი­და თბი­ლის­ში და უნი­ვერ­სი­ტე­ტის რექ­ტორს სთხო­ვა, მეც მო­გეხ­მა­რე­ბით სახ­სრე­ბით და თუ მო­ხერ­ხდე­ბა ალექ­სან­დრეც ძმას­თან ერ­თად გაგ­ზავ­ნე­თო. ასე მოხ­ვდნენ ძმე­ბი გერ­მა­ნი­ა­ში…..

სრულად: https://iberiana.wordpress.com/iberiana/geosurnames/nikuradze/

 

Posted in გამოჩენილი ქართველები, ემიგრანტები, საქართველო-Georgia | Tagged: , , , | Leave a Comment »

რა არის საქართველო?

Posted by iberiana on მარტი 20, 2019

Guram Kartvelishviliრა არის საქართველო?

ჩვენ ქართველები გზააბნეულები იმიტომ ვართ, რომ მასიურად არ ვიცით რა, ან ვინ არის საქართველო.

აგერ უკვე ოცდამეათე წელი მიდის რაც ვითომ თავისუფლება მოვიპოვეთ და ერთი ნაბიჯიც არ გადაგვიდგამს საკუთარი ფესვებისკენ. არადა ეს ფესვები ჩვენი ისტორიაა, სადაც თეთრზე შავად წერია ყველაფერი რაც ამ ურთულეს გეოპოლიტიკურ სივრცეში მდებარე საქართველოს გადაუტანია. ჩვენი ისტორიის ცოდნა კი იმიტომაცაა აუცილებელი, რომ ის თვითონ გკარნახობს ქვეყნის მოქალაქეს და მითუმეტეს მესვეურს გარკვეულ კანონზომიერებებს, რომლის დარღვევის შემთხვევაშიც აუცილებლად სავალალო შედეგზე გახვალ.

დავაკვირდეთ ჩვენ უახლოეს 30 წლიან წარსულს და ცხადად დავინახავთ, რომ ამ სამარცხვინო წლების ავტორები სწორედ ასეთი არმცოდნეები იყვნენ, რომლებიც გააფთრებით ებრძოდნენ და თრგუნავდნენ საქართველოს მცოდნეებს. დღესაც ასეა, შეხვდები პოლიტიკოსს ეროვნულობაზე დებს თავს, სამშობლო თითქოს გულზე აქვს ამოჭრილი და მასთან საუბარში აღმოაჩენ, რომ ეს პატრიოტი საერთოდ არ იცნობს თავის ქვეყანას. უფრო უარესი კი ისაა, რომ ეკლესიის წიაღშიც მსგავსი მდგომარეობაა. ჩვენი სამღვდელოების უმეტესობამაც არ იცის საქართველოს ისტორია და თვლის, რომ ეს არც არის საჭირო. არადა სახარების ამარა არასდროს არსებულა საქართველო. მას საუკუნეების მანძილზე უმაგრებდა ზურგს და მხარს ვეფხისტყაოსანის რაინდული კოდექსი და ქართველი კაცის სამხედრო-მიწათმოქმედური ცხოვრების წესი. დღეს ჩვენი ხალხის უმრავლესობა კი სრულებით მოკლებულია საქართველოს მცოდნეობას და არც ესმით ილია ჭავჭავაძის გაფრთხილების მნიშვნელობა, რომ —- ერი რომელიც ივიწყებს თავის წარსულს განწირულია.

არაერთი წელი და ნერვი შევალიე საქართველოს ისტორიის პოპულარიზაციას, მაგრამ დავმარცხდი. იმის 5 პროცენტიც ვერ გავაკეთე რისი გაკეთებაც შემეძლო და იცით რატომ? იმიტომ რომ ძლიერთა ამა ქვეყნისათათვის, ვისაც ხელეწიფებოდა ამ საშვილიშვილო საქმისთვის ხელის შეწყობა სრულებით გაუგებარი იყო ჩემი გულისტკივილები. მათთვის მე უცხო ენაზე ვმეტყველებდი (უიშვიათესი გამონაკლისების გარდა).

ამიტომაც გვაქვს სამშობლოსადმი ასეთი ზერელე დამოკიდებულება ქართველებს, რადგან რაც არ იცი ის არც გიყვარს. არადა საქართველო მხოლოდ ხინკალი, საცივი და ტაშ–ფანდური არ არის…

მარად თქვენი ,,ხმად მღაღადებლისა,, —- გურამ ქართველიშვილი
20.03.2019

Posted in 2019, იდეოლოგია, მამულიშვილებს, საქართველო-Georgia | Tagged: , | Leave a Comment »

იაროსლავ კაჩინსკი – ჩვენ უარს ვეუბნებით ერთნაირსქესიანთა ქორწინებას

Posted by iberiana on მარტი 19, 2019

1552891663-682ba5bd-0d56-441c-a97f-42289a537940იაროსლავ კაჩინსკი – ჩვენ უარს ვეუბნებით ერთნაირსქესიანთა ქორწინებას

18.03.2019

პოლონეთის მმართველი პარტიის ლიდერის, იაროსლავ კაჩინსკის თქმით, მისი პარტია ერთნაირსქესიანთა ქორწინების დაკანონების წინააღმდეგია. ეს განცხადება კაჩინსკიმ კატოვიცეში გამართულ პარტია „კანონისა და სამართლის“ ყრილობაზე გააკეთა.

„ჩვენ არ ვსაუბრობთ ტოლერანტობაზე. ამ შემთხვევაში საუბარია მიუღებლობაზე. საუბარია ერთნაირსქსიანთა კავშირების მიღებაზე, ასეთი წყვილების ქორწინებაზე და შვილების აყვანის უფლებაზე. მინდა განვმარტო, რომ ამაზე უარს ვამბობთ, განსაკუთრებით, როდესაც საქმე ბავშვებს ეხება. ასეთი რამ ჩვენი შვილებისგან შორს უნდა იყოს“, – განაცხადა კაჩინსკიმ.

აღნიშნული განცხადებით, მმართველი პარტიის ლიდერმა ვარშავის ვიცე-მერს, პაველ რაბეის უპასუხა, რომელმაც ამ თემაზე რამდენიმე დღის წინ პოლონურ მედიასთან ინტერვიუში ისაუბრა. მისი თქმით, ხალხს უნდა განუმარტონ, რომ ერთნაირსქესიანთა წყვილების პარტნიორული ურთიერთობები ბოროტება არ არის.

ავტორი – ლევან ახალაია

1tv.ge

Posted in 2019, გლობალიზაცია, იდეოლოგია, საქართველო-Georgia | Tagged: , , | Leave a Comment »

უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს სასოფლო-სამეურნეო მიწის მემკვიდრეობით მიღების უფლება ექნებათ

Posted by iberiana on მარტი 12, 2019

danelia უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს სასოფლო-სამეურნეო მიწის მემკვიდრეობით მიღების უფლება ექნებათ ♠

უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს სასოფლო-სამეურნეო მიწის მემკვიდრეობით მიღების უფლება ექნებათ. ამის შესახებ ჟურნალისტებს აგრარულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ ოთარ დანელიამ განუცხადა, რომელიც ახალი ორგანული კანონის პროექტს არასამთავრობო ორგანიზაციებს აცნობს.

„უცხო ქვეყნის მოქალაქეს – ფიზიკურ პირს არ ექნება უფლება, შეიძინოს სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა, თუმცა მას იჯარის უფლება შეუზღუდავად ექნება. იურიდიული პირების შემთხვევაში, აუცილებლად დომინანტი უნდა იყოს საქართველოს მოქალაქე ან ქართული სუბიექტი.

მემკვიდრეობის ნაწილში ჩვენ ვფიქრობთ, წავახალისოთ ეს მიმართულება და მთელი რიგი შეღავათებია დაწესებული. ასევე, მთავრობის დისკრეციის ნაწილში სახელმწიფო მნიშვნელობის პროექტების თვალსაზრისის რჩება ძალაში კანონპროექტი“, – აღნიშნა ოთარ დანელიამ.

შარშან საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ მიწის უცხოელებზე გაყიდვის მორატორიუმის გაუქმების ერთ-ერთი საფუძველი სწორედ მემკვიდრეობის საკითხი იყო.

„ახალი კანონით ამ სუბიექტებს ეს პრობლემა არ შეექმნებათ“, – განაცხადა ოთარ დანელიამ.

1tv.ge

P.S. ანუ ის რაც იყიდეს, სამუდამოდ დაისაკუთრებენ!

 

Posted in 2019, მამულიშვილებს, პოლიტიკა, საქართველო-Georgia | Tagged: , , | Leave a Comment »

ეროვნული კატასტროფა ყველას შეგვეხება

Posted by iberiana on მარტი 12, 2019

kartvelishvili ეროვნული კატასტროფა ყველას შეგვეხება, ემიგრანტსაც და არაემიგრანტსაც

ისეთი დრო დგას, რომ თუ დღეს არ გავიღვიძეთ ხვალ ნამდვილ მიწიერ ჯოჯოხეთში მოგვიწევს გაღვიძება, რადგან მთავრობა უკვე აშკარად ადგას ქვეყნის მატერიალურად და სულიერად გაყიდვა–გახრწნის გზას.

ლიბერასტული ხელისუფლება, რომელსაც დასავლეთის ქვეყნები უმაგრებენ ზურგს, პირდაპირ და ურევიზიოდ ასრულებს მათ დავალებებს. ევროპის ხელისუფალნი კი უკვე დიდი ხანია აღარ მალავენ, რომ მათ ქვეყნებზე მიმდგარი აზია-აფრიკელი მიგრანტების გადასროლა–კონცენტრაცია საქართველოში უნდა მოხდეს. არადა ყველა ჭკუათმყოფელმა იცის, რომ ეს პროცესი კავკასიის ამ ცენტრალური ქვეყნის აფეთქებას და რეგიონში შეუქცევად სისხლისღვრას გამოიწვევს.

დასავლელი ეგრეთ წოდებული “სტრატეგიული პარტნიორები” ჩვენ ქვეყანას არც მეტი არც ნაკლები “საზარბაზნე ხორცად” განიხილავენ და ამ საერთაშორისო მიგრანტულ ომში გასაწირად იმეტებენ. ამავე გეგმის ნაწილია ის ქართველებისთვის დამასუსტებელ- დამამცირებელი პოლიტიკაც რასაც ნეოლიბერალური მთავრობები ჩვენი მოქალაქეების მიმართ მიზანმიმართულად და გეგმაზომიერად ახორციელებენ. ხოლო აუარებელი თანხები ,რომელსაც დასავლეთის სახელმწიფოები ვითომ ქვეყნის აღმშენებლობისთვის გზავნიან, საქართველოში იუდას ჰონორარებად ილექება —- ივანაშვილის, მინისტრ–ჩინოვნიკების, პარლამენტარების და აგენტ–არასამთავრობოების ჯიბეებში.

ახლოვდება კატასტროფა და მას ვერ გადაურჩება ვერცერთი ოჯახი და მოქალაქე. ამიტომ მოგიწოდებთ, რომ გამოვიჩინოთ არნახული სიფხიზლე და დავიწყოთ გაერთიანება, რადგან ამ დამღუპველი პროცესის შეჩერება მხოლოდ ქართველებისვე რკინისებურ ერთობას შეუძლია.

განზე უნდა გადავდოთ ყოველგვარი პირადი, რადგან  —- მშობლიური საყრდენი–სახლი საქართველო განსაცდელშია.
არნახული ერთობის დროა!!! 

გურამ ქართველიშვილი
12.03.2019

Posted in 2019, ემიგრანტები, იდეოლოგია, მამულიშვილებს, პოლიტიკა, საქართველო-Georgia | Tagged: , , | 1 Comment »

მარიამ ბებურიშვილი – ილია ჭაჭავაძის დედა

Posted by iberiana on მარტი 12, 2019

mariam beburishvili

მარიამ (მაგდალინა) ბებურიშვილი

ილია ჭავჭავაძის ლამაზი, გონიერი და უმშვენიერესი დედა იყო კახელი თავადის ასული მარიამ (მაგდალინა) ბებურიშვილი.

სამწუხაროდ ბევრ ქართველს გონია, რომ ეს ქალბატონი სომეხი იყო წარმოშობით, არადა რა ცნობას ეყრდნობიან გაურკვეველია.

არსებობს ვინმე სერგო მამულოვის წიგნი ,,სომხები საქართველოში”.
სწორედ, მამულოვმა დაწერა და რა თქმა უნდა, ყოველგვარი საბუთის გარეშე, ილიას დედა, მარიამ ბებურიშვილი, სომეხ ბებურიანად გამოგვიცხადა…

როგორც ჩანს, ამჯერადაც ზოგიერთ წრეში გავრცელებულ ჭორებს დაეყრდნო. არადა, კარგად არის ცნობილი, რომ ბებურიშვილები კახელი თავადები იყვნენ; ეს გვარი ქართული საკუთარი სახელი – ,,ბებურიდან” წარმოდგა, რომელიც საკმაოდ იყო გავრცელებული შუა საუკუნეების საქართველოში. ჯერ კიდევ XVI ს. ალექსანდრე კახთა მეფის ბაზიერთუხუცესს ერქვა ,,ბებური”.

ეს სახელი პოპულარული იყო ვაჩნაძეთა თავადურ გვარში. ეს სახელი ჰქვია ამჟამად ლაგოდეხის რაიონის ერთ სოფელს. ამ საკუთარი სახელიდანაა ნაწარმოები გვარები – ბებურიშვილი, ბებურია, ბებურიძე… ცხადია, რომ უცხო ანთროპონიმი ასე ღრმად ვერ შეიჭრებოდა ქართულ ონომასტიკაში და ასე ფართოდ ვერ მოიცავდა მის სფეროებს.

ილიას დედა თავად ბებურუშვილის გვარიდან იყო. ბებურიშვილები ვაჩნაძეებს გამოყოფიან. ასე რომ, ბებურიშვილების  შტო-გვარი ვაჩნაძეთა დედა-გვარიდანაა გამოსული. ბებურიშვილები ვაჩნაძეობასაც ვერ სთმობდნენ, ხან უპირატესობას ვაჩნაძის გვარს ანიჭებდნენ, ხან ბებურიშვილისას. რაც შეეხება ზეპირი გზით გავრცელებულ ცნობას, რომ თითქოს ილია ჭავჭავაძის დედა მაგდანა (მარიამი) ქრისტეფორეს ასული ბებუროვი (იგივე ბებურიშვილი), ვითომც სომეხი იყო, მიმოხილული მასალებით აშკარაა, რომ აღნიშნული გვარის წარმომადგენლებს სომხურ ეთნიკურ სამყაროსთან არავითარი კავშირი არ ჰქონდათ. არ არსებობს სომხური გვარი, რომლის ფუძეც ”ბებურ”-ია. ერთადერთი რაც შეიძლება დავუშვათ ისაა, რომ ილიას დედის ოჯახს სომხურ გრიგორიანული (მონოფიზიტური) სარწმუნოება ჰქონდა მიღებული. (ქართველ თავადაზნაურთაგან ბებურიშვილების მიერ სომხურ-გრიგორიანული სარწმუნოების მიღება გასაკვირი არაა, რადგან თბილისში დამკვიდრებული ზედაფენის წარმომადგენელიც გახდა ამ სარწმუნოების მიმდევარი (მაგ. ყორღანაშვილები);

კ. კოხის ცნობით, ართვინში მას შეხვედრია თვით ბაგრატიონთა სამეფო გვარის წარმომადგენელი, რომელსაც მონოფიზიტობა ჰქონდა მიღებული და რომელიც ვაჭრობას მისდევდა (რ.თოფჩიშვილი, ”ჭავჭავაძეთა და ბებურიშვილთა გვარების ისტორიისათვის”, გვ. 78-87. ილიას კრებული II. 2004 წ.)

შესაძლოა ამ ქალბატონის “გასომხება” მის რწმენასთანაა დაკავშირებული. ქართველები კი როგორც ვიცით, ეროვნებას და რწმენას ერთმანეთთან უკავშირებენ, მუსულმანს – თათარს ეძახდნენ, კათოლიკეს – ფრანგს, ლუთერანს – გერმანელს, მონოფიზიტს – სომეხს და სხვ.

არსებობს აზრი, რომ მისი მამა იყო ქრისტეფორე ბებურიშვილი, რომელიც სავარაუდოდ სომხურ სამოციქულო ეკლესიაში მოინათლა და ხაჩატური ეწოდა, როგორც ნათლობის სახელი. გურამ შარაძის მოსაზრებით, ხაჩატურ ბებურიშვილი შესანიშნავი იარაღის ოსტატი იყო, თუმცა სულ სხვა პიროვნებას წარმოადგენდა და ბებურიშვილთა ნათესავი გახლდათ.

თუ დავუშვებთ, რომ ქრისტეფორე, ნამდვილად სომხურ სამოციქულო ტაძარში მოინათლა ხაჩატურის სახელით, მაშასადამე გამოდის, რომ იგი მხოლოდ და მხოლოდ მრწამსით იყო სომეხი და არა ეროვნებით!
მაშასადამე, შეუძლებელია, რომ ილია ჭავჭავაძის დედა ეროვნებით სომეხი ყოფილიყო.

 

Posted in გამოჩენილი ქართველები, საქართველო-Georgia, ქართული გვარები | Tagged: , , | Leave a Comment »

ორბანი: “მუსლიმი ლტოლვილები დამპყრობლები არიან”

Posted by iberiana on მარტი 9, 2019

1515403338

 ორბანი: “მუსლიმი ლტოლვილები დამპყრობლები არიან”

უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა ვიქტორ ორბანმა განაცხადა, რომ ევროპაში ჩასული ლტოლვილები სინამდვილეში მუსლიმი დამპყრობლები არიან და უნგრეთი მომავალში მიგრანტების მიღებას არ აპირებს. „ჩვენ არ მივიჩნევთ ამ ხალხს მუსლიმ ლტოლვილებად. ჩვენ მათ დამპყრობლებად მივიჩნევთ. ჩვენ არ ვაპირებთ მათ მიღებას და მოვუწოდებთ ევროკავშირს, ჩვენს გადაწყვეტილებას პატივი სცეს,“-აღნიშნა ორბანმა.

ორბანი ასევე აცხადებს, რომ უნგრეთი არის ბოლო ბასტიონი ევროპის “ისლამიზაციის წინააღმდეგ”

***

 Hungary is last bastion against Islamisation of Europe: PM

Hungarian Prime Minister Viktor Orbán has called his country the last bastion in the fight against the “Islamisation” of Europe. Criticising migration, Orbán added that the process had “opened the way for the decline of Christian culture and Islamic expansion”. Earlier, Orbán said that refugees in Europe are just “Muslim invaders” seeking better lives.

https://iberiana.wordpress.com/msoflioshi/

 

Posted in 2019, მსოფლიო, პოლიტიკა, საქართველო-Georgia | Tagged: , | Leave a Comment »

ქართველიშვილი – “ბედნიერი ერის” “უბედნიერესი” პერსპექტივა

Posted by iberiana on მარტი 9, 2019

kartvelishviliგურამ ქართველიშვილი – “ბედნიერი ერის” “უბედნიერესი” პერსპექტივა

2020 წელიც მალე დადგება თავისი არჩევნებით, რომელიც ასე ეიმედება ქართველ ამომრჩეველს და გონია, რომ ის დაუსვამს წერტილს საქართველოს მოკვდინების უკვე შეუქცევად პროცესს. ამასობაში კი ცრუ იმედებით გამოტენილი ქართველობა თავქუდმოგლეჯილი გარბის საქართველოდან. მათ ადგილს კი უცხოტომელი აზიელები იკავებენ. დრო და პროცესები დაჩქარებულია… მარტო თბილისში 137 ათასი ბინა ირანელებს აქვთ ნაყიდი და დედაქალაქის ირგვლივ ასიათასობით ჰექტარი მიწა არაბებზეა გაყიდული. სოფელ-სოფელ დაძრწიან მათივე მაკლერ-აგენტები და მიტოვებულ სახლებს ყიდულობენ. აფერისტი ივანაშვილის აფერისტი მთავრობა მაროკოში გაფორმებულ პაქტს საგულდაგულოდ უმალავს ხალხს, რომლის მიხედვითაც ზაფხულიდან ასიათასობით აზია-აფრიკელი მიგრანტი შემოსახლდება საქართველოში. ეს უკვე რეალობაა და ამ დამაქცევარი პროცესის წინააღმდეგობის გამწევი აღარავინაა, რადგან მთელი პოლიტიკური სპექტრი ოპოზიცია-პოზიციანა ამ პროცესის სამსახურში დგას.

ადამიანები და პარტიები, რომლებიც ეროვნულებად აჩვენებენ თავს საზოგადოებას, სინამდვილეში ერთმანეთს ჯეგავენ ბიძინას გულის მოსაგებად და 2020 წლის პარლამენტში ადგილების დასაბევებლად იბრძვიან. ამ მლიქვნელობებს კი ათასგვარი კონსტრუქციულობით და უმწარეს რეალობაზე თვალის დახუჭვით ფუთავენ. მთავრობა-პარლამენტი ისტორიაში არნახული ღალატითაა დაკავებული და პროექტ ‘საქართველო უქართველებოდ”–ის უსიტყვო შემსრულებელია. საპატრიარქო როგორც ყოველთვის დუმს და ხალხს არაფერს ეუბნება არც მაროკოს მიგრანტთა პაქტზე და არც ზემოთმოყვანილ დამღუპველ პროცესებზე. იქმნება შთაბეჭდილება, რომ ქვეყანა ტოტალურად გაყიდულია და ამაში ყველა პასუხისმგებელ პირს აქვს ხელი გასვრილი.

P.S. იუდა პოლიტიკოსებო— ოპოზიციონერებო და მთავრობის წევრებო, მარად მდუმარე იერარქებო, ივანიშვილის ჯიბის თოჯინად ქცეულო ინტელიგენტებო და ერის “იმედებო” ისე მიდის თქვენ გამო საქართველოს საქმე, რომ სულ ცოტა ხანში აქ ეთნო-რელიგიური რეალობა რადიკალურად შეიცვლება და თქვენ, რომლებმაც თქვენივე დუმილით და 30 ვერცხლის ჩხრიალით ეს ქვეყანა უღმრთოდ გაყიდეთ უმცირესობის უმცირესობაში აღმოჩნდებით და აღარავის დაჭირდებით, რადგან ახალმოსახლეები თავიანთ მთავრობას, ინტელექტუალურ წრეებს და იმამებს დააბრძანებენ მმართველებად. ასე, რომ ოხრად დაგრჩებათ ის ფული დღეს ასე ხარბად, რომ იჯიბავთ და ქართველებისგან ცლით საქართველოს.
დაელოდე 2020 წლის არჩევნებს იუდათ ამდგარო საზოგადოებავ, მალე მოგიკაკუნებთ…..

9 მარტი, 2019

Posted in 2019, იდეოლოგია, პოლიტიკა, საქართველო-Georgia | Tagged: , | Leave a Comment »

ეროვნული გვარდიის ვეტერანთა კავშირის განცხადება. 04.05.2019

Posted by iberiana on მარტი 5, 2019

25594241_307710489742042_1139383975062208318_n[1]

საქართველოს რესპუბლიკის ეროვნული გვარდიის ვეტერანთა კავშირის

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

უზენაესი საბჭოს, მრგვალ მაგიდაში შემავალ პოლიტიკურ პარტიებსა და ეროვნული მოძრაობის წევრებს, ჩვენ და თავად გვარდიის სარდლმა არაერთხელ მივმართეთ (და ეს მიმართვა PKTV-ის ეთერიდანაც არაერთხელ გაჟღერდა), რათა შეკრებილიყვნენ, დაებარებინათ გვარდიის ხელმძღვანელობა და მოეთხოვად ანგარიში, თუ რა მოხდა 1991-1993 წლებში, გაერკვიად „მათი აზრით“ დაშვებული შეცდომების, არსი და მოეთხოვათ პასუხი, თუ რა მიზეზებით არ მოხდა ჩვვენი გამარჯვება იმ დროს. რათა ამით ერთხელდასამუდამოდ გარკვეულიყო ამა თუ იმ პირის ბრალეულობა თუ დამსახურება!

მიუხედავად იმისა, რომ მრავალი მათგანი პირად საუბარში აღფრთოვანებას გამოხატავდა ასეთი იდეისადმი და აღნიშნავდა (და აბსოლიტურად ვეთანხმებოდით ასეთ შეფასებაში), რომ „ეს თუ მოხდა აბა გავერთიანებულვართ და გაგვიმარჯვიაო!“ გაბრუნდებოდა უკან და ჩვენგან დღემდე გაურკვეველი მიზეზებით, დაპირების მიუხედავად 5-10 კაცის შეკრებაც კი ვერ ხერხდებოდა.

თვითვეულ მათგანს ჩვენ ვთვლით ღირსეულ პიროვნებად და იმედი გვაქვს ადრე თუ გვიან ეს ნაბიჯი გადაიდგმება, მითუმეტეს, რომ ბევრი მათგანი თავს ოფიციალურ პერსონად განიხილავს და ზუსტადაც ესაა მათი მოვალეობა, დაიბარონ უზენაეს საბჭოში, ასევე ოფიციალური სტრუქტურის, საქართველოს რესპუბლიკის ეროვნული გვარდიის ხელმძღვანელობა და ანგარიში მოსთხოვონ, შემდგომ შეაფასონ და ქვეყანას გააგებინონ შედეგების შესახებ!

რაც მთავარია, ამით ერთხელდასამუდამოდ წერტილი დაესმება ათასი ჭორ-მართალის შეგნებულად ერთმანეთში აღრევას და განიწმინდება ეროვნული მოძრაობა, ერთ მუჭად შეიკვრება და საბოლოო გამარჯვებამდე არც არაფერი დარჩება!!!

სრულად: https://iberiana2.wordpress.com/segm/gvardia-4/

 

Posted in 2019, ეროვნული გვარდია, ეროვნული მოძრაობა, მამულიშვილებს, პოლიტიკა, საქართველო-Georgia | Tagged: , , | Leave a Comment »

გურამ ქართველიშვილი – “ბედნიერი ერის” უბედური სამშობლო

Posted by iberiana on თებერვალი 28, 2019

52874749_108081090345435_6937233298213044224_nგურამ ქართველიშვილი – “ბედნიერი ერის” უბედური სამშობლო

(წაიკითხეთ, შემაგინეთ და ძილი გააგრძელეთ)

რუსეთი და ამერიკა საქართველოს დასაპატრონებლად იბრძვიან, ხოლო ამ ვეშაპების ომში თურქეთი და ირანი ,,თავისი წილი ტორტის ნაჭერის,, მიტაცებას ცდილობენ. სომხეთი ჯავახეთს ებღაუჭება, აზერბაიჯანს გარეჯზე და ქვემო ქართლზე აქვს თვალი დადგმული. რუსს ამოფარებული ოსები მყარად დგანან ზემო ქართლს და აფხაზეთი ჩვენი კი არა უკვე აფხაზებისაც აღარ არის. ქვიშაზე უმრავლესი ჩინეთი თავისას ცდილობს, ხოლო ამერიკის გოშია ევროპა მიგრანტთა არმიების შემოსევით გვემუქრება. არაბი ათასი წლის წინანდელ კუთვნილებად თვლის ამ გზათგასაყარს და თავისი ჯილაგის შემოყოლებას ცდილობს ასიათასობით შემოსასახლებელ მიგრანტულ ტალღაზე.

უმძიმესი გეოპოლიტიკური უბედურება ტრიალებს საქართველოს თავს. ამ დროს კი ქართველობა ზემოთ ჩამოთვლილთა აგენტებად ვართ დაყოფილი და ნებსით თუ უნებლიედ მოვუძღვით გადამთიელებს საქართველოში. მთავრობა ისეა გათახსირებული, რომ ქართველების ამ მიწიდან განდევნაში ფულს აკეთებს და ყველას წინაშე ხელისბიჭობს. რატომღაც პრეზიდენტებად, პარლამენტარებად, მერებად და პრემიერებად ჩვენგანვე წოდებული აფერისტები უღვთოთ ყიდიან ქვეყანას. ხოლო სუპერ “კიდალა” ივანაშვილი ყველა იუდური ბიზნესგარიგების ლომის წილშია.

“ბედნიერი” ქართველები კი აფერისტი ტელემედიით ვსაზრდოობთ და ცხრათააგენტი სააკაშვილის “საქმეთა საგმიროთა” განხილვაში ან ბიძინია მისგან “მხსნელის” პოლიქრონიონებში ვათენ ვაღამებთ. ერთმანეთს ვჭამთ და მოძმის ხორცის მადიანად ძიძგნაში “მაყუთს” ვშოულობთ. შვილები ნარკოტიკზე გვყავს შესმული, ხოლო სკოლები პედერასტიზაციის ასპარეზად გვაქვს ქცეული. ეკლესიის მამათა დიდი ნაწილი ამ ვაქჰანალიიდან ხელისმოთბობას ცდილობს და თავისივე წიაღში მოღვაწე მართალ მამებს სისხლს უშრობს.

რაღა გავაგრძელო და იმ საქართველოდან, რომელიც ზნეობის ნაკვერჩხალს არცერთ ეპოქაში არ აციებდა, ნატამალიც აღარაა დარჩენილი. სასაცილო–სატირალი კი ისაა, რომ ყველაფერ ამის შემოქმედ ბიომასას ისევ ქართველად მოაქვს თავი და ამის არგუმენტად მუცელჩასახეთქი ხინკალ–საცივი მოყავს. სუფრებზე იხარჯება, სუფრებზე პატრიოტობს და კუჭის ამოყორვისთვის ლოცულობს.

P. S. ნუ გეწყინებათ ქართველებო სიმართლე, ეს ხომ თქვენი და თქვენგანვე გამწარებული სამშობლოს რეალობაა?!

მარად თქვენი — ,,ხმად მღაღადებლისა” —,გურამ ქართველიშვილი
28.02.2019

Posted in 2019, იდეოლოგია, ოპოზიცია, პოლიტიკა | Tagged: , | Leave a Comment »

ეროვნული გვარდია – ჩვენი მიზნები და ამოცანები

Posted by iberiana on თებერვალი 28, 2019

საქართველოს რესპუბლიკის ეროვნული გვარდიის ვეტერანთა კავშირი

25594241_307710489742042_1139383975062208318_nჩვენი მიზნები და ამოცანები

ჩვენი მიზანია ქართველი ერის ერთიანობა, რაც ქართული სულის აღორძინებაა – ეს კი საქართველოს გაბრწყინებაა!!!

ყველამ გაიგოს და ყველამ იცოდეს ქართველები შურისძიებისთვის არ ვერთიანდებით, არამედ ვერთიანდებით ერთმანეთის სიყვარულით და იმის გაცნობიერებით, რომ ამ ერთობის გარეშე ქართველ ერს გადაშენება უწერია.

დავძლიოთ შური, ბოღმა, ერთმანეთისადმი სიძულვილი, დავდგეთ ერთად კანონიერების გზაზე სასიარულოდ! ჩვენი ერთად დგომა გამოიწვევს იმას, რომ დე ფაქტო ხელისუფლებაში მოკალათებული რენეგატი ძალა იძულებული გახდება გარკვეულ დათმობებზე წამოვიდეს. რაზეც ჩვენ უნდა შევაგებოთ ჩვენი მტკიცე რწმენა, რომ იმისათვის, რომ საქართველოში აღარასდროს განმეორდეს 1991 წლის ბოლოდან განვითარებული საშინელებები ჩვენი შთამომავლების თავზე. ამისთვის საჭიროა:

1.ერთხელდასამუდამოდ მკაცრად დაიგმოს 1991-1993 წლებისა და შემდგომი მოვლენები, რაც იქნება სრული პრევენცია იმისა, რომ „შორეულ პრესპექტივაში“ აზრადაც კი აღარავინ გაივლოს მსგავსი მოვლენების განმეორება;

2.შეფასდეს 1991-1993 წლებში განვითარებული მოვლენები, როგორც კრიმინალური გადატრიალება და უცხო ქვეყნის აგრესია;

3.დღევანდელმა დე-ფაქტო პარლამენტმა ლეგიტიმურად ცნოს საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭო! გამოცხადდეს გარდამავალი პერიოდი (თუნდაც დე-ფაქტო პარლამენტის სრული საარჩევნო ციკლის ამოწურვის ბოლომდე). ამ პერიოდში ერთობლივად, პარალელურ რეჟიმში იფუნქციონეროს ორივე ორგანომ, რათა მომზადდეს და განხორციელდეს სამართლებრივი ნორმები ხელისუფლების კანონის ჩარჩოებში დაბრუნებისთვის და ახალი უკვე კანონიერი არჩევნების ჩატარებისთვის.

ჩვენ გვერდში დავუდგებით ნებისმიერ ძალას, რომელიც ასეთ გზას მტკიცედ ადგას!

სრულად: https://iberiana2.wordpress.com/segm/gvardia-3/

Posted in 2019, ეროვნული გვარდია, ეროვნული მოძრაობა, საქართველო-Georgia | Tagged: , | 2 Comments »

ეროვნული გვარდიის პრესცენტრი: კანონი და უკანონობა

Posted by iberiana on თებერვალი 28, 2019

25594241_307710489742042_1139383975062208318_nსაქართველოს რესპუბლიკის ეროვნული გვარდიის პრესცენტრი

კანონი და უკანონობა – ცეცხლი და წყალი ერთად?

ბუნებრივია, რომ „დრო ყველაფრის მკურნალია“, მაგრამ ცუდია როდესაც ყველაფერი კეთდება იმისათვის, რომ წარსულის დავიწყებით ისტორიის გაყალბება მოხდეს.
აგერ უკვე 27 წელია კრიმინალური გადატრიალების მთავარი იდეოლოგები ცდილობენ 1991წლის ბოლოდან ჩვენს თავს დატეხილი ტრაგედია ხან სახალხო აჯანყებად, ხან კი შიდა სახელისუფლო დაპირისპირებად წარმოადგინონ, რათა როგორმე სისხლი ჩამოირეცხონ და დე-ფაქტო ხელისუფლება როგორმე კანონიერების ჩარჩოებში მოაქციონ….
რაც მთავარია, ბოლო წლების აქტიურობამ გამოიწვია ის, რომ სულ უფრო აქტიურად დაიწყო მოსახლეობაში იმ აზრის დაფიქსირებამ, რომ 1991-1993 წლებში საქართველოში მოხდა სისხლიანი კრიმინალური გადატრიალება და უცხო ქვეყნის მიერ ჩვენი სამშობლოს ოკუპაცია (როგორც ეს შეფასებულია უზენაესი საბჭოს სესიაზეც 1993 წელს გროზნოში!. ცხადია არაფრისდიდებით არ აწყობთ ოკუპაციის დაფიქსირება, რადგან დღევანდელი დე-ფაქტო ხელისუფლება სხვა არაფერია, თუ არა საოკუპაციო რეჟიმის მიერ დანიშნული ადმინისტრაცია.
აი ამიტომაც წამოიჭრა ჩვენს გასათიშად შემოგდებულმა თემა, როდესაც დე-ფაქტო ხელისუფლებაში მომუშავე მართლაც და პატრიოტული სულისკვეთების პიროვნებების გამო გვიცხადებენ ნუ მოვიხსენიებთ ხელისუფლებას დე-ფაქტოდ?! საოცარია პირდაპირ განა აქამდე დე-ფაქტოდ მოხსენიებამ ხელი შეუშალა ხელისუფლების რიგებში პატრიოტული სულისკვეთების ადამიანების ყოფნას? ცხადია არა. ამჯერად კიდევ ერთხელ ვაფიქსირებთ დავით გურამიშვილის სიტყვებს: „ცუდზე ცუდი რომ არა ვთქვა …“ და ჩვენს გზააბნეულ თანამებრძოლებს მივმართავთ თხოვნით გაიხსენეთ რისთვის ვიბრძოდით თუ არა კანონიერებისთვის და რაც დღეს გვაქვს ეს კანონიერად მიგაჩნიათ?
ვისაც ეს ხელისუფლება დე-ფაქტოდ არ მიაჩნია და ერიდება მისი ასეთი სახით მოხსენიებას მას ვერავითარ შემთხვევაში ვერ განვიხილავთ ჩვენს თანამებრძოლად და საერთოდაც ვფიქრობთ – ყოფილან კი ისინი ოდესმე კანონიერების დამცველთა რიგებში, ან შეიძლება ყოფილიყო ასეთი ხალხი პრეზიდენტის მხარდამჭერად ოდესმე?

Posted in ეროვნული მოძრაობა | Tagged: , | Leave a Comment »

25 თებერვლის შედეგები

Posted by iberiana on თებერვალი 25, 2019

 

geo

25 თებერვლის შედეგები

1921 წლის 16 მარტის რუსეთ-თურქეთის ყარსის ხელშეკრულებით თურქეთს გადაეცა ყოფილი ბათუმის ოლქის სამხრეთი ნაწილი (მაჭახელა, ბორჩხა, მაკრიალი), ასევე, ართვინის და არდაგანის ოლქები, რომელთა ტერიტორიული მოცულობა შეადგენდა 10-ათასამდე კვადრატულ კილომეტრს 160 ათასი მცხოვრებით.

1921 წლის 21-მაისის დადგენილებით, აფხაზეთი სავსებით ჩამოაცილეს საქართველოს და იგი დამოუკიდებელ სოციალისტურ რესპუბლიკად გამოაცხადეს. ეს იყო გაუგონარი რამ ამ ძირძველი ქართული მიწა-წყლის მიმართ. ბოლოს, როგორც იქნა, შეიცვალა ეს გადაწყვეტილება და 1921 წლის 16 დეკემბრის ხელახალი განჩინებით, აფხაზეთი ავტონომიური რესპუბლიკის უფლებით კვლავ შეიყვანეს საქართველოს შემადგენლობაში.

ასევე, აჭარასაც მიენიჭა ავტონომიის სტატუსი, რასაც საფუძვლად დაედო განსხვავებული სარწმუნოებრივი ფაქტორი, რაც ასევე ნაკარნახევი იყო მოსკოვ-ანკარის გარიგებით.

გაცილებით უფრო უსამართლო იყო ეგრეთწოდებული „სამხრეთ ოსეთის“ პოლიტიკური ერთეულის შექმნა ზემო ქართლის, ანუ ისტორიული დვალეთის მიწა-წყალზე. სტალინმა და ორჯონიკიძემ შექმნეს „სამხრეთ ოსეთის რევკომი“. კურიოზი ის იყო, რომ შეიქმნა ოსური ეროვნული ხელისუფლება, მაგრამ არ იყო იქ ოსური მოსახლეობა. ამ ვაკუუმის შესავსებად საბჭოთა რუსეთის მიერ ფინანსური და სხვა სახის დახმარებით უკან დააბრუნეს ერთის მხრივ დვალეთიდან გახიზნული ოსები, მაგრამ რამდენადაც ეს არ იყო საკმარისი რეგიონში ოსური უმრავლესობის შესაქმნელად, თვით ჩრდილოეთ ოსეთის მკვიდრი მოსახლეობაც ჩამოათესლეს სამაჩაბლოში. ამის გარდა, ოსებისათვის ფართო დასასახლებელი რეგიონის შექმნის მიზნით, „სამხრეთ ოსეთს“ მიაკუთვნეს გორის, დუშეთის, შორაპნისა და რაჭის მაზრების 40 ქართული სოფელი. ასევე უსაფუძვლოდ დაუდგინეს დედაქალაქად ქ. ცხინვალი, სადაც იმ დროს ოთხი თუ ხუთი ოსური ოჯახი ცხოვრობდა მხოლოდ.

რაც შეეხება შინაური მეზობლების – სომხეთის, აზერბაიჯანის, რუსეთის დაჯილდოებას ქართული მიწა-წყლით, ეს უშუალოდ სტალინმა და ორჯონიკიძემ განახორციელეს. კერძოდ, იმავე 1921 წელს სომხეთს გადასცეს ლორე-ალავერდის მხარე, სულ 2367 კვადრატული კილომეტრი 38-ათასი მოსახლით.

1922 წელს აზერბაიჯანს გადასცეს ზაქათალის ოლქი (ისტორიული საინგლო), გარეჯის ველი და ყარაიაზის სექტორი, ელდარი – 4553 კვადრატული კილომეტრის ფართობი და 92600 მცხოვრებით.

რუსეთს დაუმტკიცეს არა მარტო ტუაფსეს აქეთ მდებარე სოჭის მხარე, არამედ აფხაზეთის კუთვნილი ტერიტორიის ნაწილი (პილენკოვო).

სულ, საქართველოს გასხვისებული ტერიტორიის ოდენობა 15 853 კვ. კილომეტრს აღემატებოდა, ხოლო მასზე მცხოვრებთა რიცხვი 292 257 სულს შეადგენდა

სრულად: https://iberiana.wordpress.com/iberiana/25tebervali/

Posted in 2019 | Tagged: | Leave a Comment »

25 თებერვალი

Posted by iberiana on თებერვალი 25, 2019

25 თებერვალი

1921 წლის თებერვალში კრემლისათვის ხელსაყრელი დრო დადგა: წითელმა არმიამ დასავლეთით მოიგერია პოლონეთის შეტევა, სამხრეთში დაამარცხა ვრანგელის არმია. ამასთან, მომზადდა სავაჭრო ხელშეკრულება ინგლისთან. პრემიერმა ლოიდ ჯორჯმა საქართველოს საკითხი აღიარა საბჭოთა რუსეთის საშინაო საქმედ, რითაც წააქეზა კიდევ რუსეთის აგრესია საქართველოში“. უფრო ადრე, 1920 წლის ნოემბერში რუსეთმა მოახდინა სომხეთის ოკუპაციაც, რის შედეგადაც საქართველო ორმხრივ რკალში მოექცა.

მოვუსმინოთ აკ. სურგულაძეს: „აჯანყების ინსცენირება დაიწყო 11 თებერვალს ლორეს რაიონში ე. წ. „ნეიტრალურ ზონაში“. სინამდვილეში ეს იყო არა აჯანყება, არამედ სომხეთში განლაგებული წითელი არმიის ნაწილების თავდასხმა საქართველოზე. და აი, უკვე 15 თებერვლის თარიღით სტალინმა ბაქოში მყოფ ორჯონიკიძეს გაუგზავნა ქართულად დაშიფრული დეპეშა: „ახლავე შეუტიე, დასტურია, აიღე ქალაქი“… ამავე დღეს აზერბაიჯანიდან საზღვრები გადმოლახა მე-11 არმიამ, რომელიც კავალერიის ორი დივიზიით იყო გაძლიერებული. ასევე, შედარებით უმნიშვნელო ძალებით, უფრო საპანიკოდ, საქართველოს საზღვრებში შემოჭრა განხორციელდა სოჭის მხრიდან, მამისონის უღელტეხილით და დარიალის ხეობით. [142]

და აი, 16 თებერვალს მოსკოვში შედგა „საქართველოს დროებითი მთავრობა“ ასეთი შემადგენლობით: ფ. მახარაძე (რევკომის თავმჯდომარე), მ. ორახელაშვილი, შ. ელიავა, ა. გეგეჭკორი, ბ. კვირკველია, ან. ნაზარეტიანი და სხვ. საგულისხმოა, რომ ლორეს რაიონში, სადაც ეს „აჯანყების“ სცენარი გათამაშდა, ეგრეთწოდებული „რევოლუციური კომიტეტის“ წევრთაგან იქ, ადგილზე არც ერთი მათგანი არ ყოფილა. თვით რევკომის თავმჯდომარე ფ. მახარაძე შულავერში, სადაც ეს მთავრობა დაფუძნდა, ჩავიდა იმ დროს, როცა უკვე ცხარე ბრძოლები მიმდინარეობდა თბილისის შემოგარენში საქართველოს ეროვნულ ძალებსა და შემოსეულ რუსულ არმიას შორის. და აი, ამ დროს, 16 თებერვლის თარიღით დეპეშას უგზავნის ლენინს „აჯანყებული გლეხობის“ სახელით, სადაც იგი ითხოვს წითელარმიელთა დახმარებას. როგორც იტყვიან, ცინიზმი ამაზე შორს ვეღარ წავა.

რუსეთის მე-11 არმიის ძირითადი, დამრტყმელი ძალა წითელ ხიდზე გადმოვიდა და იქიდან შემოუტია თბილისს. მეორე, მცირე ნაწილი კი ზაქათალის მხრიდან გადმოვიდა და კახეთში შემოიჭრა. აქ მას რაიმე სერიოზული წინააღმდეგობა არ დახვედრია. გადამწყვეტი ბრძოლები გაიმართა კოჯორთან, ტაბახმელასთან და სოღანლუღის მიდამოებში. თავიდან საქართველოს ჯარს სათავეში ედგა გენერალი ოდიშელიძე, შემდეგ კი გენერალი კვინიტაძე. სოღანლუღთან გამართულ ბრძოლებს უშუალოდ წარმართავდა გენერალი მაზნიაშვილი.

სრულად: https://iberiana.wordpress.com/iberiana/25tebervali/#2

Posted in საქართველო-Georgia | Tagged: , | Leave a Comment »

Армяно-осетинский «геноцидный заговор» против Грузии

Posted by iberiana on თებერვალი 24, 2019

mailian_medoevАрмяно-осетинский «геноцидный заговор» против Грузии

То, что армянская националистическая пропаганда в Грузии при каждом удобном случае распространяет абсолютно ложные мифы о так называемом «геноциде 1915 г.» направленные против Турции и Азербайджана оказывается опасным и для самой Грузии.

В частности аналогичным «геноцидным оружием» в виде состряпанного полностью по армянским лекалам исторического мифа армянские прокторы сегодня вооружают цхинвальских осетинских сепаратистов.
Об этом говорилось в ходе недавнего незаконного вояжа армянской «арцахской» делегации в сепаратистский Цхинвали.

В частности на совместном с армянскими «арцахскими» сепаратистами брифинге в Цхинвали сепаратистский «глава МИД»а так называемой «Южной Осетии» Дмитрий Медоев заявил, что, дескать, у Цхинвальского режима с «Арцахом» не только схожая история возникновения и развития «государств», но у них, дескать, «перекликаются и трагические события» или «геноциды»…

Стало также известно о готовности Армении через так называемый «Арцах» добиться признания так называемого «геноцида осетин».

В частности так называемый «министр иностранных дел» так называемой «республики» «Арцах» Масис Маилян, отметил готовность к сотрудничеству с югоосетинской стороной в плане признания осетинского «геноцида».

«Мы всегда готовы обсудить и оказать содействие через армянские диаспоры в признании «геноцида» югоосетинского народа», – сказал Масис Маилян.

Естественно ни Медоев ни Маилян ни словом ни обмолвились о реальном геноциде осетинскими националистами грузинского населения Цхинвальского региона и ингушского населения Пригородного района Владикавказа. Как и о геноциде грузинского населения Абхазии, в котором «отличились» армянские боевики батальона им. Баграмяна….

https://iberiana.wordpress.com/armenia-georgia/armenia-3/

P.S. რატომ არ მიეცა თავიდანვე შეფასება სომხების ღალატს აფხაზეთში? ბაგრამიანის ბატალიონის საბრძოლო მოქმედებებს ქართველების წინააღმდეგ?
ალბათ იმიტომ, რომ სომხებს ძლიერი ლობი ჰყავდათ და ჰყავთ მთავრობაში, პარლამენტში, არასამთავრობო ორგამიზაციებში, საზღვარგარეთ და. ა.შ.

იმის მაგივრად, რომ პასუხი გაეცეს მათ მტრულ ქმედებებს, ჩვენი მთავრობა ყველა სურვილს უსრულებს – დარიალს უხსნის, ხალხს და ტვირთებს უტარებს, სომეხ სირიელ ლტოლვილებს იფარებს, ქართულ მონასტერს ჰუჯაბს ჩუქნის. ტერიტორიასთან ერთად…
აფხაზების შემდეგ ოსებსაც ურევენ ტვინს, პასუხს კი არავინ სთხოვს, როდემდე?

 

Posted in 2019, სამაჩაბლო-Samachablo, სეპარატიზმი-separatism, სომხეთი - Armenia | Tagged: , , , , | Leave a Comment »

კონსტანტინე გამსახურდია – ფრთხილად, ჩვენს უკან საქართველოა!

Posted by iberiana on თებერვალი 24, 2019

Konstantine Gamsakhurdiaკონსტანტინე გამსახურდია – ფრთხილად, ჩვენს უკან საქართველოა!

ამ სტატუსის ადრესატი უპირველეს ყოვლისა მინდა იყოს საქართველოს პრეზიდენტი ქალბატონი სალომე ზურაბიშვილი, ასევე ხელისუფლების და ოპოზიციის წარმომადგენლები, სხვა მნიშვნელოვან საზოგადოებრივ ფიგურებთან ერთად.

როდესაც ჩვენს ახალ კონსტიტუციას გადავხედე, აღმოვაჩინე, რომ ეროვნული უშიშროების საბჭო გაუქმებას დაექვემდებარა. ეროვნული უშიშროების საბჭო ეროვნული თავდაცვის საბჭოთი იცვლება, რომელიც პრეზიდენტის თავმჯდომარეობით მხოლოდ საომარი მდგომარეობის დროს შეიძლება შეიქმნას.

არადა სიტუაცია არის საკმაოდ კრიტიკული და უფრო მეტად გამწვავდება. გამოუცხადებელი ჰიბრიდული ომი საქართველოსთან ახალ სტადიაში შედის. ჰიბრიდულ ომში ხშირად რეალურ პრობლემას იღებენ და მას ისეთი ფორმით აყენებენ, რომ მოხდეს დაპირისპირება, სისხლისღვრაც კი, რომ მერე ამღვრეულ წყალში დაიჭირონ თევზი. 1992 წლის დასაწყისის დონის ამღვრევას თუ შეძლებენ, ეგ საკითხავია, მაგრამ პირწავარდნილი ბოროტებისგან მაშინ დაჭერილ თევზს რომ “მშვიდობა”, “სტაბილურობა,” “სახელმწიფოებრიობა” და “ტერიტორიული მთლიანობა” ერქვა, ცხადია.

რაღაცა ფორმით პრეზიდენტთან უნდა არსებობდეს საბჭო, სადაც გარდა მაღალჩინოსნებისა უნდა ისხდნენ მაღალი საზოგადოებრივი გავლენის მქონე სახეებიც, სადაც პრობლემების ერთობლივი განხილვა მოხდება. სხვათა შორის, მიხეილ სააკაშვილის მმართველობის დროს, 2009 წელს ერთხანს იყო ასეთი ფორმატი. ოპოზიციონერები ვისხედით პრეზიდენტთან და მინისტრებთან ერთად, მაგრამ მერე ვიღაცის რჩევით თუ ზეწოლით მან ეს ფორმატი ჩაკეტა.

არადა პრობლემები, რომლებიც ძალიან დიდ ხიფათს უმზადებენ საქართველოს სახელმწიფოს და შესაძლოა მტრის ხელში სერიოზულ იარაღად იქცნენ, მეტადრე ჰიბრიდული ომის პირობებში, სახეზეა:

 • მცოცავი ოკუპაცია შიდა ქართლში და აფხაზეთის პერიმეტრზე;
 • ჯავახეთის სიტუაცია;
 • სასამართლო და მოსამართლეები;
 • შვილმოკლული მამების თემა;
 • პატიმარი დეკანოზი და მისი ოჯახი;
 • ისეთი ღონისძიებები, რომელიც “გამოხატვის თავისუფლების” ჩარჩოში თითქოს ზის, მაგრამ რამდენადაც შინაარსობრივად მკვეთრად ეწინააღმდეგება საზოგადოებრივ მორალს, იწვევს დაპირისპირებას, შფოთს, არეულობას, ააქტიურებს ჰიბრიდული ომის მწარმოებლის ანტიდასავლურ რიტორიკას;
 • მდგომარეობა სპორტში;
 • მდგომარეობა განათლების სისტემაში;
 • ნარკოტიკული ნივთიერებების გავრცელების თემა.

კიდევ შეიძლებოდა გაგრძელება.

ფრთხილად, ჩვენს უკან საქართველოა!

25.02.2019

Posted in 2019, პოლიტიკა, საქართველო-Georgia | Tagged: , , , | Leave a Comment »

ისა კოძოევი ქართველებს მიმართავს

Posted by iberiana on თებერვალი 23, 2019

isa kodzoevინგუშების ეროვნული ლიდერი, ცნობილი მწერალი – ისა
კოძოევი (კოაძოი) ქართველებს მიმართავს

„მე არ მინდა, რომ ქართველები გავდნენ  ე ვ რ ო პ ე ლ ე ბ ს! ვისურვებდი, რომ ქართველები გავდნენ – ქართველებს! დიდი ხანია მე ეს გულში ლურსმანივით მჩხვლეტავს! მე არ მინდა, რომ ქართველები გაევროპელდნენ, ქართველები უნდა იყვნენ – ქ ა რ თ ვ ე ლ ე ბ ი! ჩვენ სხვა რასა ვართ, ჩვენ კავკასიელები ვართ, ჩვენ ჩვენი განსაკუთრებული მენტალიტეტი გვაქვს. ქართველო კაცებო და ქალებო, ჩვენ უნდა ვიყოთ შესაბამისად შემოსილნი, სიმპატიურნი, სალმიანნი, სტუმართმოყვარენნი და მამაცნი. როგორ შეიძლება ჩვენ ერთმანეთის გარეშე ვიცხოვროთ? ეს იგივეა რაც ძმის დაკარგვა, დამარხე ძმა და აღარ გყავს. დადიხარ მის ცარიელ სახლში და ბალახი იზრდება, სადღაც ღობეზე კატა კნავის. ცოტა ხნის წინ კახეთში ვიყავი, და ვიარე სოფლები და ქუჩების გასწვრივ მიტოვებული ცარიელი ფანჯრები მიყურებდნენ. ვიკითხე რა ხდება მეთქი? – მითხრეს, რომ ხალხი საკუთარ სახლებს ტოვებს და ევროპაში მიდის. ჩემთვის ეს ძალიან ძნელი სანახავი იყო, მთელი ღამე ვფიქრობდი და ძილი არ მეკარებოდა. ახლა ყველა ქართველს მინდა ვთხოვო: ღვთის გულისათვის, ნუ წახვალთ, არ არის ბედნიერება უცხო მიწაზე!

ორი მონათესავე ერის, ქართველებისა და ინგუშების კულტურა ძალიან ჰგავს ერთმანეთს, იმდენად, რომ ქართველების დახმარებით ინგუშური კულტურის დაკარგული ელემენტების აღდგენა შეიძლება! თქვენი საგუნდო სიმღერები, საერთოდ თქვენი სიმღერები, მუსიკა – ისეთია, როგორც ჩვენი, თქვენი კულტურაც, ხელოვნებაც და ტრადიციებიც. ჩვენ თქვენგან უნდა გავიხსენოთ, აღვიდგინოთ ის რაც დავკარგეთ, რაც დაგვაკარგვინეს და ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ, ჩვენი სულით თქვენ სულთან მოვდივართ და გეუბნებით, რომ დაგვეხმაროთ აი ასეთ დროს. თქვენიდან ავიღებთ იმას, რაც ჩვენთან გაქრა, თქვენ შემოგხედავთ და მოგბაძავთ, ამიტომ თქვენ ძალიან კარგები უნდა იყოთ.

კავკასიაში ყველაზე ახლო ხალხები ჩვენ ვართ, ქართველები და ინგუშები! ჩვენ ერთნაირად გამოვიყურებით, ჩვენ ერთნაირი ტრადიციები გვაქვს, ერთნაირი თვისებები, ერთნაირი მენტალიტეტი და ჩვენ ძარღვებში ერთი და იგივე სისხლი სჩქეფს, ალბათ ღმერთმა, როცა ჩვენ გვქმნიდა, იცოდა, რასაც აკეთებდა, ამიტომ ჩვენ ეს არ უნდა გადავაკეთოთ! აი, რა მინდოდა თქვენთვის მეთქვა, ქართველებო“.

წყარო: http://www.mediacity.ge/

Posted in კავკასია | Tagged: , | 3 Comments »

ჩვენი “მეგობარი” ირანის პრეტენზიები

Posted by iberiana on თებერვალი 15, 2019

Rouhaniჰასან როუჰანი მიიჩნევს, რომ საქართველოს ტერიტორია ირანს ეკუთვნოდა, რომელიც 205 წლის წინ გამოყოფილი იქნა

ირანის პრეზიდენტი ჰასან რუჰანი მიიჩნევს, რომ საქართველოს, სომხეთის და აზერბაიჯანის ტერიტორეიბი ირანს ეკუთვნოდა, რომელიც 205 წლის წინ გამოყოფილი იქნა “მშობლიური მიწისგან” – ამის შესახებ ირანის პრეზიდენტმა, ისლამური რევოლუციის 40 წლისადმი მიძღვნილ სიტყვაში განაცხადა.

“კაჯარების დინასტიის მმართველობის დროს, 205 წლის წინ, ირანის მშობლიური მიწები გამოყოფილი იქნა ქვეყნისგან, მათ შორის ჩრდილოეთ ირანის და კავკასიის ტერიტორიები. ამ ადგილებში დღეს ფორმირებულია მრავალი სახელმწიფო”, – განაცხადა ირანის პრეზიდენტმა.

ისტორიული პრეტენზიების წარმოთქმისას კონკრეტული მიზეზები როუჰანის არ დაუსახელებია, თუმცა განაცხადა, რომ შაჰების მმართველობა იყო მოღალატეობრივი.

http://expressnews.com.ge/index.php?id=78793&fbclid=IwAR1Lz1fLFbhsarfm7p2bAqyMscx_rD4PJSsPxe24kQFPEL5tMddNSdWy0UY

***

P.S. და ამ განცხადების ფონზე, ათასობით ირანელი (ასევე თურქი და არაბი) ყიდულობს საქართველოში უძრავ ქონებას და ავტომატურად იღებს ბინადრობის უფლებას! რაც ხმლით ვერ მიიღეს, ფულით  და ჩვენი მთავრობის ხელშეწყობით უპრობლემოდ  იღებენ.

აი მაგალითიც,  შარშან ორთაჭალის ცენტრში ახალი აშენებული სახლის მფლობელები, ერთი ორი გამონაკლისის გარდა, გახდნენ მიგრანტები. ცხადია,  ქართველებიც არიან  ახალი ბინის მსურველები, მაგრამ მიგრანტები მეტს იხდიან და გაძვირებული ბინებიც მათი საკუთრება ხდება.

51724434_10216873967738002_5647633332813430784_n[1]

Posted in 2019, პოლიტიკა, საქართველო-Georgia | Tagged: , , | Leave a Comment »

ნოდარ წულეისკირი

Posted by iberiana on თებერვალი 14, 2019

Nodar Tsuleiskiri2

ნოდარ წულეისკირი

ძვირფასო მკითხველო,
1977 წელს, როდესაც გააფთრებული კომუნისტური რეჟიმი, ზვიად გამსახურდიას სულიერ თუ ფიზიკურ განადგურებას გამალებით ცდილობდა, ეს დიდებული ქართველი და ჭეშმარიტი მამულიშვილი საქართველოს მომავალი პრეზიდენტის დასაცავად, მწერალთა კავშირში განგაშის ზარებს არისხებდა:

„პატივცემულო მწერლებო! უკვე შვიდი თვე გავიდა, რაც დაპატიმრებულია დიდი ქართველი მწერლის კონსტანტინე გამსახურდიას შვილი, მწერალი და მეცნიერი ზვიად გამსახურდია. ამბობენ, გამსახურდია ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში ჰყავთ და საეჭვო ნემსებს უკეთებენო. ზოგი ამბობს, შიმშილობა გამოაცხადაო, ზოგი დაბეჯითებით ამტკიცებს, მოკვდაო.

ნუთუ ქართველი მწერლები ისე დაკნინდნენ და დაეცნენ, რომ ამბის გაგებაც კი არ სურთ, თუ რა სჭირს მათ კოლეგას. ნუთუ ქართველ მწერლებს იმის ძალა და უნარი არ შესწევთ, გაიგონ მაინც, ცოცხალია თუ მკვდარი მწერალი.

მე, პირადად, ზ. გამსახურდიასა და მისი თანამებრძოლების ბედი ძალზე მაშფოთებს. ამის თაობაზე პროტესტის წერილები გავგზავნე მრავალ დაწესებულებაში, მაგრამ ამაოდ. პასუხი არსაიდან არ მიმიღია“.

იმ დროს, ჭეშმარიტი მწერლისა და მამულიშვილის ნოდარ წულეისკირის ასეთი გამოსვლა მწერალთა კავშირში, ზვიად გამსახურდიას დასაცავად, მართლაც უდიდეს გმირობას ნიშნავდა.

ბატონი ნოდარ წულეისკირი, დამოუკიდებელი საქართველოს პირველი პრეზიდენტის ზვიად გამსახურდიას ეროვნული ხელისუფლების უზენაესი საბჭოს დეპუტატი და კულტურის მინისტრი, ეროვნული (მაშინდელი საჯარო) ბიბლიოთეკის დირექტორი გახლდათ. დაჯილდოებულია 1958 წელს საქართველოს მწერალთა კავშირის პრემიით, ხოლო 2008 წელს ილია ჭავჭავაძის სახელობის პრემიით.

საყურადღებოა ის ფაქტი, რომ „მონანიების” გადაღებისას თენგიზ აბულაძეს, ნოდარ წულეისკირმა თვითონვე შესთავაზა – ფილმი რომ არ დაბრკოლდეს, ტიტრებში ჩემს სახელს ნუ მოიხსენიებო.

არადა, ფილმი „მონანიება” მისი იმ სიუჟეტით არის შთაგონებული (ცოდვილი მიცვალებულის ამოთხრა საფლავიდან), რომანს – „აფთრებს“ რომ დაედო საფუძვლად…

ბატონი ნოდარი, როდესაც კულტურის მინისტრი ბრძანდებოდა მაშინაც „მარშუტკით“ მგზავრობდა და უნივერსიტეტში ლექციებს კითხულობდა. მისი სტუდენტების გადმოცემით, ბატონ ნოდარს (მოკითხვისას) უთქვამს: როგორ უნდა ვიყო, ნეტავ მათ „ბუნკერში“ მოვეკალი, ამით უფრო გამართლებული იქნებოდა ჩემი სიცოცხლე და არსებობაო.

ძვირფასო მკითხველო,
განა ბედის ირონია არ არის?! –
თუ მიხეილ ჯავახიშვილი პირადმა ტრაგედიამ გამოაქცია სოფელ წერაქვიდან – და და დედა სადაც დაუხოცეს, იქ სულიერი სიმშვიდე ვეღარ ჰპოვა დიდმა კლასიკოსმა.
ნოდარ წულეისკირი პირადმა ტრაგედიამ გააქცია სოფელ წერაქვში – ეროვნული ხელისუფლება სადაც დაუმხეს და ქვეყნის პრეზიდენტი ჯერ განდევნეს და შემდეგ სულაც სასიკვდილოდ გაწირეს, იმ თბილისში სულიერი სიმშვიდე და წონასწორობა ვეღარ ჰპოვა მწერალმა.

ნოდარ წულეისკირი სოფელ წერაქვში ცხოვრობდა და დაუძლურებამდე, ამ სოფლის მიხეილ ჯავახიშვილის სახელობის საშუალო სკოლას დირექტორობდა…

ბიძინა ივანიშვილო, ერის მამად რომ მოგაქვს თავი (მოგიკვდეს, დღეს მაგ საქმეში მოშურნე და შემცილებელი), განა რა მოხდებოდა, სოფელ წერაქვში შესანიშნავი მწერლისა და მამულიშვილის ნოდარ წულეისკირის დაკრძალვაზე ჩასასვლელად შენი მთავრობის თუნდაც რომელიმე წევრს ან დეპუტატებს თავი რომ შეეწუხებინათ (მათ შორის ან ზვიად ძიძიგურს ან ბიძინა გუჯაბიძეს)?!.

ბიძინა ივანიშვილო, ხაზგასმით არის აღსანიშნავი ისიც, რომ შენი მილიარდებით განებივრებულ კულტურისა და ხელოვნების ეგრედწოდებულ წარმომადგენელთა სიაშიც (სადაც მხოლოდ ყველა ხელისუფლებისგან „გაუპატიურებული“ მასხარები თუ ეგრედწოდებული საზოგადო მოღვაწეები: რეზო ამაშუკელი, გურანდა გაბუნია, ქეთი დოლიძე, ლალი ბადურაშვილი და მსგავსი ჯამბაზები ბრძანდებიან), მისებრი იდეური მწერლების თუ კულტურის წარმომადგენლების დარად, არც ბატონი ნოდარ წულეისკირი იყო მოხვედრილი.

ოთხმოცდაორი წლის ასაკში აღსრულებული, ბრწყინვალე მამულიშვილი ნოდარ წულეისკირი, მისი ანდერძის თანახმად, წერაქვულ საცხოვრისის ეზოში შინდისფერი ეროვნული დროშის სუდარით დაიკრძალა

მანანა არჩვაძე-გამსახურდია

23 ნოემბერი, 2018

სრულად: https://iberiana2.wordpress.com/segm/n_tsuleiskiri/

Posted in ეროვნული მთავრობა, მამულიშვილებს, საქართველო-Georgia | Tagged: , , | Leave a Comment »

სასამართლო რეფორმის ბედი ქუთაისში წყდება

Posted by iberiana on თებერვალი 11, 2019

ავთანდილ კახნიაშვილიavtandil-kakhniashvili
სასამართლო რეფორმის ბედი ქუთაისში წყდება

მოსამართლე მილდენბერგერს შეუძლია შეაჩეროს მოსამართლეთაA უვადოდ გამწესების პროცესი. საქმის არსებითი განხილვა 01 თებერვალს დაიწყო

არსებობს სამართლებრივი გზა შეჩერდეს მოსამართლეთა უვადოდ დანიშვნის პროცესი, არსებითად შეიცვალოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს შემადგენლობა და გაუქმდეს ადრე მიღებული გადაწყვეტილებები მოსამართლეების (მათ შორის, მურუსიძის) უვადოდ გამწესების თაობაზე.

გაზეთ „რეზონანსის 9 და 21 იანვრის ნომრებში გამოქვეყნდა სტატიები საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ ორი წლის წინ შეტანილი სარჩელების თაობაზე, რომლებიც თბილისის საქალაქო სასამართლოდან ქუთაისში გადაიგზავნა. საქმეები ერთ წარმოებად გაერთიანდა და არსებითი განხილვა 01 თებერვალს დაიწყო.

სარჩელების თანახმად, პარლამენტი კანონმდებლობის დარღვევით ატარებს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრის შესარჩევ კონკურსებს, ხოლო გამარჯვებული კანდიდატების მიერ საკონკურსოდ წარდგენილი დოკუმენტები არ შეესაბამება კონკურსის პირობებს. Aამდენად, თუ სასამართლო სასარჩელო მოთხოვნებს სრულად ან ნაწილობრივ დააკმაყოფილებს (პირველ შემთხვევაში, პარლამენტის მიერ 2017 წელს ჩატარებულ კონკურსები იქნება ცნობილი ბათილად, ხოლო მეორეში _ მხოლოდ 3 არამოსამართლე წევრის, შოთა ქადაგიძის, ლევან გზირიშვილისა და ზაზა ხარებავას იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრებად არჩევა), პარლამენტს ახალი კონკურსის გამოცხადება მოუწევს, ხოლო მოსამართლეთა უვადოდ დანიშვნის თაობაზე იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ არამოსამართლე წევრების მონაწილეობით მიღებული შესაბამისი გადაწყვეტილებები (რომლებშიც 10 ხმა მათი დახმარებით შეგროვდა) გაუქმდება.

საქმის ობიექტური განხილვის შედეგად, შესაძლებელია, ჩამოყალიბდეს შედარებით მკაფიო კრიტერიუმები “სამართლის დარგის აღიარებული სპეციალისტებისა” და იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრების შესარჩევად. ის მაინც დადგინდება ერთმნიშვნელოვნად, არანაკლებ ბოლო 2 წლის განმავლობაში სასამართლოებში წარმომადგენლობა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრობის კანდიდატს უნდა მოეთხოვებოდეს, თუ მის წარმდგენ ე. წ. არასამთავრობო ორგანიზაციას, რაც საერთო სასამართლოების შესახებ ორგანულ კანონსა და პარლამენტის რეგლამენტის შესაბამის ნორმებს შორის სადღეისოდ არსებულ აშკარა წინააღმდეგობასაც აღმოფხვრიდა…

სრულად: https://iberiana2.wordpress.com/segm/a_kakhniashvili-2/

Posted in 2019, პოლიტიკა, სამართალი, საქართველო-Georgia | Tagged: , | Leave a Comment »

ზვიად გამსახურდია – გელათის აკადემიის სულიერი იდეალები

Posted by iberiana on თებერვალი 8, 2019

“იბერიანას’არქივიდან

David. gelatiზვიად გამსახურდია – გელათის აკადემიის სულიერი იდეალები

“გადახედეთ მეფეების გამოსახულებებს ფრესკებზე. თქვენ ვერსად ვერ ნახავთ, რომ საქართველოს რომელიმე მეფეს ხელზე ედგას ეკლესია, ვინაიდან ჩვენ სხვა მსგავსი მეფე არ გვყოლია, რომელმაც ამრიგად გააერთიანა სასულიერო და საერო სიბრძნე. დიახ, სასულიერო და საერო სიბრძნის კერა იყო გელათი, გელათი იყო ის კერა, სადაც აღორძინდა ეს ყოველივე. გელათი იყო კერა, სადაც ქრისტიანული, ბიბლიური სიბრძნე შეუერთდა, დაუკავშირდა ანტიურ, წარმართულ სიბრძნეს, ვინაიდან ეს საქართველოში არასოდეს იყო განთვისებული, განცალკევებული.

ჩემი ლექცია დღეს მე გელათს იმის გამო დავუკავშირე, რომ ქუთათურებმა იცოდნენ, თუ სად ცხოვრობენ, რა ქალაქში ცხოვრობენ და რა ადგილია გელათი. მე შემიძლია სრული პასუხისმგებლობით გითხრათ, რომ მსგავსი ცენტრი შუასაუკუნეობრივი სიბრძნისა, შუასაუკუნეობრივი განათლებისა მსოფლიოში არ არსებულა და ამას ვაღიარებთ არა მარტო ჩვენ, არა მარტო ქართველი მეცნიერები, არამედ უცხოელებიც და თქვენ წარმოიდგინეთ, რუსებიც….

რა ისწავლებოდა გელათში და რით არის დიდი ეს კულტურული ცენტრი?

აქ მოხდა გაერთიანება მთელი ანტიური სიბრძნისა, როგორც ამას ჩვენ ვხედავთ პეტრიწის ნაშრომებიდან. მთელი ანტიური სიბრძნე ისწავლებოდა გელათში.

აღორძინდა არა მხოლოდ ბერძნული ანტიური ტრადიციები, არამედ ქალდეური, ეგვიპტური, ძველი მსოფლიოს ყველა ის კულტურის კერები, მისტერიული სიბრძნის კერები, რომლებიც უწინ არსებობდნენ, და გელათის ბრძენნი ყოველივე ამას ორგანულად უთავსებდნენ ქრისტიანობას, ბიბლიას. მათთვის ბიბლიური სიბრძნე განუყოფელი იყო ამ ანტიური სიბრძნისაგან. აი, ამიტომ იყო ეს „ახალი ათინა ფრიად უაღრეს მისსა“, როგორც ამბობს ამას დავით აღმაშენებლის ისტორიკოსი…

შალვა ნუცუბიძის მოსაზრებით  რენესანსი გაცილებით ადრე დაიწყო საქართველოში, ვიდრე ევროპაში, რომ ის აქ დაიწყო უკვე XI საუკუნის მიწურულში, XII საუკუნის დასაწყისში, მაშინ როდესაც ევროპაში დაიწყო XIII-XIV სს-დან) – იოანე პეტრიწი და რუსთველი…

ასეთი უძველესი სიბრძნის ცენტრი, ინტელექტუალური კულტურის ასეთი ცენტრი, როგორიც არის ქუთაისი, რატომ უნდა დაიცალოს ინტელიგენციისაგან? ეს არ არის განა ეროვნული ტრაგედია? თუ ყველამ თბილისში მოვიყარეთ თავი, რა ეშველება დანარჩენ საქართველოს? აი, ესაა საკითხავი. და ბოლოს ის თბილისიც აღარ დაგვრჩება, იმიტომ რომ იქაც გაძლიერდა ანტიქართული ტენდენციები და არაქართველთა მოძალება. სწორედ ამიტომ მე მინდა გავამახვილო თქვენი ყურადღება, რომ ის ტრადიცია, რომელიც მომდინარეობს უძველესი კოლხიდან, რომელიც მომდინარეობს გელათიდან, აქ არ უნდა შეწყდეს…

სრულად: https://iberiana2.wordpress.com/segm/gamsakhurdia-2/gelati/

Posted in საქართველო-Georgia | Leave a Comment »

ერთად დავიწყოთ სამშობლოს საკეთილდღეოდ წინ სიარული

Posted by iberiana on თებერვალი 8, 2019

gia-chutlashvili[1]გია ჩუთლაშვილი – ერთად დავიწყოთ სამშობლოს საკეთილდღეოდ წინ სიარული

მტერმა შეძლო და ეროვნული მოძრაობა და ზოგადად ქართველები გაგვათითოკაცა, ერთმანეთს დაგვაშორა. ჩვენს შორის იმძლავრა: ურთიერთქიშპმა, ერთმანეთის აზრის მიუღებლობამ, გაუტანლობამ, ეგოისტურმა სიამაყემ, დიდკაცობისადმი ლტოლვამ. შედეგი – 27 წლიანი ნგრევა?! ამ ნგრევის შეჩერება კი მხოლოდ თანადგომას შეუძლია, თანადგომას მთელი ერისა!…

პატივი ვცეთ მერაბ კოსტავასა და ზვიად გამსახურდიას ხსოვნას! მივყვეთ მათ არჩეულ გზას -გავერთიანდეთ!!!

თვითვეული ჩვენთაგანი საკუთარ არჩეულ გზას მიიჩნევს შეუმცდარ, იდეისა და სამშობლოს კეთილდღეობის მომტან გზად (თანაც ერთადერთ) და დანარჩენ ყველას იდეის და სამშობლოს მოღალატედ აღიქვამს. არვის არ უნდა აღიაროს, რომ შეიძლება ჩემი არჩეული გზაც იყოს მცდარი.

მივმართავთ ყველას: მეგობრებო, ძმებო, დებო, საკუთარ თავში დარწმუნებულო სამშობლოს მოსიყვარულე თანამებრძოლებო: აგერ ყველას წინ გვაქვს პროგრამა ჩვენი მოქმედებისა, რომელიც თვით ბ-ნმა ზვიად გამსახურდიამ შეგვიდგინა – გზა საქართველოს გადარჩენისა. იგი შემწყნარებლობისა და მიტევებისკენ მოგვიწოდებდა მაშინაც კი, როდესაც ტრიუმფალურ გამარჯვებას მიაღწია, და რომ თითქოს და არ უნდა ეფიქრა ასეთ რამეზე. ზუსტად ამიტომ იყო ბ-ნი ზვიადი უდიდესი მამულიშვილი, რომ თვით ასეთ წუთებშიც კი – დიდების შარავანდედში მყოფი, გამარჯვების ზეიმის ნაცვლად სამშობლოს მომავალზე ფიქრობდა და ერთიანობისკენ გვიბიძგებდა. ზუსტად მაშინ 1990 წლის 28 ოქტომბერს, შუაღამისას, არჩევნებში ტრიუმფალური გამარჯვების შემდეგ მოგვმართა ქართველებს და დაგვისახა მოქმედების აუცილებელი და ერთადერთი სწორი ზემოაღნიშნული გეგმა.

თვითოეულმა ჩვენთაგანმა თავად უნდა გადაწყვიტოს ეთანხმება თუ არა იგი ამ გეგმას, მოთოკოს თავისი ამბიციები, ამაღლდეს საკუთარ თავზე მაღლა, რათა დავივიწყოთ ახლო წარსული და გავიხსენოთ ის რაც გვაერთიანებდა, ის თუ რატომ ვიდექით და ვიბრძოდით ერთად, რატომ ვწირავდით ერთმანეთის გულისთვის საკუთარ თავს. დავუბრუნდეთ ჩვენი ერთად დგომის, ერთად ბრძოლის საწყისს….

სრულად: https://iberiana2.wordpress.com/segm/g_chutlashvili-7/

Posted in 2019, ეროვნული მოძრაობა, ზვიად გამსახურდია, პოლიტიკა, საქართველო-Georgia | Tagged: , , | Leave a Comment »

იოსებ მეგრელიძე – სიძველეები ლიახვის ხეობაში

Posted by iberiana on თებერვალი 5, 2019

ioseb megrelidzeიოსებ მეგრელიძე – სიძველეები ლიახვის ხეობაში

იოსებ მეგრელიძე (დ. 9 აპრილი, 1909, ჩოხატაურის რაიონი, სოფელი ხიდისთავი — გ. 29 იანვარი, 1996) — ქართველი მკვლევარი, ფილოლოგი.

1931 წელს დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიის ფაკულტეტი.

1959 წლიდან იყო საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, ძველი ქართული ლიტერატურის მკვლევარი. ავტორია ნაშრომებისა ქართული და ქართველური, დაღესტნურ-დიდოური ენების, რუსთაველოლოგიისა და ქართული მწერლობის, ქართული და კავკასიური ფოლკლორის, ეთნოგრაფიის, არქეოლოგიისა და ეპიგრაფიკის, არმენისტიკის საკითხებზე.

***

გაეცანით მის ნაშრომს “სიძველეები ლიახვის ხეობაში”

ioseb megrelidze

იოსებ მეგრელიძე. “სიძველეები ლიახვის ხეობაში”. გამომცემლობა “საბჭოთა საქართველო”. თბილისი – 1984

იოსებ მეგრელიე. “სიძველეები ლიახვის ხეობაში. პატარა ლიახვის, ფრონის, ფაწისა და ჯეჯორის ხეობები”. წიგნი მეორე.  გაზეთ “სამშობლო ფორტეს” გამოცემა. თბილისი – 1997 

 

Posted in ისტორია-History, კავკასია, კულტურული მემკვიდრეობა, სამაჩაბლო-Samachablo, საქართველო-Georgia | Tagged: , , , | Leave a Comment »

Вопросы переселения в Грузию осетин

Posted by iberiana on თებერვალი 5, 2019

“იბერიანას” არქივიდან

Роланд Топчишвилиtopchishvili2

Грузино-осетинские этноисторические очерки

Тбилиси, 2006

 

https://iberiana.wordpress.com/r-topchishvili-1/

 

Posted in ისტორია-History, კავკასია, პოლიტიკა, სამაჩაბლო-Samachablo | Tagged: , , , | Leave a Comment »

როლანდ თოფჩიშვილი – ტოტალური შეტევა ქართველებსა და ჩვენს ისტორიაზე

Posted by iberiana on თებერვალი 5, 2019

“იბერიანას” არქივიდან

topchishviliროლანდ თოფჩიშვილი

ტოტალური შეტევა ქართველებსა და ჩვენს ისტორიაზე: გაზეთ “ვოენნო-პრომიშლენნი კურიერში” დაბეჭდილ კ. ტროეპოლსკის სტატიის გამო

ბოლო დროს ტოტალური შეტევა მიმდინარეობს საქართველოს ისტორიაზე, ქართულ კულტურაზე; ცდილობენ საუკუნეების მიღმა ჩამოყალიბებული ერთიანი ქართული ცნობიერების დაშლას, ქართველთა ეთნოგრაფიული ჯგუფების ტერიტორიული ერთეულების, ანუ ივანე ჯავახიშვილის ტერმინი რომ გამოვიყენოთ, თემების არაქართველებად, ცალ-ცალკე ეთნოსებად გამოცხადებას. ეს შეტევა რუსეთიდან მოდის ნიაღვარივით. თუმცა, ხაზგასმით უნდა ითქვას, რომ ისტორიაში მითოლოგემების შექმნა, ქართველთა ცნობიერების დაჩეხვა, ქართული კულტურის მითვისება, ერთი სიტყვით, ისტორიის ქურდობა ახლა არ დაწყებულა…

ასეთი ქურდობის, ისტორიის გაყალბების, მითოლოგემების შექმნის ტიპური ნიმუშია კირილ ტროეპოლსკის სტატიაც. მასში სულ სხვადასხვა მომენტზეა საუბარი, რომლებიც, ალბათ, სულ ცოტა ხნის წინათ საერთოდ არავის დაესიზმრებოდა. რამდენიმე წლის წინათ იმაზე არ გვიხდებოდა ხმის ამოღება, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე, უფრო კონკრეტულად შიდა ქართლში, ოსები არც მონღოლთა შემოსევების დროს, ანუ XIII-XIV საუკუნეებში ჩამოსახლებულან, არც – ადრე შუა საუკუნეებში, არც – ძველი წელთაღრიცხვის II-III საუკუნეებში და თქვენ წარმოიდგინეთ, არც – 5. 000 წლის წინათ (როგორც ამას ნაფი ჯუსოითი “ლიტერატურნაია გაზეტაში” წერდა ოდესღაც). ახლა კი მსოფლიოს იმას ჩასჩიჩინებენ, რომ ალანეთის სახელმწიფო, რომელიც სინამდვილეში ჩრდილოეთ კავკასიის ბარში შეიქმნა ახალი წელთაღრიცხვის I-II საუკუნეებში, თურმე საქართველოს ტერიტორიასაც – შიდა ქართლსაც მოიცავდა. ..

სინამდვილეში კი ოსთა წინაპარი ირანული ტომების ეთნოგენეზი შუა აზიაში, თანამედროვე ყაზახეთის ტერიტორიაზე მოხდა, შემდეგ – ახალი და ძველი წელთაღიცხვების მიჯნაზე – აქედან, როგორც მომთაბარეები, ევრაზიის სივრცეს მოედვნენ. ევრაზიის სივრცეში მომთაბარეები კი ახ. წ. II საუკუნის 70-იან წლებში ჰუნებმა გაანადგურეს. ამ დროს ჰუნებისაგან გადარჩენილ ალანთა ნაწილი ჩრდილოეთ კავკასიის ბარში დასახლდა, სადაც შექმნეს კიდევაც ე. წ. ადრეკლასობრივი სახელმწიფო…

სრულად: https://iberiana.wordpress.com/samachablo/sheteva-istoriaze/

Posted in ისტორია-History, კავკასია, პოლიტიკა, სამაჩაბლო, საქართველო-Georgia | Tagged: , , | Leave a Comment »

კონსტანტინე გამსახურდია – 2 თებერვალი

Posted by iberiana on თებერვალი 3, 2019

k.gamsakhurdiaკონსტანტინე გამსახურდია – 2 თებერვალი

2 თებერვალს დახვრეტილი მანიფესტაციიდან 27 წელიწადია გასული. მიკვირს, კიდევ როგორ უბრუნდება ენა მავანს, როდესაც ამბობს ან წერს, დამხობილ ეროვნულ ხელისუფლებას მომხრეების არასაკმარისი რაოდენობა ყავდაო.

ის ფაქტი, რომ ჯაბას, ლანჩავას და სახელმწიფო საბჭოს “მოღებული პირების” პირდაპირი მუქარის შემდეგ – ვინც კომენდანტის საათს დაარღვევს და მიტინგზე გამოვა, ტყვიას მიიღებსო – კიდევ 100 000-ზე მეტი ადამიანი რომ გამოვა 1 თვის დამხობილი ხელისუფლებისადმი სოლიდარობის ნიშნით, რომელ “სიმცირეზეა” საუბარი? 2 თებერვალს მსვლელობის მეწინავენი თამარის ხიდს რომ გამოსცდნენ, კუდი ჯერ კიდევ ვაგზლის მოედანზე იყო.

ამ დღეს ან საერთოდ არ ახსენებენ, ან უხალისოდ. გულის სიღრმეში ამართლებენ კიდევაც, აბა რა უნდა გვექნაო. 1992 წელს გელა ლანჩავა ქეთი დოლიძეს წლის საუკეთესო მამაკაცად უღიარებია. გამახსენდა ერთ-ერთი ავტორის ლექსი “მხეცები ცირკთან, მხეცები ცირკში” – აქ ვკითხულობდით, რომ ნამდვილი მხეცები ცირკში ბავშვებს ართობენ, ხოლო ორფეხები ცირკთან მშობლებს უხოცავენ:

“დგას ბეტეერთან კაცი პითონი
კაცი ლენჩი და კაცი დებილი…”

მაინც უმაგალითოა ის გმირული სული და შემართება, რაც ამ დღეს ხალხმა აჩვენა. ის აუცილებლად ძალად იქცევა მომავალში.

კონსტანტინე გამსახურდია

3.02.2019

Posted in 1992, 2019, ეროვნული მოძრაობა, საქართველო-Georgia | Tagged: , | Leave a Comment »

უძველესი პალეოგენომები საქართველოდან

Posted by iberiana on იანვარი 31, 2019

1033175b15dუძველესი პალეოგენომები საქართველოდან

2015 წლის 16 ნოემბერს, ჟურნალში “Nature” გამოქვეყნდა სტატია სახელწოდებით „Upper Palaeolithic genomes reveal deep roots of modern Eurasians. კვლევის ავტორებმა პირველად მოახდინეს კავკასიის უძველესი გენომების ანალიზი. საუბარია ~13 000 წლის წინანდელ მონადირე-შემგროვებელზე საწურბლიას მღვიმედან (წყალტუბოს რ-ნი) და ~9 500 წლის წინანდელ მონადირე-შემგროვებელზე კოტიას კლდის მღვიმედან (ჭიათურის რ-ნი). კვლევაში აგრეთვე განხილულია მესამე პალეოგენომი – ~13 500 წლის წინანდელი ადამიანი გროტ დუ ბიშონის მღვიმიდან (თანამედროვე შვეიცარია)….

კვლევის ავტორებმა პალეოგენომების თანამედროვე პოპულაციებთან ნათესაობა გამოიკვლიეს. როგორც აღმოჩნდა, CHG ყველაზე მეტ სიახლოვეს სამხრეთ კავკასიის თანამედროვე პოპულაციებთან იჩენენ, რაც რეგიონში როგორც მინიმუმ გვიანდელი ზედა პალეოლითიდან (13 000 წლის წინ) გენეტიკური უწყვეტობის დასტურია. ამაზე CHG წარმომადგენლების Y და მიტოქოდნრიული დნმ ჰაპლოჯგუფებიც მიანიშნებენ, რომლებიც დღესაც გავრცელებულია საქართველოში (J2a, H13c, K3).

ავტორების გასაკვირად, CHG გენეტიკური კვალი უფრო მეტად გამოხატული აღმოჩნდა თანამედროვე ჩრდილოეთ ევროპელებში, ვიდრე სამხრეთ ევროპელებში, იმის მიუხედავად, რომ იგი EF-თან (რომელიც მეტ სიახლოვეს იჩენს სამხრეთ ევროპის პოპულაციებთან) უფრო ახლოს არის, ვიდრე WHG-სთან (რომელიც ახლოს არის ჩრდილოეთ ევროპელებთან). ავტორები აღნიშნულ ფაქტს დასავლეთ ევროპაში CHG-ს კომპონენტის ადრეული ნეოლითის შემდგომი გავრცელებით ხსნიან.

CHG-ს გენეტკური მონაცემების სხვა პალეოგენომებთან შედარების შედეგად, კვლევის ავტორებმა აღმოაჩინეს, რომ CHG-მ, ან მისმა მონათესავე პოპულაციამ მონაწილეობა მიიღო იამნაიას კულტურის გენეტიკური წარმომავლობის ჩამოყალიბებაში. აღნიშნულ კულტურას უკავშირებენ მეტალურგიის, ცხენოსნობის და, სავარაუდოდ, ინდოევროპული ენების გავრცელებას ძვ. წ. III ათასწლეულში როგორც დასავლეთით, ევროპაში, ასევე აღმოსავლეთით ცენტრალურ აზიაში. კვლევის თანახმად, იამნაიას წარომამდგენლების გენეტიკა ყველაზე უკეთ აიხსნება როგორც CHG-სა და აღმოსავლეთ ევროპის მომთაბარე-მონადირეების ნარევი…

სრულად:  https://iberiana.wordpress.com/iberiana/j_gogitidze/

Posted in 2015, გენეტიკა, საქართველო-Georgia | Tagged: , , , | Leave a Comment »

დამოუკიდებლობის აქტი და საპატრიარქო

Posted by iberiana on იანვარი 30, 2019

51243200_956807207858215_1811208066868183040_n1[1]საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აქტი და საპატრიარქოს ბნელი ზრახვები

2006 წელს საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს ლენტეხის რაიონის მაჟორიტარმა დეპუტატმა გუგავა ბერდიამ და სასულიერო პირმა კონსტანტინე გიორგაძემ ილია მეორეს გადასცეს 1991 წლის 9 აპრილის საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტის დედანი. გუგავა იხსენებს: “მოვიდა პატრიარქი და მეუბნება აბა მომიყევი შვილო, რა ხდებაო. ყველაფერი მოვუყევი. მერე უწმინდესმა თავზე დამადო ხელი და მითხრა: დოკუმენტზე ჩემი ხელმოწერა არისო? – არა მეთქი, მანანა არჩვაძე- გამს

ახურდიასი თუ არისო? – კი მეთქი. აბა დედანი ჩაუბარებია შვილო ღმერთს შენთვისო და დაახლოებით 5- წუთი თავზე ხელი ჰქონდა დადებული. ამის შემდეგ დედანი პატრიარქს გადავეცი, რომ გაშალა და დახედა გაეღიმა, მერე დაგრაგნა ფურცელი, გააღო სეიფი და შეინახა –
– მოვა დრო და მე ამას გამოვაცხადებო.”
07.05.2015წ. გაზეთი “საქართველო და მსოფლიო”

***

ამ ყოველივეს წინ უსწრებდა შემდეგი მოვლენები:

სრულად:  https://iberiana2.wordpress.com/m_archvadze/

Posted in 2015, ეროვნული მოძრაობა, პოლიტიკა, საქართველო-Georgia | Tagged: , | Leave a Comment »

გურამ ლაკია- ჩვენი სამშობლო-საქართველო დიდი საფრთხის წინაშეა!

Posted by iberiana on იანვარი 24, 2019

guram lakiaგურამ ლაკია – ჩვენი სამშობლო-საქართველო დიდი საფრთხის წინაშეა!

დე-ფატქო ხელისუფლებამ ლიბერასტების ზეწოლით, უკანონოდ მითვისებული ხელისუფლების შესანარჩუნებლად ხელი მოაწერა გაერო-ს გლობალური მიგრაციის პაქტს.

ამით დე-ფაქტო ხელისუფლების მესვეურები, ე.წ ოპოზიცია და არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც, ფაქტობრივად, წარმოადგენენ ე.შევარდნაძის ნაბუშრებს და სოროსის ძუძუმწოვრებს ფართოდ უღებენ კარებს აზიასა და აფრიკის ქვეყნებიდან მოზღვავებულ მიგრანტებს!

თუ რა დამართენ რეგიონებიდან შემოსულმა მიგრანტებმა საფრანგეთს, გერმანიას, ფინეთს და ინგლისს სახეზეა.

ევროპის ამ შემდგარმა სახელმწიფოებმა ვერ ალაგმეს მიგრანტთა თავხედობა და აგრესია.

რა მნიშვენელობა აქვს ჩვენთვის, ჩვენს სამშობლოს-საქართველოს უცხო ტომელი რა გზით დაიპრყობს, შეიარაღებული აგრესიით თუ უიარაღო შემოსევით?!

ა.შ.შ.-ს პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა აკრძალა მიგრანტთა მიღება და მათ შესაჩერაბლად ქვეყნის სამხრეთით გეგმავს კედლის მშენებლობას.

ბევრმა ევროპულმა ქვეყანამ უარი განაცხადა ამ კატეგორიის მიგრანტთა მიღებაზე. იტალიის ვიცე-პრემიერმა განაცხადა- იტალია მიგრანტებს არ საჭიროებს.

ევროპის ისეთი ქვეყნები, როგორებიცაა იტალია, ავსტრია, ჩეხეთი, უნგრეთი, პოლონეთი და ბევრი სხვა, უარს აცხადებენ ამ კატეგორიის მიგრანტთა მიღებაზე.

დე-ფაქტო ხელისუფლება პირადი ძალაუფების შესანარჩუნებლად მზადაა განწიროს ქვეყანა და ერი!

უცხოტომელ მიგრანტთა შემოევით ასრულდება მ.სააკაშვილის მიერ ანონსირებული ჩვენი ქვეყნის სინგაპურიზაცია, რაც გლობალისტების ძირითადი მიზანია.

ეს გამოიწვევს ქართველის, როგორც ერის ლიკვიდაციას.

ე.წ დასავლეთი ამ მიზნის მისაღწევად დღემდე ინარჩუნებს არალეგიტიმურ ხელისუფლებას და უხვად აფინანსებს ე.წ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ანუ გავლენის აგენტებს.

გრძელდება ევროკავშირის სოვეტიზაცია, რაც ევროკავშირის ქვეყნებს შორის ამძაფრებს ინტერესეთა კონფლიქტს!

დე-ფაქტო ხელისუფლებების ცრუ დაპირებები და ფლიდობა ვნებს ქვეყნის, ერის ინტერესებს, ქვეყნის საერთაშორისო იმჯს!

რატომ ვდუმვართ?!

პასიური მოქალაქეები შობენ ნაძირალა ხელისუფლებას (პლატონი).

ღმერთი ფარავდეს საქართველოს!

23.01.2019

Posted in 2019, გლობალიზაცია, მამულიშვილებს, პოლიტიკა, საქართველო-Georgia | Tagged: , , | Leave a Comment »

მაფიოზური დაჯგუფებები და კორუმპირებული საზოგადოება

Posted by iberiana on იანვარი 23, 2019

ზვიად გამსახურდია: მაფიოზური დაჯგუფებების ესოდენ დიდი სიმრავლე, პირველ რიგში, კომუნისტური, ტოტალიტარული წყობილების მანკიერებაა

ცოტნე გამსახურდია: კორუმპირებული საზოგადოება სსრკ პროდუქტია, რომელიც ორგანულად შეითვისა ქართულმა სოციალურმა სხეულმა

23.01.2019

tsotne gamsakhurdiaცოტნე გამსახურდია: ამ მოჭიდავეების ფედერაციის ამბებმა გამახსენა მამაჩემის ძველი სიტყვა, რომელიც არა და არ კარგავს აქტუალობას ამ ქვეყანაში. არადა, ჯერ როდის ამბობდა, მაგრამ ვინ მოუსმინა… ეს ყველაფერი დღეს არ დაწყებულა. ეს ატომიზებული, დეზორგანიზებული, კორუმპირებული საზოგადოება სსრკ პროდუქტია, რომელიც ორგანულად შეითვისა ქართულმა სოციალურმა სხეულმა. რატომ – ცალკე საუბრის თემაა, მაგრამ ისევე, როგორც ქურდული მენტალობის განვითარებაში მხოლოდ სსრკ არ იყო დამნაშავე, ისე აქაც – ამ მანკიერებებს ქართველი კაცის გონებაში ნოყიერი ნიადაგი დახვდა.

ყველგან – სპორტში, ხელოვნებაში, მეცნიერებაში, კვლევით ინსტიტუტებში – ჩაბუდებულია ეს ქურდულ-კუტოკური აზროვნება და ამას მხოლოდ ქურდული სამყაროს წინააღმდეგ ბრძოლა ვერ უშველის. ეს არის მიკროსამყაროები, რომელთა უპირველესი მიზანია:
1) დაფარული იყვნენ დღის შუქისაგან
2) ჰქონდეთ საკუთარი სამართალი და სასჯელი
3) მათში განმსაზღვრელი იყოს არა ზოგადადამიანური თუ ზოგადნაციონალური ფაქტორები და პრინციპები, არამედ ფული და გავლენა. ექიმის შეცდომები საექიმო საზოგადოებამ უნდა გაარჩიოს, მასწავლებლების – მასწავლებლებმა, სპორტსმენის – სპორტულმა ოჯახმა, პოლიტიკოსების – ცნობილია ვინც. და მა კანონი და წესრიგი ვიღასთვისაა? საწყლებისთვის და უპატრონოებისთვის.

ასეთი მაკროელემენტებისგან შემდგარი საზოგადოება ვერასდროს ვერაფერზე შეთანხმდება. აქ არასდროს იქნება მშვიდობა, სამართალი, თანასწორობა, ურთიერთპატივისცემა. ყოველთვის იქნება ჯუნგლების კანონი, სიდუხჭირე, ერთი პროცენტი – მჭამელი და 99 – მათხოვარი, რომელიც იმ ერთ პროცენტში მოხვედრაზე ოცნებობს. ვის აწყობს ეს შინ და გარეთ, თავადაც კარგად ხვდებით…

და აი, შეპირებული მამას სიტყვაც:

zviad gamsakhurdiaზვიად გამსახურდია: “მაფიოზური დაჯგუფებების ესოდენ დიდი სიმრავლე, პირველ რიგში, კომუნისტური, ტოტალიტარული წყობილების მანკიერებაა, ვინაიდან მან მოუსპო ადამიანს საშუალება კანონიერი და სამართლიანი გზით შემოსავლის ქონისა, კარგი ცხოვრებისა და წარმატების მიღწევისა მოღვაწეობის ამა თუ იმ სფეროში, ამიტომ მიჰყვეს ხელი უკანონო და დანაშაულებრივ გზას, რითაც გამრავლდნენ მაფიები. ეს არის ფაქტობრივად დანაშაულებრივი დაჯგუფებები, რომლებიც უპირისპირდებიან სიმართლეს, სიკეთეს, ჭეშმარიტებას, კანონიერებას. მათ წინააღმდეგ ბრძოლა დამსჯელი ორგანოების მეშვეობით, რასაკვირველია, უსარგებლოა; ისევ და ისევ საჭიროა იმ სისტემის დანგრევა, რამაც ეს ყოველივე წარმოშვა. ამ სისტემის ლიბერალიზაცია არის საჭირო, მისი მისადაგება ადამიანის ნორმალური მოთხოვნილებისადმი, შემოსავლის გაზრდა, რათა ადამიანმა შემოსავლის ძიებაში არ დაარღვიოს კანონიერება.

ჩვენი სახელმწიფო წყობილების გაჯანსაღება, ეკონომიკური ღონისძიებები გამოიწვევს შემდგომ ამ მაფიების დაშლას, ისინი შეწყვეტენ არსებობას. სანამ კომუნისტური სისტემის რეციდივები გვექნება, მაფია ყოველთვის იარსებებს….’

ზვიად გამსახყრდია: “პატარა სამეფოები, პატარა იმპერიები კულტურასა და მეცნიერებაში უნდა მოისპოს. აქ პატარა ლიდერები – მეფეები და თავადები – არიან, რომლებიც თავის კლანს იკრებენ გარშემო. ეს კლანი შემდეგ იბრძვის თავისი ინტერესებისთვის. თავისი მოგებისთვის და ყველანაირი პირადი კეთილდღეობისთვის. როდესაც უფრო დემოკრატიული გახდება მმართველობა ამ სფეროებში, ეს გამოიწვევს ამ მაფიების არსებობის შეწყვეტას.

საქართველო სამხრეთის ქვეყანაა და აქ ზარმაცთა, მუქთახორათა და უსაქმურთა წინააღმდეგ ბრძოლა ძალიან რთულია.”

Posted in 2019, გამსახურდიები, ზვიად გამსახურდია, იდეოლოგია, საქართველო-Georgia | Tagged: , , , | Leave a Comment »

ვახტანგ ზარქუა – პასუხი ქართველ ემიგრანტებს!

Posted by iberiana on იანვარი 23, 2019

ვახტანგ ზარქუა – ჩემს მიმართვაზე ასხნა-განმარტებები და ჩემი პასუხები ქართველ ემიგრანტებს!

zarqua

კომენტარების უმეტესობა პოზიტიურია და ეს მახარებს, თუმცა, ნაწილი კომენტარებისა აგრესიული და შეურაცხმყოფელია, როცა არაფერი დამიშავებია, პირიქით, ვეცადე გამომეწვია დისკუსია და ერთად მიგვეგნო საუკეთესო გამოსავლისთვის. იმედია, ამ გამოსავალს ვიპოვით…
აი, თქვენ კი, ვინც მე, თქვენთვის სრულიად უცნობ ადამიანს, ტალახი მესროლეთ, ნამდვილად არაფერს გთხოვთ, არც გვჭირდება თქვენი არაფერი, იყავით სადაც ხართ ბედნიერად! პირადად მე შეურაცხყოფისთვის შემინდვია თქვენთვის, უფალი და საკუთარი თავი თუ შეგინდობთ, ეგ უკვე აღარ ვიცი….

ჩემს მიმართვაში არსად წერია, რომ ემიგრანტებს დაბრუნებას ვთხოვ, რადგან ვისაც სურვილი ექნება, მაქედანაც შეიძლება საქართველოში დარჩენილი ნორმალური საზოგადოებისთვის მხარში დადგომა, როგორც მორალურად, ისე ფიზიკურად და მატერიალურადაც.

ძალიან გთხოვთ, ნუ დაგვამადლით იმას, რომ ქართველი ემიგრანტები საქართველოში ფულს აგზავნით საკუთარი ოჯახებისთვის და ახლობლებისთვის…. ეს არ არის ნორმალური ვითარება…. თქვენს გამოგზავნილ ფულებზე ისევ ჩვენი მაფიოზები და ყაჩაღები ითბობენ ხელს, სახელმწიფოს სოციალური დახმარებისა და უცხოეთიდან გამოგზავნილი დახმარებების წყალობით ქვეყანაში გასაკეთებელი უამრავი საქმე არ კეთდება… საქართველოში დარჩენილ პასიურ საზგადოებას ადვილად წამოასხდნენ თავზე ყაჩაღები და მაფიოზები და დღემდე სისხლს სწოვენ ამ საზოგადოებას….

კიდევ ერთხელ განვმარტავ, მე არაფერს ვითხოვთ იმ ემიგრანტებისგან, რომლებმაც კარგად ვერ გააცნობიერეს, თუ რა პრობლემასთან გვაქვს საქმე, რომლებიც თვლიან, რომ არაფერი გამოვა, ან კიდევ, რომლებმაც საბოლოოდ ჩაიქნიეს ხელი თავიანთ ხალხსა და ქვეყანაზე (ასეთი კომენტარიც იყო ჩემ მიმართვაზე)… მე მივმართავ იმ ემიგრანტებს, რომლებსაც კარგად ესმით პრობლემის არსი, რომლებისთვისაც ოჯახისა და ახლობლების გარდა, მნიშვნელოვანია თავიანთი ქვეყნის მომავალი, რომლებსაც გააჩნიათ ორგანიზაციული, ინტელექტუალური, ფინანსური და სხვა საჭირო უნარები, შესაძლებლობები და გამოკვეთილი სურვილი ქვეყნის ნორმალური განვითარებისკენ შემობრუნების საქმეში.

კითხულობთ, თუ რისი გაკეთება შეიძლება და გპასუხობთ:

1. ჩემი აზრით, უმნიშვნელოვანესია, რომ ქართველმა ემიგრანტებმა თავიანთი მტკიცე პოზიციით მხარი დაუჭირონ სასამართლო სისტემის გაჯანსაღებას, რადგან, თუ სასამართლო სისტემა არ გაჯანსაღდა, შეუძლებელია ქვეყნის განვითარება და საზოგადოების კეთილდღება;

2. მეორე, რაშიც ემიგრანტების მხარდაჭერაა საჭირო, არის საარჩევნო სისტემის იმ დონემდე დახვეწა, რომ ვერავინ შეძლოს არჩევნების გაყალბება. ეს მოგვცემს ნორმალური ხელისუფლების მიღების საშუალებას, რაც შემდგომში უზრუნველყოფს ქვეყნის ნორმალურ განვითარებას.

როგორ უნდა დაუჭირონ ემიგრანტებმა მხარი სასამართლო და საარჩევნო სისტემების გაჯანსაღებას? უამრავი გზა და საშუალება არსებობს მხარდაჭერისა. ამიტომ, პირველ რიგში, საჭირო იქნება ემიგრანტების ერთობის შექმნა, რომელიც იზრუნებს სწორედ ზემოხსენებული საკითხების გადაწყვეტისთვის საქართველოში დარჩენილ შესაბამის საზოგადოებასთან ერთად.

ყველაფერზე აქ ვერ ვისაუბრებ, უბრალოდ, საჭიროა, ემიგრანტებს შორის გამოჩნდეს რამდენიმე დაინტერესებული და ზემოთ ნახსენები სათანადო შესაძლებლობებისა და სურვილის მქონე ადამიანები, გაიმართოს ჩვენსა და ემიგრანტების აღნიშნულ საზოგადოებას შორის კომუნიკაცია და შემუშავდეს მხარდაჭერის სამოქმედო გეგმა. აი, ზოგადად რისი თქმაც აქ შემიძლია…

ყველას სიკეთე მოგცეთ ღმერთმა!

22.01.2019

Posted in 2019, ემიგრანტები, პოლიტიკა, საქართველო-Georgia | Tagged: , | Leave a Comment »

მიმართვა ქართველ ემიგრანტებს

Posted by iberiana on იანვარი 19, 2019

 

zarquaვახტანგ ზარქუა – მიმართვა ქართველ ემიგრანტებს

თქვენი ქვეყანა, სამშობლო მთლიანად წუმპეშია, უზნეობაშია, უღირსობაშია, ქვეყანა მაფიოზურ-კლანური ჯგუფების ხელშია, რასაც ვერ ვერევით და ვერც მოვერევით უცხოეთში გახიზნული ქართველების გარეშე!

დროულად არის ზომები მისაღები, თორემ, ვატყობ, ნელ-ნელა ეს ქვეყანა საგიჟეთს ემსგავსება, სადაც ადმინისტრაცია მაფიოზებია, ხოლო პაციენტები კი დანარჩენი საზოგადოება… ეს ქვეყანა და ხალხი მეტს ვეღარ გაუძლებს…

ადამიანები ზღვარზე არიან, ზოგი თვითმკვლელობაზე ფიქრობს, ზოგი გაქცევაზეა, ზოგი კი მზად არის თვითმკვლელობის მაგივრად თავი გაწიროს ღირსეულ და აზრიან ბრძოლაში, თუმცა, ასეთები ცოტანი არიან, ამას გარდა, აზრიან გეგმას ვერც თვითონ ადგენენ და ვერც სხვა ვინმე სთავაზობს მათ….

ქვეყანა და საზოგადოება კვდომის პროცესშია და ამას ყველანი ვგრძნობთ, ყველანი ვამჩნევთ, თუმცა, ვერაფერს ვცვლით და ვერც შევცვლით ძალაგამოკლებული საზოგადოება…. წარმოიდგინეთ, ქვეყნის მოსახლეობის 35%-მდე გასულია ქვეყნიდან, ეს ყველაზე შრომისუნარიანი, აქტიური და ინტელექტუალური ნაწილია ქვეყნისა… მოსახლეობის მესამედი, ნაღები საზოგადოება რომ რომელიმე განვითარებულ ქვეყანას მოაკლდეს, ის მალევე ჩამოიშლება… ჰოდა, საკვირველია, თუ კიდევ რითი სულდგმულობს ჩვენი გაპარტახებული ქვეყანა, რისი იმედი უნდა გვქონდეს, როცა ქვეყნის დატოვების ტენდენცია არ წყდება….

ქ ა რ თ ვ ე ლ ო  ე მ ი გ რ ა ნ ტ ე ბ ო, თუ თქვენი ქვეყანა და ხალხი გიყვართ, თუ გინდათ შეინარჩუნოთ სამშობლო, თუ აპირებთ, რომ თქვენს შვილებს მხოლოდ აგარაკად არ შერჩეს ეს ქვეყანა, მიიღეთ მონაწილეობა საქართველოს საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ ცხოვრებაში, შეიტანეთ თქვენი წვლილი მაფიოზურ-კლანური სახელმწიფოდან ნორმალური და ღირსეული, თანამედროვე ქართული სახელმწიფოს მშენებლობაში! არავინ გთხოვთ თავგანწირვას, უბრალოდ, თქვენი დროის მცირე ნაწილი დაუთმეთ თქვენი ქვეყნის გადარჩენის და მომავალი კეთილდღეობის საქმეს!

ძ ვ ი რ ფ ა ს ო  ე მ ი გ რ ა ნ ტ ე ბ ო, არ ვიცი, თუ სხვანაირად როგორ აღვწერო მდგომარეობის სიმძიმე, როგორ გამოვხატო ჩემი და ალბათ ბევრი აქ დარჩენილი ქართველის თხოვნა, მხოლოდ ვიტყვი იმას, რომ თქვენს გარდა ამ ქვეყანას ჭირისუფალი და პატრონი არ ჰყავს და არც ეყოლება და თუ თქვენ, ჩვენთან ერთად, არ იზრუნეთ საქართველოში მდგომარეობის გაუმჯობესებისთვის, მაშინ ეს ქვეყანა განწირულია დაღუპვისთვის…..

მომიტევეთ ასეთი პირდაპირობისთვის, მაგრამ, დიპლომატიის და მორიდების დრო უკვე აღარ დარჩა….ღრმად ვარ დარწმუნებული და მინდა თქვენც გაიაზროთ, რომ თქვენს გარეშე ამ ქვეყანას და მის საზოგადოებას პერსპექტივა არა აქვს!…

19 იანვარი, 2019

https://iberiana.wordpress.com/mamulishvilebs/

***

ვახტანგ ზარქუა – ჩემს მიმართვაზე ასხნა-განმარტებები და ჩემი პასუხები ქართველ ემიგრანტებს! 22.01.2019

https://iberiana.wordpress.com/2019/01/23/zarqua-2/

 

 

Posted in 2019, ემიგრანტები, მამულიშვილებს, საქართველო-Georgia | Tagged: , | 20 Comments »

ომბუდსვუმენი უზნეობის სადარაჯოზე

Posted by iberiana on იანვარი 18, 2019

barbaqadze-1-s-foto[1]

ბექა ბარბაქაძე

ომბუდსვუმენი უზნეობის სადარაჯოზე

საქართველოს სახალხო დამცველად ნინო ლომჯარიას როცა ირჩევდნენ, ბევრმა თქვა: სოროსის კალთის ქვეშ გაზრდილი კადრი სახალხო დამცველად არ გამოგვადგებაო. მაგრამ მმართველ გუნდს მაშინ ძალიან უჭირდა და, ოპოზიციისა თუ არასამთავრობოების გული რომ მოეგო, სამოქალაქო სექტორის მიერ შეთავაზებულ კანდიდატზე გააკეთა აქცენტი. ყოველ შემთხვევაში, საზოგადოებას ასე უთხრეს…

საზოგადოდ, ეს სამოქალაქო სექტორი უცნაური ცნებაა, ერთგვარი ჩაკეტილი სივრცე, რომელშიც მოკალათებული არიან ადამიანთა გარკვეული ჯგუფები, რომლებიც გაურკვეველი წარმომავლობის გრანტებით ფინანსდებიან და ცდილობენ, ნარკომანია, პროსტიტუცია, ათასგვარი სექტა და ბევრი ისეთი რამ, რაც ევროპა-ამერიკისთვის მიუღებელია, ჩვენ შემოგვასაღონ. ევროპა და ამერიკა კი იმიტომ ვახსენეთ, რომ სწორედ მათ ვეტოლებით და მათზე მიდის სწორება, თორემ, აბა, რუსეთს ხომ არ დავეტოლებით, სადაც გეებსა და ლესბოსელებს პირდაპირ ქუჩაში უსწორდებიან, ხოლო სექტები კანონგარეშე ჰყავთ გამოცხადებული. რუსეთი ოკუპანტია და, კარგიც რომ ჰქონდეს, არ უნდა მივბაძოთ. აი, ჩვენი მოძმე და “სტრატეგიული პარტნიორი” ამერიკა და ევროპა კი რასაც გვეტყვის, უპირობოდ უნდა მივიღოთ…

სრულად: https://iberiana.wordpress.com/iberiana/barbakadze/

Posted in 2018, გლობალიზაცია, ზნეობა, იდეოლოგია, საქართველო-Georgia | Tagged: , , | Leave a Comment »

“ევროპული გაზაფხული”

Posted by iberiana on იანვარი 15, 2019

“ევროპული გაზაფხული”

2pcw5uawami6tnvntt6wfw5qva[1]

იტალიის ნაციონალისტი ვიცე-პრემიერი მატეო სალვინი პოლონეთში ჩავიდა და პოლონეთის ხელისუფლებასთან ევროკავშირის არსებული ელიტის საწინააღმდეგო ალიანსის შექმნის და ევროპარლამენტის არჩევნებისთვის ნაციონალისტური “ევროპული გაზაფხულის” მოწყობის იდეა განიხილა.

“ჩვენ ვამზადებთ ახალ წონასწორობას და ახალ ენერგიას ევროპაში. ამ ევროპულ გაზაფხულს იტალია და პოლონეთი გაუძღვებიან, ჩვენ ევროპისთვის ახალი გეგმა გვაქვს და ვაპირებთ ჩავანაცვლოთ ფრანგულ-გერმანული ლიბერალური ღერძის დომინირება” – განაცხადა მატეო სალვინიმ, რომელიც ევროპარლამენტის არჩევნებისთვის ერთ-ერთ ყველაზე რეალურ კანდიდატად განიხილება.

მას შემდეგ, რაც აშკარად გამოჩნდა თუ რამხელა საფრთხეა ევროპის იდენტობისთვის და ცივილიზაციისთვის “ევროკავშირის” რეგრესული სვლები და დირექტივები, ლიბერალური უკონტროლო საიმიგრაციო პოლიტიკა, ნარკოტიკის, ჰომოსექსუალიზმისა, აბორტის პროპაგანდა და ისლამიზაციისკენ სწრაფვა, ევროპაში სერიოზული ძვრებია. უნგრეთის, პოლონეთის, იტალიის, ავსტრიის, ესტონეთის და ჩეხეთის შემდეგ, ანტილიბერალური პოლიტიკური ძალები ფეხს იკიდებენ ესპანეთშიც, ამას ემატება საფრანგეთში მიმდინარე მოვლენებიც, ასევე იღვიძებს გერმანია, რომელიც მერკელმა ეროვნულ სუიციდამდე მიიყვანა.

https://iberiana.wordpress.com/msoflioshi/

Posted in 2019, მსოფლიო, პოლიტიკა, საქართველო-Georgia | Tagged: , , | Leave a Comment »

რასიზმის ბრალდებების გამო ჯეიმს უოტსონს ყველა საპატიო წოდება ჩამოართვეს

Posted by iberiana on იანვარი 15, 2019

skynews-james-watson-dna-race_4544725[1]რასიზმის ბრალდებების გამო ჯეიმს უოტსონს ყველა საპატიო წოდება ჩამოართვეს

 ნიუ-იორკის ლაბორატორიამ გაწყვიტა თავისი კავშირები ჯეიმს უოტსონთან (James Watson), დნმ-ის სტრუქტურის ერთ-ერთ აღმომჩენთან და ნობელის პრემიის ლაურეატთან, რადგან სახელგანთქმულმა გენეტიკოსმა თქვა, რომ რასა კავშირშია ინტელექტთან.

Cold Spring Harbor Laboratory-მ 90 წლის მეცნიერს, რომელიც ლაბორატორიას წლების განმავლობაში ხელმძღვანელობდა, ყველა ჯილდო და ტიტული ჩამოართვა.

“ლაბორატორია ერთმნიშვნელოვნად უარყოფს ჯეიმს უოტსონის უსაფუძვლო და უპასუხისმგებლო პირად მოსაზრებებს, რომლებიც ეთნიკურობას და გენეტიკას ეხება”- წერია განცხადებაში.

ფრენსის კრიკთან და როზალინდ ფრანკლინთან ერთად, ჯეიმს უოტსონი ერთ-ერთი მეცნიერია, რომელმაც 1953 წელს დნმ-ის ორმაგი სპირალის სტრუქტურა აღმოაჩინა.

2007 წელს ლაბორატორიამ ის კანცლერის თანამდებობიდან გაათავისუფლა, რადგან მან ჟურნალ Sunday Times-თან ინტერვიუში განაცხადა, რომ ის პესიმისტურად უყურებდა აფრიკის პერსპექტივას. “ყველა ჩვენი სოციალური პოლიტიკა ემყარება იმ ფაქტს, რომ მათი ინტელექტი იგივეა, რაც ჩვენი, მაშინ როცა ყველა კვლევა ამბობს, რომ ეს ასე არაა.”- თქვა უოთსონმა.

მან ასევე განაცხადა, რომ სურს რომ ყველა რასა თანასწორი იყოს, თუმცა “ადამიანები, რომლებიც შავკანიან დასაქმებულებთან მუშაობენ, ხედავენ რომ ეს არაა მართალი.”

მაშინ უოტსონმა ბოდიში მოიხადა, თუმცა, როგორც მის შესახებ გადაღებულ ახალ დოკუმენტური ფილმში ჩანს, მისი მოსაზრებები არ შეცვლილა.

“მე რასისტი არ ვარ… მინდა, რომ ჩემი შეხედულებები შეცვლილიყო, რომ იყოს ახალი ცოდნა, რომელიც აჩვენებს, რომ აღზრდა უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე ბუნება. მაგრამ მსგავსი ცოდნა არ მინახავს. არსებობს განსხვავებები საშუალო IQ-ში თეთრკანიანებსა და შავკანიანებს შორის. მე ვიტყოდი, რომ ეს განსხვავება გენეტიკურია.” – ამტკიცებს უოტსონი.

https://iberiana.wordpress.com/msoflioshi/

 

Posted in 2019, მეცნიერება, მსოფლიო, საქართველო-Georgia | Tagged: , , | Leave a Comment »

ვინ და რატომ შეცვალა სახელმწიფო დროშა?!

Posted by iberiana on იანვარი 14, 2019

 

drosha5

ვინ და რატომ შეცვალა სახელმწიფო დროშა?!

14 იანვარი – ‘სახელმწიფო დროშის” დღე?!

ვისი სიმბოლოა ხუთჯვრიანი დროშა?

(საქართველო ერთადერთი ქვეყანა, რომლის არც ხელისუფლების წარმომადგენელთა და არც მოქალაქეების აბსოლუტურ უმრავლესობას არ ესმის სახელმწიფო დროშის შინაარსი)

“ქართული ოცნების” წინაასაარჩევნო კამპანიის დროს ივანიშვილი სახელმწიფო სიმბოლიკასთანAმიმართებითაც გვპირდებოდა `სამართლიანობის აღდგენას”, თუმცა, სადღეისოდ, მხოლოდ მერიის მცირე გუმბათებიდან ჩამოიხსნა სააკაშვილის მიერ ჯერ კიდევ 2002 წელს აღმართული 8 “ხუთჯვრიანი”, ფაქტობრივად კი, პარტიული დროშა, რომელიც გლოვის დღეებშიც კი არ ეშვებოდა……(ამისთვის, მადლობა საკრებულოს მესვეურებს!)

შედეგად, ჰერალდიკის საბჭომ მოუწოდა მოქალაქეებს, 14 იანვარს, სახელმწიფო დროშის (“უმთავრესად ეროვნული დღესასწაულის”) დღეს, `საქართველოს სახელმწიფოებრიობის და დამოუკიდებლობის, აგრეთვე ეროვნული და პიროვნული თავისუფლების უმნიშვნელოვანესი სიმბოლოსთვის ღირსი პატივის მიგების მიზნით” ხუთჯვრიანი დროშა შენობებზეც გამოფინონ და ავტომობილებზეც აღმართონ. არადა, ერთადერთი სახელმწიფო ვართ, რომლის არც ხელისუფლების წარმომადგენელთაA და არც მოქალაქეების აბსოლუტურ უმრავლესობას “ეროვნული დროშის” ერთმნიშვნელოვანი ახსნა არ შეუძლია…

ფაქტია, რომ არსებული სახის ხუთჯვრიანი (“ისტორიული”) დროშა პირველად “მოქკავშირის” ღონისძიებებზე 1995 წელს გამოჩნდა (“მონარქისტების” დროშაში მცირე ჯვრები სწორი იყო). “ოპოზიციონერმა” სააკაშვილმა ის ჯერ “ნაცმოძრაობის” სიმბოლოდ აქცია, მერე დავით აღმაშენებლის დროშად “მონათლა” და სახელმწიფო დროშადაც “გაამწესა”, ხოლო ახალმა ხელისუფლებამ ჰერალდიკის საბჭოს მიერ ადრე “ჯვაროსან ჯოფრუა დე ბუილონის გერბად, იერუსალიმის გერბად და წმინდა ნიშნად” მოხსენიებული სიმბოლო საქართველოში უკვე “სავარაუდოდ, გიორგი ბრწყინვალის დროს დამკვიდრებულად” ჩათვალა…

სრულად: https://iberiana2.wordpress.com/segm/kakhniashvili-3/

Posted in საქართველო-Georgia | Tagged: , | Leave a Comment »

რ. ნიჟარაძე – თავს ვგრძნობ შეურაცხყოფილად

Posted by iberiana on იანვარი 10, 2019

49435183_10216125895572031_5853829021862723584_n[1]თავს ვგრძნობ შეურაცხყოფილად, ფული ვიხადო იმაში რაც ჩემიც იყო ერთ დროს

ბავშობაში ხშირად მარტვილის კანიონზე დავდიოდით. მაშინ იგი ასეთი ცნობილი არ იყო ფართო საზოგადოებისთვის, როგორც დღეს. იმთავითვე გვიხაროდა რაოდენ სილამაზეს ფლობდა საქართველო, მაგრამ მაშინ ამ სიამოვნების განცდა უფასო იყო, რადგან სახალხო საკუთრებას წარმოადგენდა, ეხლა კი იქ მისვლა და დათვალიერება ფასიანია და მე მიჩნდება აგრესია, – თუ რატომ? თავს ვგრძნობ შეურაცხყოფილად, ფული ვიხადო იმაში, რაც ჩემიც იყო ერთ დროს და ყველასიც. მიჩნდება კითხვა, – ამან უნდა გამაბედნიეროს და მაგრძნობინოს, რომ უფრო თავისუფალ ქვეყანაში ვცხოვრობ, ვიდრე ეს მაშინ იყო?

თბილისში იყო ისეთი ადგილები სადაც შემეძლო შევსულიყავი თავისუფლად, რადგან სახალხო და სახელმწიფო საკუთრებას წარმოადგენდა, ეხლა კი ისინი შეისყიდეს ვიღაც კერძო კომპანიებმა, ჩამიყენეს დაცვა და აღარ მიშვებენ, ან იმდენი ფული უნდა გადავიხადო, რამდენიც ჩემი ორკვირიანი ყოფის მაქსიმუმს წარმოადგენს. ზოგჯერ მეშინია, რომ შემთხვევით არ აღმოვჩნდე კერძო ტერიტორიაზე, რომ ვინმემ არ დამაჯარიმოს და ამიტომ გაფაციცებით ვაკვირდები ხომ არ არის იგი დაცული, ან რამე აბრა ხომ არ აყენია კერძო საკუთრების აღმნიშვნელი.

ანალოგიური კითხვა მებადება, – რომელ თბილისში მერჩივნა ცხოვრება სახალხოში თუ კერძო კომპანიებისგან, მითუმეტეს უცხოურისგან ნაყიდ- დანაწილებულში? დავდივარ ასე მე ერთ დროს “ფეოდალი” ჩემი ქვეყნისა, როგორც უცხო ქვეყანაში. წყალი ფასიანი, სკამი ფასიანი, ტუალეტი ფასიანი. ერთი ჰაერია უფასო, სამაგიეროდ მოწამლული, და ვფიქრობ, – რა კარგი ყოფილა თავისუფლება…

თუ ვინცობაა საფულე ამოგივარდა ამ სიხარულში სახლამდე ვერ მიაღწევ, რადგან გაბოროტებული ან პოლიცია გხევს ხელჯოხს თავში, ან მძღოლი თავის კონდუქტორით მიგალანძღავს, თუ წაიქეცი ექიმი ხელს არ მოგკიდებს უფულოდ, – ერთადერთი შეიძლება დიმედროლი და ანალგინი გაგიკეთონ, რომ ჩაგაგდებინონ ენა უფრო მეტად ვიდრე გქონდა. თუ ქუჩაში მტვერში კოტრიალობ გულწასული, გამვლელი იტყვის შენზე, – საკუთარი თავი გაგვჭირვებია, ეს ვიღაც რიგითი “ბომჟია”, ასეთი ბევრი გყვავს ქალაქში, იქნებ მალე მოკვდეს დაისვენებს საწყალი…  და წინასწარ ვიწყებ ანდერძის დაწერას იქვე ქუჩაში მიმოფანტულ ვიღაცის სასტუმროს სარეკლამო ბუკლეტზე და გულის ჯიბეში ვიდებ, – რა ვიცი რა ხდება, იქნებ ამ ბედნიერებით წერილი წავიღო იმ ქვეყნად და ნაცნობებმა წაიკითხონ ჩემი უკანასკნელი სურვილი ჩემს “დამოუკიდებელ და თავისუფალ” სიკვდილის სახელმწიფოში…”პოლიხრონიონ”…

რიჩარდ  ნიჟარაძე

10 იანვარი, 2019

Posted in საქართველო-Georgia | Leave a Comment »

ხვალ 6 იანვარია

Posted by iberiana on იანვარი 5, 2019

გურამ ლაკია – ხვალ 6 იანვარია!

guram lakia

ხვალ, დილის 4 საათზე შეიარაღებული კრიმინალური ბანდიტები მეტეხის ხიდთან ჩაგვცხრილავენ ავტობუსებში!

მე არაერთხელ მაქვს ვრცლად აღწერილი ხუნტის შეიარაღებული კრიმინალური ბანდების მიერ ჩადენილი ეს სისხლის-სამართლის დანაშაული, ვინაიდან თვითონ ვარ ამ დანაშაულის მსხვერპლი.

მე დღესაც ვატარებ მარჯვენა ფილტვში აკ-74 5,45მმ ავტომატის ტყვიას.
ასეთი ავტომატი ჰქონდა გოგა ხაინდრავას, რომელიც მას უფეშქაშეს ამიერკავკასიის რუსეთის შეიარაღებული ძალების საოლქო შტაბში, გრუ-ს დავალებების შესრულებისათვის.
მეტეხის ხიდთან მე სულ 5 ტყვია მომხვდა:
– ორი სახეში, რის შედეგადაც დავკარგე მხედველობა მარცხენა თვალში.
– ერთმა მარცხენა მკლავი სახსარში გადამიმტვრია, რომელსაც წელიწადნახევარი ვმკურნალობდი, ხუთი ქირურგიული ოპერაცია გადავიტანე, მიუხედავად ამისა მკლავი სახსარში მხოლოდ ნახევრად იმართება.
– ერთი აკ-74-ის 5.45 მმ ტყვია მარჯვენა ფილტვშია, რომელიც მარცხნიდან მომხვდა, ტყვიამ რამოდენიმე მმ-ით აუარა გულს და მარჯვენა ფილტვში დაიდო ბუდე.
– ერთმა ტყვიამ ტყავის ქურთუკი გახია.
გოგა ხაინდრავა გვიმტკიცებს, რომ ის მეტეხის ხიდთან სიბნელეს იღებდა!!!
გოგა ხაინდრავას არაკაცობამ ჯაბა იოსელიანიც გააკვირვა (იხ. “სამი განზომილება”).
დღევანდელ დე-ფაქტო ხელისუფლებას გოგა ხაინდრავა იდეოლოგის რანგში ჰყავს აყვანილი.
ამაზეა ნათქვამი – ძაღლი, ძაღლის ტყავს არ დახევსო!
დე-ფაქტო ხელისუფლებამ, რამდენიც არ უნდა წაისვას სახეზე ფერ-უმარული ის დღესაც რჩება ხუნტის მემკვიდრედ!
ღმერთი ფარავდეს საქართველოს!

2019 წლის 5 იანვარი

Posted in 1992, საქართველო-Georgia, სახელმწიფო გადატრიალება | Tagged: , , , | 1 Comment »

ცოტნე გამსახურდიამ შიმშილობა შეწყვიტა

Posted by iberiana on დეკემბერი 26, 2018

zbiadi

ცოტნე გამსახურდიამ გენერალურ პროკურორთან შეხვედრის შემდეგ შიმშილობა შეწყვიტა

“დღეს გვქონდა შეხვედრა გენერალურ პროკურორთან, შალვა თადუმაძესთან.

ყველაფერი სწორედ ისე მოხდა, რაც მედიასთან მოვყევი. არაფერი შემილამაზებია ან დამიკლია. მოვუყევი პროკურატურის თანამშრომლების შეუსაბამო დამოკიდებულებასა და იმ უმოქმედობასა და ხარვეზებზე, რაც ახლავს გამოძიებას. ასევე ვუთხარი ჩემი მოსაზრება ამ სისტემის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებით ჯერ კიდევ 1921 წლის 25 თებერვლიდან მოყოლებული.

ვისაუბრეთ მომავალ გეგმებზე, საგამოძიებო ჯგუფის შექმნაზე, უცხოელი თუ ქართველი სპეციალისტების, ექსპერტებისა და გამომძიებლების ჩართვაზე საჭიროების შემთხვევაში და შევთანხმდით ამ ყველაფერზე. ერთი კორექტირებაა მხოლოდ: გენერალურმა პროკურორმა გადაწყვიტა თავად აიღოს პასუხისმგებლობა ამ გამოძიებაზე და თავად უხელმძვანელოს საგამოძიებო ჯგუფს! ჩვენ მასთან მუდმივ კომუნიკაციაში ვიქნებით…
პირველი სამუშაო შეხვედრები იანვარში დავგეგმეთ.

მინდა უღრმესი და უდიდესი მადლობა მოგიხადოთ ქართულ საზოგადოებას, მედიის წარმომადგენლებს, თქვენ, ვინც დაინტერესდით და გულთან მიიტანეთ ეს საქმე! მინდა გისურვოთ, თქვენმა შვილებმა გაცილებით უკეთეს, უფრო სამართლიან, წარმატებულ, აყვავებულ ქვეყანაში იცხოვრონ, ვიდრე მე და თქვენ…

დანარჩენს მომავალი გამოაჩენს. ვიცი კიდევ ის, რომ არ არსებობს ამქვეყნად ძალა ან სიმდიდრე, რომელიც ამ ჩემს მცდელობას შეაჩერებს! და იგივეს გირჩევთ ყველას, ვინც აქ სამართალს ეძებთ…

პ.ს. ვინც მობრძანდებით 28 დეკემბერს, 4 საათზე, მოდით. მეც მოვალ და გაგაცნობთ ინფორმაციას შეხვედრის შესახებ, ვისაც დაგაინტერესებთ…”

ცოტნე გამსახურდია
26.12.2018

***
13 დღიანი შიმშილობის შედეგი 

 1. კანონში შევიდა შესწორება და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი საქმეების გამოძიების ხანდაზმულობის ვადა 5 წელით გახანგრძლივდა;

 2. საქართველოს პირველი პრეზიდენტის მკვლელობის საქმის გამოძიებასთან დაკავშირებით, შეიქმნება ახალი საგამოძიებო ჯგუფი, რომელშიც შევლენ გამსახურდიების ოჯახის ნდობით აღჭურვილი პირები. ჯგუფს პირადად გენერალური პროკურორი უხელმძღვანელებს;

 3. საგამოძიებო ჯგუფი მუშაობას მომავალი წლის იანვარში დაიწყებს.

Posted in 2018, ზვიად გამსახურდია, საქართველო-Georgia | Tagged: , , | Leave a Comment »

ქ-ნ მანანა არჩვაძე-გამსახურდიას გამოსვლა „იბერიას“ ეთერში. 2017

Posted by iberiana on დეკემბერი 25, 2018

ქ-ნ მანანა არჩვაძე-გამსახურდიას გამოსვლა „იბერიას“ ეთერში პრეზიდენტის მკვლელობასთან დაკავშირებით. 31.03.2017

Posted in 2017, გამსახურდია, ვიდეო, პოლიტიკა, საქართველო-Georgia | Tagged: , | Leave a Comment »

სამართლიანობის აღდგენა პარლამენტიდან უნდა დაიწყოს

Posted by iberiana on დეკემბერი 24, 2018

avtandil_kakhniashvili2[1]ავთანდილ კახნიაშვილი – სამართლიანობის აღდგენა პარლამენტიდან უნდა დაიწყოს

25 დეკემბერს ქუთაისის საქალაქო სასამართლო პარლამენტის წინააღმდეგ შეტანილ სარჩელებს განიხილავს

მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს საკანონმდებლო ორგანო დედაქალაქის ცენტრალურ გამზირზეა განთავსებული და შთამბეჭდავ შენობაში კანცელარიაც გამართულად მუშაობს (მაგ., უპრობლემოდ იღებს პარლამენტის თავმჯდომარის სახელზე შესულ განცხადებებს), ჩემი სარჩელები (N3/684–17, 31.01.2017; N3/2938–17, 24.04.2017; N3/5029–17, 19.07.2017) თბილისის საქალაქო სასამართლოდან, რატომღაც, ქუთაისში გადაიგზავნა და თაროზე დიდი ხნით შემოიდო…

არადა, სწორედ აღნიშნული სარჩელების განხილვის შედეგად არის შესაძლებელი განხორციელდეს “საერთო სასამართლოების შესახებ” ორგანული კანონის 47-ე მუხლის მე-5 პუნქტის გონივრული განმარტება და მისი არსის დაზუსტება. აგრეთვე, შესაძლებელია ჩამოყალიბდეს შედარებით მკაფიო კრიტერიუმები “სამართლის დარგის აღიარებული სპეციალისტისა” და იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრის შესარჩევად. ამასთან, გარდა იმისა, რომ აუცილებელია, ე. წ. მესამე ხელისუფლებამ პოლიტიკოსებს განუმარტოს, რომ არ შეიძლება კონკურსების (მითუმეტეს, თუ სასამართლოს ეხება) კანონმდებლობის დარღვევით ჩატარება, თავად იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრებმაც უნდა გააცნობიერონ, რომ სანამ არსებობს ეჭვი თანამდებობებზე მათი გამწესების კანონიერებაში, მათი მონაწილეობა არსებითი მნიშვნელობის მქონე ნებისმიერი გადაწყვეტილების მიღებაში, რბილად რომ ვთქვათ, არაეთიკურია…

სრულად: https://iberiana2.wordpress.com/segm/kakhniashvili-2/

 

Posted in 2018, პოლიტიკა, სამართალი, საქართველო-Georgia | Tagged: , , | Leave a Comment »

პოლიტიკური თანამდებობის პირების მკვლელობის გამოძიება

Posted by iberiana on დეკემბერი 23, 2018

ცოტნე გამსახურდია – რით არის ესოდენ მნიშვნელოვანი პოლიტიკური თანამდებობის პირების მკვლელობის გამოძიება?

tsotne2ამ კითხვაზე პასუხისთვის საჭიროა გავიგოთ, რა შედეგს იწვევს ეს და რატომ კლავენ პოლიტიკური თანამდებობის პირებს. მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის პირის სიკვდილი, როგორც წესი, ცვლის ქვეყნის განვითარების გეზსა და ვექტორს! ეს განსაკუთრებით აქტუალურია ქვეყანაში, სადაც არ არსებობს ჩამოყალიბებული პოლიტიკური სისტემა და განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ეს თანამდებობის პირი არის მკაფიოდ გამოხატული ლიდერი, რომელზეც დამოკიდებულია ხსენებული გეზის წარმატებულობა.

ვის აწყობს საქართველოს პოლიტიკური გეზის ცვლილება და დამუხრუჭება? მოგეხსენებათ, ახლოს გვყავს ძალზე დიდი და ვერაგი მტერი, რომლის ინტერესებთანაც ეს არის დაკავშირებული.

ამავე დროს, მსგავსი საქმეების გამოძიება/არგამოძიება მნიშვნელოვნად განაპირობებს სამართლისა და კანონის უზენაესობის განვითარებას. როგორც მინიმუმი, ასეთი საქმეების არგამოძიება იწვევს ადამიანებში სრულ სამართლებრივ ნიჰილიზმს: ასეთ ამბავს თუ არ იძიებენ, მე რაის იმედი მქონდესო…

ახლა არ ვსაუბრობ ამ საქმის მორალურ, ისტორიულ ასპექტებზე და პირად ტრაგედიაზე.

მივესალმები პარლამენტის გადაწყვეტილებას დაჩქარებული წესით მიიღოს ცვლილება კანონში ხანდაზმულობის ვადის გაგრძელების შესახებ. მაგრამ აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენ არ ვიბრძვით ვადის გასაგრძელებლად ვადის გაგრძელებისათვის! ჩვენი პროტესტი და შიმშილობა გაგრძელდება, სანამ არ დავრწმუნდებით, რომ ხელისუფლება აპირებს ზვიად გამსახურდიას მკვლელობის გამოძიებას და საქმე არ დარჩება იგივე კალაპოტში.

მთავარი პროკურატურის მისაღებში შიმშილობის მე-9-ე დღე.

22 დეკემბერი, 2018

Posted in 2018, გამსახურდია, კანონმდებლობა, საქართველო-Georgia | Tagged: , | Leave a Comment »

სალომე ზურაბიშვილს. 20.12.2018

Posted by iberiana on დეკემბერი 20, 2018

zurabishvili-gamsakhurdia

საქართველოს პრეზიდენტს სალომე ზურაბიშვილს, 

ზვიად გამსახურდიას მკვლელობის საქმესთან დაკავშირებით

მოგახსენებთ, რომ 2018 წლის 31 დეკემბერს ხანდაზმულობის ვადა გასდის საქართველოს პირველი პრეზიდენტის, ზვიად გამსახურდიას მკვლელობის საქმეს და პროკურატურა აპირებს ამ საქმის დახურვას.

გამოძიების გაგრძელების მოთხოვნით უკვე მეშვიდე დღეა (ა.წ. 14 დეკემბრიდან) შიმშილობენ კონსტანტინე და ცოტნე გამსახურდიები. შიმშლობის აქცია მიმდინაროებს მთავარი პროკურატურის ფოიეში, მაგრამ არავითარი გამოხმაურება მთავარი პროკურორის მხრიდან არ ყოფილა.

თქვენი წინასაარჩვენო კამპანიის დროს მრავალჯერ განაცხადეთ, რომ ეს საქმე თქვენთვის პრიორიტეტული იქნებოდა. იმედს ვიტოვებთ, უახლოეს დღეებში შეხვდებით მოშიმშლეებს და თვენი კომპეტენციის ფარგლებში გააკეთებთ ყველაფერს ზვიად გამსახურდიას მკვლელობის გამოძიებისთვის.

20 დეკემბერი, 2018

P.S. წერილი შეტანილია პრეზიდენტის კანცელარიაში და ველით შესაბამის ქმედებას.

***

zurabishvili

სალომე ზურაბიშვილი: როგორც პრეზიდენტი, ვდებ პირობას, რომ ზვიად გამსახურდიას მკვლელობის გამოძიებას დავასრულებთ

18 ოქტომბერი, 2018
მე, როგორც პრეზიდენტი დღეს ვდებ პირობას, რომ ზვიად გამსახურდიას მკვლელობის გამოძიებას დავასრულებთ, რადგან არ შეიძლება ქვეყანამ არ იცოდეს როგორ და რა პირობებში გარდაიცვალა ერთ-ერთი პრეზიდენტი, ის პრეზიდენტი, რომელმაც გამოაცხადა დამოუკიდებლობა და რეფერენდუმი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ისტორია, რომელსაც ვერავინ წაშლის. ქვეყანა ქვეყანას არ ჰგავს, თუ ვერ ვიტყვით რა მოხდა და ვერ დავხურავთ ჩვენი ისტორიის ამ ფურცელს”, – ამის შესახებ დამოუკიდებელმა საპრეზიდენტო კანდიდატმა, სალომე ზურაბიშვილმა ხობში ამომრჩევლებთან შეხვედრის დროს განაცხადა.

 

http://qartuliazri.reportiori.ge/inside.php?menuid=2&id=29247&fbclid=IwAR3IQMlIDyFyNH0SuPpDv49LN7_n7EY_NSzGApCcNl_R7B_RVKivMjRK9FE#

 

Posted in 2018, ეროვნული მოძრაობა, ზვიად გამსახურდია, პოლიტიკა, საქართველო-Georgia | Tagged: , | Leave a Comment »

კონსტანტინე და ცოტნე გამსახურდიები ტვ კავკასიის ეთერში

Posted by iberiana on დეკემბერი 18, 2018

კონსტანტინე და ცოტნე გამსახურდიები სტუმრად დავით აქუბარდიასთან ეთერში.  17.12.2018

 

ზვიად გამსახურდიას მკვლელობის გამოძიების მოთხოვნა

Posted in 2018, გამსახურდიები, ვიდეო, ზვიად გამსახურდია, პოლიტიკა, საქართველო-Georgia | Tagged: , , | Leave a Comment »

ჯავახეთი და ფოკა განსაცდელშია

Posted by iberiana on დეკემბერი 18, 2018

“ჯავახეთი და ფოკა განსაცდელშია. გათამამებულმა სომხებმა მეუფე ნიკოლოზის სახლი გადაწვეს…“

25771[1]17 დეკ 2018

სოციალურ ქსელში თამარ ჩიქოვანი ფოკაში მომხდარი ფაქტის შესახებ წერს.

“ვისაც მართლაც გადარდებთ, ჯავახეთი და ფოკა, ვისთვისაც დედათა მონასტერში სტუმრობა, უბრალოდ “გალოჩკის” ჩაწერა არაა, იცოდეთ, რომ იქაურობა მორიგი დიდი განსაცდელის წინ დგება და ამაზე თვალის დახუჭვა დანაშაულია მთელი საქართველოს წინაშე….

რამდენიმე დღის წინ ფოკელებმა, ერთერთი თანასოფლელის სახლი და მანქანები გადაწვეს, დიდიან პატარიანა ამ აგიზგიზებული სახლის გარშემო შეიკრიბნენ და ცეკვავდნენ და ზეიმობდნენ. ის ლეონა, დედათა მონასტრის შესახვევში ცხოვრობს და დედებთან კარგი დამოკიდებულება აქვს. დედებს თავად დაურეკა და თხოვა არ გამომესარჩლოთ, თორემ თქვენც იგივე დღე დაგადგებათო…. ადგილზე მყოფმა პატრულმა, მხოლოდ ის შესძლო რომ ლეონა და მისი ოჯახი ჩუმად გაეპარებინა, მეტზე დიდად თავიც არ გამოიდეს… დედებსაც შესთავაზა, პოლიციის უფროსმა, თუ გინდათ, თქვენც გაგაპარებთ, მეტს კი ვერაფერს ვიზამთო….

სახანძრო მანქანები სოფელში არ შეუშვეს, თუ ჩვენს სახლებსაც წაეკიდება ცეცხლი, მარტო მაშინ შემოგიშვებთო. პოლიციამ არაფერი გააკეთა და მეორე დღეს გათამამებულმა სომხებმა მეუფე ნიკოლოზის სახლები გადაწვეს…

საბოლოო ჯამში ხდება ის, რომ იღუმენია ელისაბედის და ფოკელი დედების რუდუნებით ნაშენები ურთიერთობა ჯავახეთის მოსახლეობასთან, ერთი ხელის მოსმით ინგრევა, მათი ნაკეთები ქართული საქმე შეიძლება ერთ წამში მიწასთან გასწორდეს. საქმე კი მართლაც ბევრი აქვთ გაკეთებული, მერწმუნეთ! ოცი წელიწადია ფოკაში დავდივარ და ის, რომ დღეს ფოკელი ბავშვები შეკითხვაზე ქართულად გპასუხობენ, მხოლოდ და მხოლოდ ამ დედების დამსახურებაა. მე ის დროც კარგად მახსოვს, მანქანაში ჩამალული, რომ ჩავდიოდი ფოკაში.

დღეს სიტუაცია ძალიან დაძაბულია და სახელმწიფო, შინაგან საქმეთა სამინისტრო, პოლიცია არაფერს აკეთებს! ეს სომხები საქართველოს ზუსტად ისეთივე სრულუფლებიანი მოქალაქეები არიან, როგორც მე და თქვენ და წესით ისევე უნდა ემორჩილებოდნენ საქართველოს კანონებს, როგორც მე და თქვენ! დღეს აღარაა დასაკარგი დრო, ჯავახეთი კიდევ ერთხელ განსაცდელშია! გადის საქართველოს სახელმწიფოს კონტროლიდან, ულამაზესი, ყველაზე უცნაური, საოცრად მისტიური, ძალიან ქართული ჯავახეთი იკარგება, თუ დროზე არ დავეხმარებით, თუ საქართველოს ხელისუფლება დროზე არ მიიღებს შესაბამის ზომებს, არ დასჯის ყველა დამნაშავეს და არ აღკვეცავს განუკითხაობას!” – წერს თამარა ჩიქოვანი.

ნიუპოსტი

http://alia.ge/news/23325?fbclid=IwAR0uOIlY_PsAGcOFl2z39_CZY2YFjRpBi43oLmIUQbvc-YNzKTE4K_RQF00

Posted in 2018, საქართველო-Georgia, ჯავახეთი-Javakheti | Tagged: , | Leave a Comment »

გამსახურდიების შიმშილობის მე-4 დღე

Posted by iberiana on დეკემბერი 17, 2018

ცოტნე და კონსტანტინე გამსახურდიების შიმშილობის აქციის მე-4 დღე

ტვ რუსთავი 2-ის სიუჟეტი

 

შეგახსენებთ, რომ  2018 წლის 14 დეკემბერს ცოტნე და კონსტანტინე გამსახურდიებმა  დაიწყეს შიმშილობის აქციაა პროკურატურასთან.  ისინი მოთხოვენ ზვიად გამსახურდიას საქმის გამოძიებას და მკვლელის დასჯას.

ზვიად გამსახურდიას მკვლელობის საქმეზე 2018 წლის 31 დეკემბერს გადის 25 წლიანი ხანდაზმულობის ვადა, და რადგან ამ პერიოდის განმავლობაში პროკურატურას ფაქტობრივად ბრალდებული არ ჰყავს, საქმე დაიხურება.

სინამდვილეში, საქმეში არის უამრავი მამხილებელი მასალა, გამოკვეთილია ამ საქმის ორგანიზატორები და მკვლელი, საბჭოთა კაგებეს სტაჟიანი თანამშრომელი.

Posted in 2017, ეროვნული მოძრაობა, ვიდეო, ზვიად გამსახურდია, საქართველო-Georgia | Tagged: , , | Leave a Comment »

აქცია – დაისაჯოს მკვლელი!

Posted by iberiana on დეკემბერი 16, 2018

777

18 დეკემბერს 16 საათზე, მთავარ პროკურატურასთან (თბილისი, გორგასლის N24) გაიმართება აქცია მოთხოვნით: 

“გამოძიებულ იქნას საქართველოს პირველი პრეზიდენტის ზვიად გამსახურდიას მკვლელობის საქმე და დაისაჯოს მკვლელი!”

Posted in 2018, ზვიად გამსახურდია, საქართველო-Georgia | Tagged: , | Leave a Comment »

Экс-первая леди Грузии обращается к общественности

Posted by iberiana on დეკემბერი 15, 2018

resize_rNsHRKdvUkogxZPmh3XbJEnaTD5lft4i_980x590[1]

Бывшая первая леди Грузии Манана Арчвадзе-Гамсахурдиа обращается к общественности.

«Дорогие братья и сестры, я призываю всех, кому не безразлична судьба этой страны и хотите, чтоб убийство Звиада Гамсахурдиа было расследовано, встать рядом с Константином и Цотне Гамсахурдиа в этой честной борьбе», – пишет бывшая первая леди в социальной сети.

Сыновья первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия, Константин и Цонте с сегодняшнего дня начали голодовку.

Об этом Константин и Цотне Гамсахурдия заявили у Главной прокуратуры и отметили, что требуют расследовать дело Звиада Гамсахурдия и наказать виновных.

По их словам, по делу Звиада Гамсахурдия 31 декабря 2018 года истекает срок исковой давности и дело будет закрыто. Соответственно, сыновья Гамсахурдия требуют привлечь конкретных лиц к ответственности.

https://frontnews.eu/news/ru/42959/?fbclid=IwAR0EhzbmG1OfeTExGhYhwaDPZxqGZ2J3TguS1hKvWev_Bkov1zh-0wm0hs8

Posted in 2018, საქართველო-Georgia, Gamsakhurdia | Tagged: , | Leave a Comment »

კონსტანტინე და ცოტნე გამსახურდიებმა შიმშილობა დაიწყეს

Posted by iberiana on დეკემბერი 14, 2018

gamsakhurdia2

კონსტანტინე და ცოტნე გამსახურდიებმა მთავარი პროკურატურის შენობაში შიმშილობა დაიწყეს 

ცოტნე გამსახურდიადღეს, 14 დეკემბერს, მე და ჩემი უფროსი ძმა, კონსტანტინე, ვიწყებთ შიმშილობას მთავარ პროკურატურასთან, ამ ბოროტების ბუნაგთან, ვითხოვთ ზვიად გამსახურდიას საქმის გამოძიებას და მკვლელის დასჯას.

მოგეხსენებათ, ზვიად გამსახურდიას მკვლელობის საქმეზე 2018 წლის 31 დეკემბერს გადის 25 წლიანი ხანდაზმულობის ვადა, და რადგან ამ პერიოდის განმავლობაში პროკურატურას ფაქტობრივად ბრალდებული არ ჰყავს, საქმე დაიხურება.

სინამდვილეში, საქმეში არის უამრავი მამხილებელი მასალა, გამოკვეთილია ამ საქმის ორგანიზატორები და მკვლელი, საბჭოთა კაგებეს სტაჟიანი თანამშრომელი! მაგრამ პროკურატურა საოცარი პასიურობით და უნიათობით ცდილობს ხსენებული ვადის გაწელვას და მეორე მხრივ, გააფთრებული გვეწინააღმდეგება ზვიად გამსახურდიას ოჯახის წევრებს, ნაცვლად აუცილებელი საგამოძიებო ქმედებების ჩატარებისა!

რატომ არ იძიებენ საქმეს? ლოგიკურია, რომ დამნაშავეებს ხელს აფარებენ! მკვლელის პასუხისგებაში მიცემას, როგორც ბანქოს ამოწევას წყებიდან, წამოჰყვება ფიგურანტების მთელი ბანდა, ქართველი მოღალატეების და რუსული სპეცსამსახურების კვალი და როლი საქართველოს პირველი, დამოუკიდებლობის გამომცხადებელი პრეზიდენტის მკვლელობაში. სწორედ ამას ფარავს აფერისტი ბიძინა ივანიშვილი და მისი ჯიბის პროკურატურა!

დღეს ჩვენს ოჯახს და მე ძალიან გვჭირდება მათი გვერდში დგომა, ვისთვისაც სულერთი არ არის სამართლისა და სიმართლის ბედი ამ ქვეყანაში, მისი დამოუკიდებლობა, მისი სწორი განვითარება, რასაც ვერ ვეღირსეთ სწორედ ამდენი წლის სიმახინჯის გამო. ვერ ვეღირსეთ იმიტომაც, რომ სამართალი აქ მმართველი კლასის მოღალატური პოლიტიკის მძევალია! მადლობა მათ, ვინც თავს შეიწუხებთ. თუმც ხვეწნას ნამდვილად არ ვაპირებ და მარტოც რომ დავრჩე, ბრძოლას გავაგრძელებ, რათა საკუთარ სინდისთან და ამ ქვეყნისთვის დაღუპულთა ღვაწლთან ვიყო მართალი!

14 დეკემბერი, 2018

 

P. S. 18 დეკემბერს 16 საათზე მთავარ პროკურატურასთან (გორგასლის N24) იმართება აქცია მოთხოვნით: 
“გამოძიებულ იქნას საქართველოს პირველი პრეზიდენტის ზვიად გამსახურდიას მკვლელობის საქმე და დაისაჯოს მკვლელი!”

Posted in 2018, ზვიად გამსახურდია, მამულიშვილებს, საქართველო-Georgia | Tagged: , , , | Leave a Comment »

Роланд Топчишвили: ТРУСО- Древнейший Ареал Расселения Грузин

Posted by iberiana on დეკემბერი 4, 2018

ТРУСО – ДРЕВНЕЙШИЙ АРЕАЛ РАССЕЛЕНИЯ ГРУЗИН

Куда бы ни ступала нога осетина в Грузии, эту землю осетинские историки объявляют древней осетинской территорией.

Исторически ареал расселения грузинского народа был достаточно обширен. Под влиянием внешних факторов он постепенно уменьшился, в особенности на юге. С севера территория, принадлежащая грузинскому этносу, ограничивалась природными преградами. Поэтому на протяжении длительного исторического времени этот рубеж оставался фактически неприкосновенным. Однако Российская империя сумела его нарушить…

В 1859 году край Двалети (Нарский участок), входивший в состав Горийского уезда Тбилисской губернии, был передан Теркскому округу. Тем самым Российская империя отторгла от Грузии одну из ее историко-этнографических областей.

Российская империя и сегодня старается перенести границы вглубь территории Грузии, делая это руками осетин. С читателями научно-исторического журнала «Историани» мы и ранее беседовали о территориальных претензиях недобросовестных осетинских историков и этнографов, которые объявляют исконной осетинской землей все левобережье реки Куры и правый берег реки Арагви. Мечтая о присвоении этих территорий, они видят в будущей Южной Осетии поселок Гудаури, города Душети, Гори и даже древнюю столицу Грузии Мцхета….

За последнее время активизировался вопрос и о другой исторической области Грузии – Трусо, которую они называют «Восточной Осетией». Еще раз обратим внимание, что претензии предъявляются ко всем территориям, где когда-то жили осетины. Действительно ли область Трусо принадлежит осетинам? Разве там никогда не жили грузины?

Важно особо подчеркнуть тот факт, что осетины не являются исконными кавказцами. Вышедшие из Средней Азии, они проделали долгий путь до Кавказа. В Кавказские горы они проникли только во времена нашествий монголов….

https://iberiana.wordpress.com/iberiana/topchishvili-2/

Posted in 2018, ისტორია-History, საქართველო-Georgia | Tagged: , , , | Leave a Comment »

ავთანდილ კახნიაშვილი – საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის წინ

Posted by iberiana on ნოემბერი 27, 2018

kakhniashviliავთანდილ კახნიაშვილი – საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის წინ

სახელმწიფო სიმბოლიკის, მიწის ფონდის განიავების, ქვეყნის ფედერალიზაციის ან დაუსაბუთებელი ქონების ჩამორთმევის თაობაზე პრეზიდენტობის კანდიდატების პოზიცია მათი მხარდამჭერებისთვისაც უნდა იყოს საინტერესო და დანარჩენ მოქალაქეებსაც დაეხმარება არჩევანის გაკეთებაში.

იმედი მქონდა, საქვეყნოდ დასმული კითხვებით ჟურნალისტები მაინც დაინტერესდებოდნენ და პრეზიდენტობის კანდიდატებს დაუსვამდნენ, თუმცა, როგორც ჩანს, ზემოაღნიშნული საკითხები უმნიშვნელოდ მიაჩნიათ და მხოლოდ იმ თემებს აშუქებენ, რომლებსაც „ილიაუნის“, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ან უცხოეთიდან დაფინანსებული სხვა ე. წ. არასამთავრობო ორგანიზაციების „ექსპერტები“ წამოწევენ…

სხვათა შორის, საქართველოს კონსტიტუციაში „ნაციონალურ ინტერესებში“ ცვლილება რომ არ შეეტანათ, პრეზიდენტის ხელახალი არჩევნები უნდა დანიშნულიყო, ვინაიდან პირველ ტურში ამომრჩეველთა უმრავლესობა (53%) საარჩევნო უბნებზე არ გამოცხადდა… აქედან გამომდინარე, დარწმუნებული ვარ, მეორე ტურის ბიულეტენი „ყველას წინააღმდეგ” ხმის მიცემის შესაძლებლობასაც რომ ითვალისწინებდეს, საპრეზიდენტო არჩევნებში გაცილებით მეტი მოქალაქე მიიღებდა მონაწილეობას და ორივე კანდიდატის წინააღმდეგ მისცემდა ხმას…

სრულად: https://iberiana2.wordpress.com/segm/a_kakhniashvili

Posted in 2018, არჩევნები, პოლიტიკა, საქართველო-Georgia | Tagged: , | Leave a Comment »

კონსტანტინე გამსახურდია: შეგახსენებთ ბატონო ლევან

Posted by iberiana on ნოემბერი 19, 2018

ლევან გიგინეიშვილი: როგორ შეიძლება ის 9 წელი დაივიწყო, პირიქით ვალდებულებაა სულ გახსოვდეს რომ იგივე არ გაიმეორო…

konstantine gamsakhurdiaკონსტანტინე გამსახურდია: შეგახსენებთ ბატონო ლევან

დავაკვირდი: როდესაც ადამიანები “იმ საშინელ 9 წელიწადზე” საუბრობენ, საქმე ისე გამოყავთ, რომ მანამდე სიტკბოება და მტრედების ღუღუნი იყო ქვეყნად. შემდგომ 6 წელიწადში ყველაფერი ისევ “გასწორდა”, უფრო სწორად “დალაგდა”, როგორც ის ოლიმპიელთა სწორი კაცი იტყვის ხოლმე. სულ კანონს, კონსტიტუციას, თანაბარ პირობებს, ფანტასტიურ საარჩევნო გარემოს, ბიზნესისთვის იდეალურ მიკროკლიმატს და მერიტოკრატიულ საზოგადოებრივ ქმნადობას დაეფუძნა ყველაფერი.

მინდა მჯეროდეს, რომ ბატონი ლევან გიგინეიშვილი, ღირსეული, მართლაც მოაზროვნე ადამიანი და ლექტორი, ნამდვილად ისე არ ფიქრობს, როგორც განაცხადა. ანუ ამ ერთი ნათქვამიდან მისი ხედვის მთელი კონტექსტი მაინც არ ჩანს.

“ნიურენბერგი” კი არა, ერთი ქუჩის ჩხუბის ამბავი ფატალური შედეგით ვერ თუ არ გამოუძიებიათ. ამიტომ მინდა მას შევახსენო ადამიანები, რომლებიც არც სტიქიურ უბედურებებში დახოცილან და არც აფხაზეთის ან სამაჩაბლოს ომებში. ისინი გახდნენ რეპრესიების მსხვერპლნი მხოლოდ იმიტომ, რომ სამხედრო გადატრიალების დაწყების შემდეგ კანონიერი ხელისუფლების პოზიციაზე იდგნენ. მათ შორის არიან მიტინგებზე დახვრეტილნიც. ისინი იმსხვერპლა 1991-1993 წლების “ხანმა უნდობარმა”. არ დადგა დრო, რომ საზოგადოებამ მათ შესახებ პასუხი მიიღოს? თუ ისინი უბრალოდ უნდა განიდევნონ ცნობიერებიდან?

1991–93 წლებში დახოცილი ადამიანების არასრულ სიას შეგახსენებთ ბატონო ლევან.

1. აბაშვილი მაყვალა
2. აბრამიშვილი ნუგზარი
3. ავდალიანი ლოვა
4. აზატოვა ნინა
5. აკობია გია
6. აკოლაშვილი გარინი
7. ალანია გიორგი
8. ალასანია ჯამბული
9. ალექსანდრია მალხაზი
10. ამირეჯიბი ვახტანგი
11. ამირეჯიბი ირაკლი
12. ანჯაფარიძე ვახტანგი
13. არაბიძე მამუკა
14. არახამია თენგიზი
15. არსენიძე კახაბერი
16. ასათიანი ქიშვარდი
17. ასლამაზიშვილი მარინა
18. აქუბარდია ლადო
19. ბაგათელია იოსები
20. ბაიდაშვილი სერგო
21. ბარსეგოვი რაფაელი
22. ბასილაძე კახაბერი
23. ბაღდავაძე მამუკა
24. ბაღიშვილი გურამი
25. ბაღიშვილი ედემი
26. ბახია-სიგუა მარიამი
27. ბენდელიანი ზურაბი
28. ბენდელიანი რობერტი
29. ბენდელიანი ზაზა
30. ბერაია ემზარი
31. ბერიაშვილი ბერდია
32. ბიჭიაშვილი ლაშა
33. ბოლქვაძე დავითი
34. ბოხუა გენადი
35. ბჟალავა მერაბი
36. ბროძელი რევაზი
37. ბუკია ფრიდონი
38. ბულია დემური
40. გაბედავა პავლე
40. გაბროშვილი გოგი
41. გასვიანი ზაზა
42. გეგელია სოსო
43. გელაშვილი გელა
44. გელაშვილი მერაბი
45. გელიაშვილი იოსები
46. გერაძე მარიამი
47. გვაჯაია ნაირი
48. გვაჯაია მურმანი
49. გვათუა ბეჟანი
50. გიორგობიანი გოჩა
51. გიორგობიანი ზურაბი
52. გობრონიძე ალექსი
53. გოგია გოდერძი
54. გოგიბედაშვილი კობა
55. გოგოლაძე ანზორი
56. გოგუა თემური
67. გოგუა კობა
58. გოლეთიანი ჯემალი
59. გოქსაძე ვახტანგი
60. გოშთელიანი თემური
61. გოცირიძე გიორგი
62. გოცირიძე თამაზი
63. გრიგალავა შალვა
64. გულბანი გრიშა
65. გულია თენგიზი (კიროკი)
66. გურელიშვილი გიორგი
67. დაგარგულია ედემი
68. დავლათიანი იური
69. დავრაშვილი ალექსანდრე
70. დარასელია ემა
71. დარსანია როინი
72. დიდებაშვილი ზურაბი
73. დოიჯაშვილი ლევანი
74. დოლიძე გურამი
75. დოჩია გურამი
76. ეგნატაშვილი ვახტანგი
77. ედიბერიძე მერაბი
78. ელიავა ავთანდილი
79. ელიავა აკაკი
80. ესართია ლადო
81. ესებუა გელა
82. ესებუა გია
83. ვანიშვილი მალხაზი
84. ვარაზიშვილი ვარაზი
85. ვაწაძე თემური
86. ვაწაძე კახა
87. ვეკუა ბეჟანი
88. ზარქუა ზაური
89. ზარქუა მურთაზი
90. ზუმბურიძე ნანა
91. თაქთაქიშვილი ლევანი
92. თოდუა ვალერი
93. თოდუა პაპუნა
94. თოდუა კოტე
95. თოლორდავა ხვიჩა
96. თორდია ვახტანგი
97. თორდია ნიკოლოზი
98. თორდია-ნთელავა ნათელა
99. იანქოშვილი ზაზა
100. იაშვილი ვლადიმერი
101. იმნაძე თამარი
102. ინჯია სლავა
103. ინასარიძე სერგო
104. ინაური იოსები
105. ისაკაძე გაბრიელი
106. იობიძე-დანგაძე ქეთევანი
107. იოსელიანი ალექსანდრე
108. კაკულია თამაზი
109. კალანდია სერგო
110. კალაძე ვახტანგი
111. კანდელაკი ზურაბი
112. კანდელაკი თენგიზი
113. კაპანაძე კონსტანტინე
114. კარაპეტიანი გიორგი
115. კარეგიშვილი ლალი
116. კარტოზია ჯემალი
117. კაჭარავა ნუგზარი
118. კაჭარავა ხვიჩა
119. კეზუა ვახტანგი (ჯენერი)
120. კეზუა თენგიზი
121. კვარაცხელია ენვერი
122. კვარაცხელია ალექსანდრე
123. კვარაცხელია ავთანდილი
124. კვარაცხელია მერაბი
125. კვარაცხელია გულადი
126. კვარაცხელია გელა (შვარცი)
127. კვაშალი ანატოლი
128. კვიკვინია ზურაბი
129. კვინიკაძე ნუგზარი
130. კვირიკაშვილი ნინა
131. კვირკველია მათე
132. კვირკვია ბათუ
133. კვირტია ხვიჩა
134. კვირტია გურამი
135. კიკაჩეიშვილი რატი
136. კინწურაშვილი სიმონი (გია)
137. კობახიძე გურამი
138. კორკელია რომანი
139. კოროშინაძე ვარლამი
140. კორძაია ლერი
141. კურდღელია კონსტანტინე
142. კუტალია თენგიზი
143. ლაგვილავა ანატოლი
144. ლაზარიშვილი გიორგი
145. ლემონჯავა როინი
146. ლემონჯავა სოსო
147. ლენჯარია სოსო
148. ლიპარტელიანი გერონტი
149. ლოგუა თენგიზი
150. ლომთაძე ემზარი
151. ლომია გოჩა
152. ლოლაძე დავითი
153. მაისურაძე ლალი
154. მამედაშვილი ოთარი
155. მამისაშვილი რომანი
156. მანდარია ხვიჩა
157. მასხარაშვილი რაული
158. მგალობლიშვილი ბეჟანი
159. მესხია თეიმურაზი
160. მინაიშვილი მიხეილი
161. მირგატია ვიტალი
162. მიქავა კახა
163. მიქავა მურთაზი
164. მიქაძე ვაჟა
165. მიქენაია კუკური
166. მიქიაშვილი რევაზი
167. მიშველაძე არჩილი (აჩიკო)
168. მოდებაძე ზურაბი
169. მჭედლიშვილი ბაადური
170. მჭედლიშვილი მერაბი
171. მჭედლიშვილი გურამი
172. ნანიკაშვილი ვალერი
173. ნასარიძე ზაზა
174. ნაყოფია გია
175. ნეფარიძე ავთანდილი
176. ნიკოლაიშვილი იაშა
177. ნიკოლეიშვილი მამუკა
178. ნიჟარაძე გურგენი
179. ნოდია ვახტანგი
180. ოდიშარია კუსო
181. ონიანი ბაჩუკი
182. პაპიაშვილი ნოდარი
183. პაჭკორია კახაბერი
184. პერტახია ზაზა
185. პერტია აველინა
186. ჟვანია ირაკლი
187. რამიშვილი არჩილი
188. რატია რობერტი
189. რატიანი კონსტანტინე
190. რეხვიაშვილი გივი (გივიკო)
191. რობაქიძე გიორგი
192. როგავა ზაური
193. როგავა ფრიდონი
194. როგავა რამაზი
195. სალია გონელი
196. სალუქვაძე ოთარი
197. სამუშია გიზო
198. სანაია გიორგი
199. სარია სულხანი
200. საჯაია ბაჩუკი
201. სესქურია რეზო
202. სვანიძე როსტომი
203. სიდამონიძე ნიკოლოზი
204. სოსელია თემური
205. სოსელია ჯამბული
206. სოტკილავა ზურაბი
207. სტურუა რევაზი
208. სულთანიშვილი აკაკი
209. სულხანიშვილი პაატა
210. ტაბიძე თამაზი
211. ტაბიძე კონსტანტინე
212. ტალახაძე იური
213. ტალიკაძე გული
214. ტატუაშვილი ალექსანდრე
215. ტერიშვილი მამუკა
216. ტეტელაშვილი გია
217. ტვილდიანი რევაზი
218. ტუფურია თამაზი
219. ტყემალაძე ფრიდონი
220. ფესტიანიძე დავითი
221. ფირცხელავა ჯონი
222. ფირცხალავა გურგენი
223. ფიფია გურამი
224. ფიცხელაური ბესარიონი
225. ფოლადიშვილი მიხეილი
226. ფუტკარაძე-ფირცხალავა ნინო
227. ქადარია აკაკი
228. ქანთარია ვახტანგი
229. ქარდავა მერაბი
230 ქარდავა მამუკა
231. ქევხიშვილი ციცინო
232. ქვარიანი ბადრი
233. ქინქლაძე ზაური
234. ქირთბაია ვანო
235. ქოჩუა ჯემალი
236. ღვინიაშვილი მალხაზი
237. ღვინიაშვილი ნუგზარი
238. ღვინჯილია რენო
239. ღვინჯილია გულადი
240. ღურწკაია კოჭო
241. ყაველაშვილი ბადრი
242. ყავლაშვილი ვალერიანი
243. ყარაულაშვილი კუკური
244. ყაჯრიშვილი დავითი
245. ყურაშვილი შოთა
246. ყურაშვილი მერაბი
247. ყურუა კახა
248. შაიშმელაშვილი სანდრო
249. შალიკაშვილი გიორგი
250. შამათავა თემური
251. შამათავა ჯემალი
252. შანავა ნუგზარი
253. შანავა რევაზი
254. შარაშენიძე პაატა
255. შარაძე ლაშა
256. შედანია გიორგი
257. შენგელია ანზორი
258. შენგელია ბიჭიკო
259. შენგელია ონერი
260. შიუკაშვილი თორნივე
261. შიშინაშვილი შაქრო
262. შონია ენუქი
263. შონია ონისე
264. შონია ავთანდილი
265. შონია ზურაბი (პუშკინა)
266. შურღაია სოსო
267. შჩიპოვნიკოვი ანატოლი
268. ჩაკაბერია კონსტანტინე
269. ჩანგელია რამინი
270. ცაავა ხვიჩა
271. ცარციძე რომეო
272. ცერაძე ტრისტანი
273. ციმინტია კობა
274. ცხადაია მამუკა
275. ძვაბავა ნიაზი
276. ძვაბავა ნუგზარი
277. ძიძარია გუგუ
278. წიკლაური რევაზი
279. წიფურია ედიშერი
280. წიქვაძე ვეფხია
281. წურწუმია ზვიადი
282. ჭანტურია რუსუდანი
283. ჭანტურია გია
284. ჭანტურია ალექსანდრე
285. ჭანტურიძე იმედი
286. ჭანტურიძე ფირუზი
287. ჭითანავა ბესიკი
288. ჭკადუა ელვარდი
289. ჭკადუა ომარი
290. ხაზალია უსუპი
291. ხალვაში ბორისი
292. ხარჩილავა მალხაზი
293. ხატიაშვილი გიზო
294. ხელაშვილი დავითი
295. ხერკელიძე ტარიელი
296. ხიდაშელი დოდო
297. ხორავა გურამი
298. ხუბუტია კახა
299. ხუნწარია გოჩა
300. ხურცილავა მალხაზი
301. ხურცილავა ჯუმბერი
302. ხურცილავა როლანდი
303. ხუციშვილი ბადრი
304. ხუციშვილი გელა
305. ხუხია მერაბი
306. ჯავახიშვილი ზურაბი
307. ჯაიანი ზაზა
308. ჯალაღონია ავთანდილი
309. ჯალაღონია რადიონი
310. ჯალაღონია ჯემალი
311. ჯანაშია-შელია მიმოზა
312. ჯანაშია დავითი
313. ჯგერენაია ჯემალი
314. ჯიქია გოჩა
315. ჯიშკარიანი იროდი
316. ჯოჯუა ვახტანგი
317. ჯღარკავა თამაზი

 

19 ნოემბერი, 2018

Posted in 2018, საქართველო-Georgia | Tagged: | Leave a Comment »

უზენაეს საბჭოს 1 სესია. 1990

Posted by iberiana on ნოემბერი 14, 2018

საქართველოს რესპუბლიკის უზენაეს საბჭოს პირველი  სესია
1990 წლის 14 ნოემბერი

Posted in 1990, ეროვნული მთავრობა, ვიდეო, საქართველო-Georgia | Tagged: , , , | Leave a Comment »

ვახტან ვაჩნაძე – კოსმოსური თვითმფრინავი “ბურანის” შემქმნელი

Posted by iberiana on ნოემბერი 4, 2018

პირველი საბჭოთა რაკეტმზიდი კოსმოსური თვითმფრინავი “ბურანის” შემქმნელი ქართველი იყო

2018103116343310110[1]

90 წლის ასაკში გარდაიცვალა ქართველებისათვის დამალული, კოსმოსური საკონსტრუქტორო ბიუროს თვალსაჩინო წარმომადგენელი, უამრავი ინოვაციისა და სსრკ-ში პირველი და უკანასკნელი კოსმოსური რაკეტმზიდი თვითმფრინავი “ბურანი“-ს შემქმნელი ვახტანგ დიმიტრის ძე ვაჩნაძე.

ვახტანგ ვაჩნაძე დაიბადა 1929 წელს ბელორუსიის საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის ქალაქ ბობრუისკში.

თბილისში დაამთავრა საშუალო სკოლა, ხოლო 1953 წელს დაამთავრა მოსკოვის საავიაციო ინსტიტუტი ინჟინერ მექანიკოსის სპეციალობით. ჯერ კიდევ პრაქტიკებზე ყოფნისას მიიქცია სტუდენტმა ცნობილი მეცნიერის სერგეი კოროლიოვის ყურადღება და ის მიღებულ იქნა კოროლიოვის საკონსტრუქტორო ბიუროში. მალე ვაჩნაძე და კოროლიოვი გახდნენ უახლოესი ადამიანები, ისინი ოჯახებითაც მეგობრობდნენ. ჰაერსაწინააღმდეგო სისტემების გაუმჯობესების გამო 27 წლის ასაკში ვაჩნაძემ მიიღო პირველი ჯილდო.
ამის შემდეგ ვაჩნაძე უკვე ჩაერთო საკონტინენტშორისო რაკეტის “Р-7”-ის შექმნაზე, საიდანაც დაიწყო მისი, როგორც მის ბიოგრაფიაში ყველაზე მთავარი კოსმოსური კვლევების და ტექნოლოგიების ინჟინრის კარიერა.

სრულად:  https://iberiana.wordpress.com/iberiana/geosurnames/vachnadze/

 

Posted in 2016, გამოჩენილი ქართველები, საქართველო-Georgia | Tagged: , , | Leave a Comment »

ა.კახნიაშვილი – 5 შეკითხვა პრეზიდენტობის კანდიდატებს

Posted by iberiana on ოქტომბერი 26, 2018

kakhniashvili

ავთანდილ კახნიაშვილი

5 შეკითხვა მე-5 პრეზიდენტობის 5 კანდიდატს

სანამ უშუალოდ კითხვებზე გადავიდოდე, იმ მოქალაქეებს, რომელთა კონსტიტუციით გაცხადებული „ურყევი ნებაა” ააშენონ სამართლებრივი სახელმწიფო, უნდა შევახსენო, რომ კანონის (სამართლის) უზენაესობის პრინციპის განუხრელი დაცვა, პირველ რიგში, ხელისუფლების წარმომადგენლებს ევალებათ (ანუ, მათი ქმედები კანონმდებლობით განსაზღვრულ ფარგლებში უნდა იყოს მოქცეული). ამდენად, როდესაც ოთხი წლით არჩეული „მოქალაქე” დეპუტატები, უფლებამოსილებას გაიგრძელებენ და, თვითნებურად, კონსტიტუციასთან ერთად სახელმწიფო სიმბოლიკასაც შეცვლიან, ხოლო „ნაციონალების” მიერ 5 წლით არჩეული პრეზიდენტი, ჯერ დედაქალაქის მერის (კონსტიტუციის თანახმად, მოსახლეობის მიერ ასარჩევ) თანამდებობაზე თანაპარტიელს ერთპიროვნულად დანიშნავს და უფლებამოსილების ვადის გასვლის შემდეგაც, უკვე „მეოცნებეების” ხელშეწყობით, გააგრძელებს პრეზიდენტობას, შესაბამის დასკვნებს, „გამარჯვებული ხალხიც” უნდა აკეთებდეს.

ჩემი ნება რომ იყოს, „უზენაესი კანონითვე” ერთობ გაურკვეველი პოლიტიკური რეჟიმის და ტერიტორიული მოწყობის „ღვთისმშობლის წილხვედრი ქვეყნის” პრეზიდენტობის კანდიდატებს, ჯანმრთელობის ცნობასთან ერთად, სამართლის (კონსტიტუციის) საფუძვლებსა და ე. წ. ზოგად უნარებში ტესტური გამოცდის წარმატებით დაძლევას მოვთხოვდი. არ შეიძლება ევროინტეგრაციაზე ორიენტირებული სახელმწიფოს „პირველი პირების” განცხადებები და ქმედებები კანონშეუსაბამო იყოს, ან, კიდევ უარესი, ულოგიკო ან ამორალური…

შეკითხვებითაც სწორედ იმის გარკვევა მსურდა, პრეზიდენტობის კანდიდატები, ამომრჩეველთა ნდობის მოპოვების შემთხვევაში, რამდენად კანონიერად და გონივრულად აპირებენ თუნდაც საშინაო პრობლემების მოგვარებას. ამასთან, შევეცადე, კითხვებიც საკმაოდ მარტივი შემერჩია და მცირე ინფორმაციაც დავურთე განსჯისთვის… პირველი კითხვა, მხოლოდ საქართველოს ისტორიასა და „მემარჯვენეობა-მემარცხენეობაში” ითხოვს ელემენტარულ გათვითცნობიერებას, ხოლო მეხუთე, კონსტიტუციის ზოგადი დებულებების მე-5 მუხლს დავუკავშირე:

1. რატომ არის ქვაშვეთის წმინდა გიორგის ეკლესიაში დაბრძანებულ ყველა (20-ზე მეტ) ხატზე, ასევე, თავისუფლების მოედანზე აღმართულ მონუმენტზე, მხედარი მარჯვნივ მიმართული, ხოლო დღევანდელ ე. წ. სახელმწიფო გერბზე მარცხნივ?
ფაქტია, რომ პარლამენტის 1999 წლის დადგენილების თანახმად, სახელმწიფო გერბი „კვართიან-დავითიანი” უნდა ყოფილიყო, თუმცა ახალი გერბი „ნაციონალურმა” პარლამენტმა 2004 წელს, სპეციალური კომისიის დასკვნის გარეშე მიიღო, ერთი წლის შემდეგ კი მასში კორექტივები შეიტანა… ამასთან, ჰერალდიკური ნიშნის მიმართულების ცვლილება მის შინაარს დიამეტრალურად ცვლის. შესაბამისად, მაგ., სიკეთის აღმნიშვნელი სიმბოლო შემოტრიალების შემდეგ უკვე ბოროტებად აღიქმება, მტერს გამოდევნებული (გამარჯვებული) მხედარი მიმართულების შეცვლით დევნილი (დამარცხებული) ხდება, ხოლო მობრუნებული კანონიერების სიმბოლო უკვე უკანონობას აღნიშნავს…

სრულად: https://iberiana2.wordpress.com/segm/a_kakhniashvili/

Posted in 2018, პოლიტიკა, საქართველო-Georgia | Tagged: , | Leave a Comment »

29 წელი მერაბ კოსტავას გარდაცვალებიდან

Posted by iberiana on ოქტომბერი 13, 2018

 29 წლის წინ, 1989 წლის 13 ოქტომბერს, საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის მებრძოლი, ეროვნული გმირი მერაბ კოსტავა საეჭვო ვითარებაში დაიღუპა

გთავაზობთ ანა მიქაუტაძის მიერ გადაღებულ ფოტოებს. ბოლო ფოტოებზე ასახულია მერაბ კოსტავას დაკრძალვის დღე.

This slideshow requires JavaScript.

 

20953097_302443666830609_4736242777372322967_n[1]

გულიკო საბაძე

“13 ოქტომბერს წინ უძღოდა 11 ოქტომბრის მიტინგი კინოს სახლთან, სადაც ქართველმა ახალგაზრდებმა უარი თქვეს საბჭოთა საოკუპაციო ჯარში სამსახურზე. მსვლელობა გაგრძელდა სპორტის სასახლემდე და იქ კიბეებზე დაჯდნენ საშიმშილოდ. აქციის ხელმძღვანელად ბატონმა ზვიად გამსახურდიამ დაასახელა ბატონი მერაბ კოსტავა. სწორედ მაშინ შიშის ჟრუანტელმა დაგვიარა. მახსოვს ხალხის დაშლის შემდეგ კიბეებზე აღმოვჩნდით მე და ჩემი მეგობრები ეროვნული გმირების – ბატონი ზვიადის და მერაბის გვერდით. ბატონმა მერაბმა ბატონი ზვიადის გასაგონად თქვა – ალბათ დაგვარბევენო. უარესი მოგვიწყეს ჩვენმა დაუნდობელმა მტრებმა. უფალმა დაუმკვიდროს სასუფეველი ჩვენს ეროვნულ გმირებს. მეამაყება, რომ ყოველთვის მათ გვერდით ვიდექი!”

Posted in ეროვნული მოძრაობა, მამულიშვილებს, საქართველო-Georgia | Tagged: , , | Leave a Comment »

ზვიად გამსახურდიას პრესკონფერენცია უცხოელი ჟურნალისტებისათვის

Posted by iberiana on ოქტომბერი 12, 2018

808501[1]

საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარის ბატონ ზვიად გამსახურდიას პრესკონფერენცია ქართველი და უცხოელი ჟურნალისტებისათვის

1991 წლის 23 თებერვალი

ჯემალ ნინუა (გაზეთი „რესპუბლიკა“) – ბატონო ზვიად, ასი დღე შესრულდა, რაც ქართველმა ხალხმა თავისი ნებით ხელმძღვანელად აგირჩიათ. რისი თქმა შეიძლებოდა განვლილ პერიოდთან დაკავშირებით დღეს. რამდენად გამართლდა თქვენი პოლიტიკური პროგნოზები და როგორ გესახებათ საქართველოს რესპუბლიკის მომავალი ამ განვლილი პერიოდის გათვალისწინებით?

– უნდა მოგახსენოთ, რომ პირველივე დღეებიდან ცხადი გახდა, რომ ამ პროცესებზე, საქართველოში მიმდინარე პროცესებზე არის ძალზე მწვავე რეაქცია ცენტრისა. შეიძლება ითქვას, ცენტრმა პირდაპირ გამოგვიცხადა ომი – ომი ყოველგვარი საშუალებებით – ბლოკადით, კერძოდ, ენერგეტიკული, სასურსათო და ყოველგვარი სახის ბლოკადით, შინაგანი დესტაბილიზაციით. აქ – თავისი აგენტურის მობილიზებით და ჩვენს საწინააღმდეგო აქციების გაძლიერებით. ეს სავსებით აშკარაა. ყოველ ნაბიჯზე ვაწყდებით თითქმის სამოქალაქო ომის სიტუაციას, განსაკუთრებით სამაჩაბლოში. ასეთ პირობებში ყველაფერი ის, რასაც ჩვენ ვგეგმავდით ხალხის საკეთილდღეოდ, სოციალური და ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესებისათვის, მშვიდობის დამყარებისათვის რესპუბლიკაში, ძალზე ძნელად მიმდინარეობს, იმიტომ, რომ იმპერია მობილიზებულია საქართველოს წინააღმდეგ, განსაკუთრებით – მისი პროპაგანდისტული მანქანა და ეს ძალზე შორს მიმავალ შედეგებსა და მიზნებს ისახავს. სამწუხაროდ, უნდა ითქვას, რომ ჩვენი საზოგადოებრიობის ნაწილი მხარში ამოუდგა ამ იმპერიულ ძალებს და მათთან ერთად ცდილობს დესტაბილიცაზიის შექმნას და ყოველნაირად გვიშლის ხელს ქართველი ერისათვის სასიკეთო ძვრების განხორციელებაში. ჩვენი საპარლამენტო მოქმედება, მოგეხსენებათ, მიმართულია ჩვენი ერის ინტერესების სამსახურისაკენ, საქართველოს დამოუკიდებლობის აღგენისაკენ, მაგრამ ეს არის სწორდ ის, რაც არ აწყობს ცენტრს და ამავე დროს, არ აწყობს ჩვენი საზოგადოების გარკვეულ, გადაგვარებულ ნაწილს, მაფიოზურ ძალებს, კორუმპირებულ ძალებს და ფსევდოოპოზიციას. აი, ასეთი ვითარებაა საქართველოში. შეიძლება ითქვას, რომ ძალზე სერიოზულად გვიშლიან ხელს, ასე, რომ ჯერჯერობით რეალური, სასიკეთო ძვრები არ შეიმჩნევა და არ არის სახარბიელო თუ ყოველივე ასე გაგრძელდა.

– ბატონო ზვიად, გაზეთ „იზვესტიაში“ გამოქვეყნდა საკავშირო უმაღლესი საბჭოს დადგენილება სამხრეთ ოსეთთან დაკავშირებით. თუ შეიძლება რამდენიმე სიტყვა და კიდევ ერთიც, საკავშირო პარლამენტსა და რუსეთის პარლამენტს შორის ამ საკითხთან დაკავშირებით სხვაობაა…

სრულად; https://iberiana.wordpress.com/zviad-gamsakhurdia/gamsakhurdia-2/

Posted in 1991, ეროვნული მთავრობა, ზვიად გამსახურდია, საქართველო-Georgia | Tagged: , | Leave a Comment »

ზვიად გამსახურდიას ინტერვიუ გაზეთისთვის “ქართველი ერი”

Posted by iberiana on ოქტომბერი 12, 2018

საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტის ბატონი ზვიად გამსახურდიას ინტერვიუ გაზეთისთვის “ქართველი ერი”

— ბატონო ზვიად, ჩვენ ოპოზიციისა და პოზიციის ურთიერთობას განვიხილავთ, როგორც ბრძოლას ტრადიციულ მართლმადიდებლურ ზნეობასა და დასავლურ ზნეობას შორის. როგორია თქვენი აზრი?

— მე მგონი, თქვენი შედარება მართებული არ არის, და აი რატომ: ე.წ. ოპოზიციას ვერცერთი სარწმუნოებისათვის დამახასიათებელ ზნეობას ვერ ვატყობ. მათთვის დამახასიათებელია მხოლოდ უზნეობა: სიცრუე, სიყალბე და გამცემლობა. აქ, მგონი, უფრო დღეს დასავლეთისათვის დამახასიათებელ უზნეობასთან გვაქვს საქმე: ყველაფრის გაყიდვა-დახურდავება მატერიალურ ფასეულობებზე, სულიერი ღირებულების სრული იგნორირება-უარყოფა. მათი მოძრაობა მატერიალურის სულიერზე მაღლა დაყენებას უკავშირდება და ეს უპირისპირდება არა მარტო მართლმადიდებლურს, არამედ ყოველგვარ ზნეობას.

— როგორ გესახებათ მართლმადიდებლობის დანიშნულება თანამედროვე ქართულ ყოფაში?

სრულად https://iberiana.wordpress.com/zviad-gamsakhurdia/gamsakhurdia/

Posted in 1991, ეროვნული მთავრობა, ზვიად გამსახურდია, საქართველო-Georgia | Tagged: , | Leave a Comment »

ЧТО ПРОИСХОДИТ В ИНГУШЕТИИ

Posted by iberiana on ოქტომბერი 6, 2018

ingushetiya-768x432[1]

ЧТО ПРОИСХОДИТ В ИНГУШЕТИИ

Слышали, наверное, о том, что в Ингушетии после того, как Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров ратифицировали соглашение об установлении административных границ между республиками, начался не очень хороший движ.

Благодаря коллегам дружественных телеграм-каналов удалось выяснить следующее:

«Муссируемая в интернете информация о передаче Чеченской республике части ингушского села Даттых, где якобы планируется добывать нефть, не соответствует действительности, заявил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров на встрече с депутатами и представителями общественных организаций в Магасе.

«Я не знаю, как пришло в голову безосновательно утверждать, что Чечне передана территория с богатым месторождением нефти. Хочу пояснить для этих фантазеров, что близ Даттыхского месторождения, о котором они упоминают, расположены 19 законсервированных скважин с высоким содержанием серы. Именно высокое содержание серы и в советское время, и даже сейчас не позволяет вырабатывать там нефть», — сказал Евкуров.

По его словам, даже при наличии желания заниматься на этой территории добычей «черного золота», по утверждению специалистов, невыгодно».

«О происходящем в Ингушетии. Ситуация там сложилась непростая, но ее масштабы часто пытаются преподнести совсем уж преувеличенными. Для жителей Москвы это, наверное, выглядит каким-то серьезным кризисом, но с мест всё выглядит иначе. Для полумиллионной кавказской республики с высокой безработицей выход 1-3 тысячи человек на протест — не такая уж страшная история. Причем этот протест носит не экономический или политический, а принципиальный характер — любое изменение границ воспринимается как потеря, хотя чаще всего под этим нет никаких оснований.

История у Ингушетии тяжелая, а народ ее — боевой. Евкуров решил выйти к протестующим, охрану, теперь уже известно, спровоцировали. Те отстрелили рожок в воздух. Обратите внимание на реакцию толпы, никто даже толком не двинулся, потому что стреляют в республике часто, хотя бы на тех же свадьбах. Ингушей таким «фейерверком» не удивишь и не испугаешь. Это для Москвы выглядит каким-то кошмаром, но для местных — обычное дело.

А проблемы с границами нужно решать, хотят ли этого протестующие или нет — на Кавказе это вопрос, который может в любой момент спровоцировать серьезные проблемы, поэтому лучше положить этому конец в контролируемой обстановке, чем сидеть и гадать, когда соседние села сойдутся стенка на стенку из-за неподеленного ими ручья».

ingusheti

«Тот, кто отслеживает события в Ингушетии, мог обратить внимание на странные вещи — как интенсивно организаторы митинга в Магасе трутся рядом с камерами британской бибиси, рассказывая о своих ущемлениях.

Сразу после голосования депутатов, в ингушских пабликах пошли настоящие провокационные фейк ньюс о том, что результаты были сфабрикованы, и надо продолжать протестовать.

Все это похоже на спланированную акцию, которой хотят не добиться какого-то позитивного изменения, а поджечь пороховую бочку нашего Северного Кавказа. Выплясывание недовольных перед западными журналистами создаст нужный имидж борцов за права человека, под который можно творить уже любой беспредел.

Похоже, кому-то очень не нравится, что чуть ли не впервые в истории между лидерами Чечни и Ингушетии сложились отношения, основанные на взаимном уважении и партнерстве. Осталось понять, кому именно».

https://news-front.info/2018/10/06/chto-proishodit-v-ingushetii/

Posted in 2018, კავკასია-Caucasus, საქართველო-Georgia | Tagged: | Leave a Comment »

ლევან ვასაძე ბიძინა ივანიშვილს უპირისპირდება

Posted by iberiana on სექტემბერი 29, 2018

Levan Vasadze

ლევან ვასაძე ბიძინა ივანიშვილს უმწვავესად უპირისპირდება – „რაღა ჯანდაბა „ქართული ოცნება“ ხარ შენ?! შენ შეიძლება ხარ ვიღაცა სხვა ერის ოცნება, მაგრამ „ქართული ოცნება“ ნამდვილად არა“. [ვიდეო]

ბიზნესმენმა ლევან ვასაძემ „ფეისბუქის“ მეშვეობით გავრცელებულ ვიდეოში ბიძინა ივანიშვილთან დაპირისპირების მიზეზებზე ისაუბრა და თქვა, რომ ეს დაპირისპირება „ნამდვილად არ არის პიროვნული ხასიათისა“ და სათავეს იღებს „ქართული ოცნების“ დამფუძნებლის და ქვეყნის რეალური მმართველის დაშვებული შეცდომებიდან, რაც იმიგრაციის, ანტიდისკრიმანციული კანონის, ნარკოპოლიტიკის თუ არაერთი სხვა „გამანადგურებელი ჭირის“ სახით „ახრჩობს“ ქვეყანას, ამ ვითარებაში კი ლევან ვასაძე ამბობს, რომ არ მოერიდება ბიძინა ივანიშვილთან თუ სხვებთან „უმწვავეს დაპირისპირებას“, რადგანაც ხედავს, რომ ივანიშვილის პოლიტიკა „ვნებს ჩემს სამშობლოს“.

ლევან ვასაძისთვის კატეგორიულად მიუღებელია ირანელების, თურქების და აფრიკული სახელმწიფოების მოქალაქეთა მასობრივი შემოდინება ქვეყანაში და მათთვის ბინადრობისა თუ მოქალაქეობის უკანონოდ მინიჭება – ის უკონტროლო იმიგრაცია, რომელიც მისი გადმოსახედიდან საშინელ პერსპექტივას უსახავს საქართველოს და „თუ ჩვენი სახელმწიფოს ამჟამინდელი მმართველი [ბიძინა ივანიშვილი] რამეს რადიკალურად და სასწრაფოდ არ შეცვლის, ქართველები მალე უმცირესობაში აღმოვჩნდებით და დარჩენილი მოსახლეობა განარკომანებული, კაზინოებზე დამოკიდებული და ვალებში ჩამხრჩვალი საცოდაობა იქნება“.

აღნიშნული პერპსექტივის გამო, ვასაძე ხელისუფლებისაგან მოითხოვს ირანთან უვიზო მიმოსვლის დაუყოვნებლივ შეჩერებას და საქართველოში მცხოვრები ირანელებისა და სხვა უცხო სახელმწიფოების მოქალაქეთათვის ბინადრობის მოწმობების გაცემის შეჩერებასა თუ ჩამორთმევას….

სრულად: iberiana.wordpress.com/mamulishvilebs/l-vasadze/

 

Posted in 2018, პოლიტიკა, საქართველო-Georgia | Tagged: , | 1 Comment »

100 წელი თურქების ბოლო შემოსევებიდან

Posted by iberiana on სექტემბერი 6, 2018

39943082_2136377406437076_8610475552265994240_n[1]კუკური მეტრეველი – “უკანასკნელი გაქცევები”. 1918 წ

წელს შესრულდა 100 წელი ჩვენი უშუალო წინაპრების თავზე გადახდენილი ენით აუწერელი ტრაგედიიდან.

1918 წლის გაზაფხულზე “თურქების ბოლო შემოსევებისას” დაუნდობელი “ხუჟანისგან” აწიოკებულმა ჯავახეთის და სამცხის მოსახლეობამ თავს “გაქცევებით” უშველა და მთებს იქით, საქართველოს სხვადასხვა კუთხეებში, ძირითადად ბაკურიანის მხარეს და წალკისკენ გადაიხვეწა. კოთელიის და ჯავახეთის კიდევ რამოდენიმე სოფლის გამოქცეული მოსახლეობის უმეტესობამ თავი თრიალეთში, “მეორე კოთელიად” წოდებულ ქართულ სოფელ რეხაში შეაფარა. რეხელებმა გულითადად მიიღეს და საკუთარ სახლებში შეიფარეს თანამოძმეები, რომელთა რაოდენობა ადგილობრივი კომლების რაოდენობას რამოდენიმეჯერ აღემატებოდა! სამწუხაროდ ისედაც გატანჯულ მოსახლეობას განგებამ განსაცდელი არ აკმარა და სოფელში გაჩენილმა ხოლერის და ტიფის ეპიდემიებმა ლტოლვილებთან ერთად ბევრი ადგილობრივი რეხელიც თან გაიყოლა.

სწორედ მაშინ გაჩნდა სოფელ რეხის სასაფლაოს ერთ კუთხეში კოთელიელი მიცვალებულების საფლავები. საუკუნის წინანდელი, ნაუცბათევი და ხშირად უბრალო ღორღით მონიშნული ჩვენი ტრაგიკულად დაღუპული წინაპრების კვალი რეხის სასაფლაოზე დღესდღეობით ძლივსღა ემჩნევა.. ჩვენ,ცხადია ერთბაშად ვერ მოვიხდით ვალს ჩვენი წინაპრების უკვდავი სულების წინაშე, ვერც რეხელების მხრიდან ძმური თანადგომისთვის ერთბაშად მადლობის გადახდა ვერ მოხერხდება, მაგრამ ამ ტრაგიკული მოვლენებიდან 100 წლისთავზე მცირედი ვალის მოხდა მაინც შეიძლება.

ამიტომაც, კოთელიელები ამა წლის 15 სექტემბერს ვგეგმავთ რეხაში ჩვენი წინაპრების საფლავებზე გასვლას და ვისაც გული გერჩით და ვისაც შეგეძლებათ გეპატიჟებით ყველას.

სრულად:  https://iberiana.wordpress.com/iberiana/javakheti-1918/

Posted in 1918, 2018, საქართველო-Georgia | Tagged: , , , , | Leave a Comment »

არის თუ არა „თურქეთი“ ოკუპანტი?

Posted by iberiana on აგვისტო 26, 2018

40096843_661801410859366_9183173488016359424_n[1]

არის თუ არა „თურქეთი“ ოკუპანტი?

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის გამოცხადების შემდეგ, ოსმალეთის იმპერიამ ჩვენი სუვერენიტეტი სცნო კვირის თავზე, 1918 წლის 3 ივნისს, საბჭოთა რუსეთმა კი ორი წლის შემდეგ 1920 წლის 7 მაისს.

მომდევნო წელს კი, 1921 წლის 15 თებერვალი-17 მარტი, რუსეთმა განახორციელა საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის ინტერვენცია, ოკუპაცია და ანექსია სამხედრო აგრესიის გზით.

ამავე დროს, ისარგებლა რა ოსმალეთის იმპერიამ შემოიჭრა საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის საზღვრებში, მაგრამ საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის სამხედრო სარდლობისა და ჯარების თავდადებით ოსმალები იქნა გადარეკილი.

საბჭოთა რუსეთის საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის ინტერვენცია-ანექსია-ოკუპაციის შემდეგ საქართველოდან განიდევნა ლეგიტიმური ხელისუფლება.

საბჭოთა რუსეთმა ოსმალეთის იმპერიასთან დადო მორიგი ხელშეკრულება ყარსის შეთანხმება – ყარსის სამშვიდობო ხელშეკრულება თურქეთსა და ამიერკავკასიის რესპუბლიკების საბჭოთა მთავრობებს შორის. ხელი მოეწერა ყარსში 1921 წლის 13 ოქტომბერს, ხოლო რატიფიცირებულ იქნა 1922 წლის 11 სექტემბერს ერევანში. შეთანხმებით საქართველოს სსრ-ს ბათუმის ოლქიდან დარჩა მხოლოდ ქალაქი ბათუმი და აჭარა, თურქეთმა მიიღო ართვინის ოკურგი და არტაანის ოკრუგი.

ყარსის ხელშეკრულება იმეორებდა 1921 წლის 16 მარტს მოსკოვში საბჭოთა რუსეთსა და ოსმალეთს შორის დადებულ შეთანხმებას ტერიტორიების განაწილების თაობაზე. ყარსის ხელშეკრულებაში ამიერკავკასიის სახელმწიფოების მონაწილეობის მიუხედავად ის არ გამოხატავდა ამ სახელმწიფოების ნებას, რადგან თავად ეს ქვეყნები იყო ოკუპირებული საბჭოთა რუსეთის მიერ. სწორედ 1921 წლის 16 მარტს დატოვა ქვეყანა საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობამ.

ასე რომ, ამ ბოლო ხელშეკრულების დადებისას საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის წარმომადგენლობა-მონაწილეობაც იქნა იგნორირებული.

მაგრამ საუკუნის დასარულს 1992 წელს, საქართველოს რესპუბლიკაში სამხედრო გადატრიალების განხორციელების შემდეგ მოხდა „საქართველოს“ მხრიდან ყარსის ხელშეკრულების რატიფიკაცია!

ეს არის საშვილიშვილო ღალატი და დანაშაული! ეს რატიფიკაცია მოახდინა სამხედრო ხუნტამ!

სრულად: press.com/mamuliდ: https://iberiana.wordshvilebs/a-s/

Posted in საქართველო-Georgia | Tagged: , | Leave a Comment »

გურამ ქართველიშვილი – პასუხი მათ ვისთვისაც ჩემი სიმართლე მწარეა

Posted by iberiana on აგვისტო 24, 2018

31543505_108678883333572_4476892481341882368_n[1]გურამ ქართველიშვილი – პასუხი მათ ვისთვისაც ჩემი სიმართლე მწარეა და იქ თავის თავს ხედავს

ყიდი ქვეყანას? ლიბერასტი ხარ? სახლებს აშენებ და ქვეყანაში მუსულმან უცხოტომელებს ასახლებ? მაკლერი ხარ და ქართული მიწების გაყიდვით ხარ დაკავებული? პარლამენტარი ხარ და ანტიქართულ კანონებს მფარველობ? სასკოლო სახელმძღვანელოს წერ და განათლებიდან ყოველგვარ ქართულ ფასეულობას დევნი? საბავშვო ბაღში გენდერ აღზრდა შეგაქვს? მილიონერი ხარ და ასეთ მძიმე დროს ეროვნულს არ ეხმარები და ქველმოქმედებას არ ეწევი? ემიგრანტი ხარ და შენგან მიტოვებული სამშობლოს სიმწარე ფეხებზე გკიდია? ახალგაზრდა ხარ და ჯარიდან თავდასახსნელად “გირჩის ეპისკოპოსობას” კადრულობ? პრეზიდენტი ხარ და ხალხზე ზრუნვის ნაცვლად სოროსის ანტიქართულ დაკვეთებს ასრულებ? საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ხარ და ქართველობა ჩამორჩენილობად მიგაჩნია? პრემიერ მინისტრი ხარ და გადამთიელებს უფრო მფარველობ ვიდრე შენ ხალხს? იერარქი ხარ და ქვეყნის ისლამიზაციაზე ხმას არ იმაღლებ? მასწავლებელი ხარ და მოსწავლეს ლიბერასტული აფსურდით უტენი თავს? ქართველი ახალგაზრდა ხარ და სამშობლო გეზიზღება? ბიძინა ხარ და საქართველოს, როგორც აუქციონზე გასაყიდ ნივთს ისე უყურებ?
თუ ამ სტატუსს და ჩემ სხვა მსგავს ტექსტებს კითხულობ, მასში შენ თავს ხედავ და ამავე დროს კიდე აქეთ გაქვს პრეტენზია იმაზე, რომ ჩემისთანები უნდა გაჩუმდნენ,

დაიხსომე– ეს არ მოხდება, რადგან სანამ შენისთანა ფურუნკულები არ მოცილდებიან ამ ქვეყნის სხეულს მანამდე ჩემისთანები სისხლს გაგიშრობენ სიმართლით. ბოლომდე ჩაგყვებიან მაგ გაუმაძღარ საქმეებში და ამ შენგან გაწირულ უძველეს ქვეყანას არ დაგაღუპინებენ. რახან ეს ასე მოხდება იმის გამო რომ შენს თავხედობა–იუდობას არ აქვს საზღვარი და ვერაფერს შეისმენ საქმე სისხლამდე მივა, რადგან ჩემისთანებს სიცოცხლე აღარ უნდათ თქვენგან გაყიდულ საქართველოს შემყურეთ…

ამიტომაც გირჩევ ღორად ქცეულო ნაქართველარო, რომ გონს მოდი. ამ მიწას არავინ დაგითმობს… ჩაიხედე შენ გენეტიკაში, ან ისტორიაში და მიხვდები, რომ ქართველს პირუტყვის მოთმინება აქვს, ხოლო როცა მოთმინებას კარგავს დაუნდობელი და სასტიკი ხდება მტრის მიმართ… არადა მტერი ხარ. მტერზე დიდი მტერი!!!

გურამ ქართველიშვილი
24 აგვისტო, 2018

Posted in 2018, მამულიშვილებს, საქართველო-Georgia | Tagged: | Leave a Comment »

გურამ ქართველიშვილი – ღია მიმართვა ქართველ იერარქებს

Posted by iberiana on აგვისტო 23, 2018

39929241_215450262656433_8889119883535581184_n[1]
გურამ ქართველიშვილი – ღია მიმართვა ქართველ იერარქებს, უმეტესობას და არა ყველას

იყუჩეთ იერარქებო სანამ ტაძრებს მეჩეთად არ გვიქცევს შემოსეული ,,ინვესტორი”. იცოდეთ, რომ ასეთ მძიმე დროს ეგ თქვენი დუმილი ქვეყნის ისლამიზაციას უწყობს ხელს და ის ახლა ღალატია, ქრისტეს ღალატი… ამიტომ, თქვენ ისეთივე თვალთმაქცები ბრძანდებით, როგორი მთავრობაც გვყავს. მათთან ერთად ყიდით ამ ქვეყანას თქვენი დუმილიანი დასტურით და პატრიარქის სახელს ხართ ამოფარებული, რომელსაც უღვთოდ ღალატობთ… იმასაც პირდაპირ მოგახსენებთ ფუფუნებაში მოცურავენო, რომ თქვენ არ ბრძანდებით ქრისტეს გზით მავალნი და ნუ ატყუებთ ქართველობას. თქვენი საქმე იუდა ისკარიოტელისას უფრო წააგავს და ოცდაათ ვერცხლად ხართ გაყიდულები…

არადა რამდენი იღვაწა უწმინდესმა ქართული მართლმადიდებლობის ასაღორძინებლად, მაგრამ მოწაფეებში შეცდა. თქვენში, რომლებმაც უღალატეთ მასაც და მის სათაყვანებელ საქართველოსაც.

ერთი კი იცოდეთ იერარქებო კარგად და განუხრელად, როცა წარვდგებით უფალთან, თქვენ მრევლზე მეტი მოგეკითხებათ ამ დამღუპველი დუმილისთვის, რადგან თქვენი წინამორბედნი მსგავს მძიმე ეპოქებში სიცოცხლეს არ ზოგავდნენ საქართველოსთვის. თქვენ კი დუმხართ და ამ დუმილით ერს ახალისებთ შეგუებისკენ. არადა ასეთ შეგუებას ხომ საქართველოს გარდაუვალი სიკვდილი მოყვება შედეგად…

P. S. ნუ გვატყუებთ თქვენეული ხილვებით, თითქოს ეს განსაცდელი უფალმა დაუშვა და მას არ უნდა შევეწინააღმდეგოთ…. ნუ ცრუობთ, რადგან ცრუს არასდროს მოუვლენს უფალი ხილვებს..

გურამ ქართველიშვილი

23 აგვისტო, 2018

Posted in 2018, მართლმადიდებლობა, საქართველო-Georgia | Tagged: | 1 Comment »

დუტუ მეგრელი – “მე პატარა ქართველი ვარ”

Posted by iberiana on აგვისტო 20, 2018

დუტუ მეგრელი – “მე პატარა ქართველი ვარ”

dutu megreli.jpg
მე პატარა ქართველი ვარ,
კავკასიის მთების შვილი
და განცხრომით სხვაგან ყოფნას
მირჩევნია აქ სიკვდილი!
ქართლ, კახეთი, იმერეთი,
გურია და სამეგრელო,
რაჭა-ლეჩხუმ-ჯავახეთი და
მესხეთი სასახელო;
ხევი, თუშ-ფშავ, ხევსურეთი,
სვანეთი და აფხაზეთი;
ძველი ტაო, იმერხევი,
საინგილო და ლაზეთი;
მთიულეთი საარაკო და
აჭარის ზღვა და მდელო;
ყველა ჩემი სამშობლოა,
საყვარელი საქართველო,
ქვეყნის თვალი, ეს ქვეყანა
ღვთის მშობლისა არის
წილი
ბევრ მწარე დღეს მოსწრებია
და უნახავს ბევრიც ტკბილი,
ხან თუ მტერი აოხრებდა,
იყო მღვრელი ცრემლის ცხარის;
ბრწყინვალე დროც დადგომია,
დრო, დავითის და თამარის,
მე პატარა ქართველი ვარ,
სახელოვან ერის შვილი
და მსურს მერგოს სასახელო
მე სიცოცხლე და
სიკვდილი!

მეგრელი თავადი.(დუტუ ხოშტარია)

Posted in საქართველო-Georgia | Tagged: , | Leave a Comment »

თ. მღვდლიაშვილი: ზვიად გამსახურდია — ,,Cor Cordium”

Posted by iberiana on აგვისტო 4, 2018

Zviad Gamsakhurdiaთინათინ  მღვდლიაშვილი: ზვიად გამსახურდია — ,,Cor Cordium (გულის გული)

,,,გულის გული! როგორ უხდება ეს სიტყვები ზვიად გამსახურდიას.

ზვიად გამსახურდია – დიდი ქართველი მწერლის კონსტანტინე გამსახურდიას და ქართლის უძველეს თავადთა შთამომავლის – მირანდა ფალავანდიშვილის ერთადერთი ძე.

ზვიად გამსახურდია – კაცი მართალი და ყოვლად სახიერი, მსოფლიო ბოროტებასთან სამკვდრო-სასიცოცხლოდ შებმული თეთრი მხედარი, ყრუთა და ბრმათა მიერ ვერ ძლეული,
ვერ დათრგუნული და ამიტომაც, მომავალში, – კავკასიონის ქედზე პრომეთესავით მიჯაჭვული თავისუფლების იდეა, თავისუფლების აზრი…

ზვიად გამსახურდია – თხემით ტერფამდე დისიდენტი, მამაცი მეომარი და ადამიანის უფლებათა დამცველი.

ზვიად გამსახურდია – ფილოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი, პოეტი,ფილოსოფოსი, ლიტერატორი, კრიტიკოსი, მთარგმნელი… ქართველი ერის სულიერი განძთსაცავის, სულიერი მისიის განმსაზღვრელი…

ზვიად გამსახურდია – გონიერი, გამჭრიახი, გულთმისანი პოლიტიკოსი…

სრულად:  https://iberiana.wordpress.com/zviad-gamsakhurdia/t-mgvdliashvili/

 

Posted in ზვიად გამსახურდია, საქართველო-Georgia | Tagged: , | Leave a Comment »

დოლოჭოპის დიდი სატაძრო კომპლექსი

Posted by iberiana on აგვისტო 3, 2018

დოლოჭოპი –  დიდი სატაძრო კომპლექსი ნეკრესის ნაქალაქარზე 

28.07.2018

This slideshow requires JavaScript.

ნოდარ ბახტაძე, არქეოლოგიური ექსპედიციის ხელმძღვანელი: “ბოლო წლებში მუდამ გვინდოდა გაგვეგო, IV-V საუკუნეთა მიჯნის ამ ერთ–ერთ პირველ ქართულ საკათედრო ტაძარში, მხოლოდ საეკლესიო იერარქები იმარხენოდნენ (ზოგიერთი, შემართული, მაკურთხებელი მარჯვენითაც კი), თუ ეკლესიის რომელიმე ნაწილი საერო დიდგვაროვანთაც ჰქონდათ დათმობილი საძვალედ. და აი, სამხრეთის გალერეაში, ასეთ აკლდამათა წყების არსებობის პირველი დასტურიც აღმოჩნდა და, მერე რა საოცარი მინიშნებით ეპოქათა მიჯნაზე – ქვაყუთში აღმოჩნდა ყმაწვილი, დიდი ალბათობით (სამკაულისდა მიხედვითაც) არისტოკრატული ოჯახის წევრი ქალის ცხედარი, რომელიც ჯერ კიდევ წარმართული წესით, მარცხენა გვერდზეა დაკრძალული ქრისტიანულ საკათედრო ტაძარში.

სამარხი V საუკუნისაა და მრავალი კითხვაც გააჩინა: ისევე როგორც საქართველოს მთიანეთში, ქალები აქაც ჯიუტად, ჯერ კიდევ ტრადიციულად იმარხებოდნენ? მაშინ ხომ ჯერ კიდევ აკრძალული იყო ჩვილების მონათვლა და, ვითომ მონათვლამდე გარდაიცვალა? ან იქნებ (ცოტა დაუჯერებლად კი გვეჩვენება), ამ პროვინციაში ჯერ კიდევ კომპრომისულ წესს მისდევდნენ და საერთოდ არ იყო მკაცრ წესად დადგენილი მიცვალებულთა გაშოტილად დაკრძალვა…

ამ კითხვებზე პასუხს გაისად, ამავე გალერეის სხვა დიდგავროვანთა აკლდამების გახსნის შედეგად მივიღებთ. და კიდევ: 2 წელია, რაც IV-V საუკუნეთა მიჯნის (სტრატიგრაფიული ანალიზით და რადიოკარბონული დათარიღებით დადასტურებული სულ ზედა ქრონოლოგიური ზღვარი) ამ ტაძრის აღმოსავლეთ ფასადთან, ქართული ასომთავრულით შესრულებულ წარწერიანი ანტეფიქსები აღმოჩნდა. ბუნებრივია, ეს მოვლენა მაშინვე შევატყობინეთ ქართულ საზოგადოებრიობასაც და კულტურის სამინისტროს სისტემასაც. და, მიუხედავად ამისა, შარშან და წელს, ამ უბანზე, ჯიუტად არ გვაძლევენ გათხრების გაგრძელების უფლებას. რა ვუწოდოთ ამას – ჯიბრი თუ პრობლემის მნიშვნელობის ვერ შეფასება?”

 

Posted in 2018, არქეოლოგია, ისტორია-History, საქართველო-Georgia | Tagged: , , | Leave a Comment »

სამშვილდეში ექსპედიციამ თამარ მეფის ეპოქის საგანძური იპოვა

Posted by iberiana on აგვისტო 2, 2018

სამშვილდეში ექსპედიციამ თამარ მეფის ეპოქის საგანძური იპოვა

უნიკალური აღმოჩენა სამშვილდეში – არქეოლოგიურმა ექსპედიციამ თამარ მეფის ეპოქის საგანძური იპოვა. მეცნიერები ამ ადგილზე ზარაფხანის არსებობას არ გამორიცხავენ.

თანარ მეფის, გიორგი მესამის და ლაშა-გიორგის სახელზე მოჭრილი 270-მდე სამეფო მონეტა თეთრიწყაროში, სოფელ სამშვილდეს ციტადელში ხუთწლიანი მუშაობის შედეგია. ექსპედიციის წევრებმა განძი ერთ-ერთ ოთახში იატაკის ქვეშ, ხის ყუთში აღმოაჩინეს. ოქროსა და ბრინჯაოს ფული მე-12-13-ე საუკუნით თარიღდება.

სამშვილდეს ციტადელში აღმოჩენილ განძში მონეტების გარდა, სპილენძის ზოდები და ფირფიტებიცაა.

უნიკალური აღმოჩენა საქართველოს უნივერსიტეტის პროფესორსა და მის სტუდენტებს ეკუთვნით. ექსპედიციის წევრები ადგილზე არქეოლოგიურ სამუშაოებს ექვსი წლის განმავლობაში აწარმოებდნენ.

ავტორი: თამთა ჯიქია

Posted in 2018, არქეოლოგია, საქართველო-Georgia | Tagged: , , , | Leave a Comment »

საქართველოს მთავრობამ „სოკარ ჯორჯია გაზს“ გაზსადენები მიყიდა

Posted by iberiana on ივლისი 31, 2018

image-46[1]საქართველოს მთავრობამ „სოკარ ჯორჯია გაზს“ გაზსადენები მიყიდა

საქართველოს მთავრობის განკარგულებით, კომპანია „სოკარ ჯორჯია გაზს“ 21.3 მილიონი ლარის ღირებულების გაზსადენები გადაეცა. გაზსადენები განლაგებულია კასპის, ზუგდიდის, ლაგოდეხის, ახმეტის, გარდაბნის, ზესტაფონის, ოზურგეთისა და ონის მუნიციპალიტეტებში.

„სოკარ ჯორჯია გაზმა“ საპრივატიზაციო თანხის ნაწილი (არანაკლებ 8.52 მილიონი ლარისა) 36 თვის ვადაში უნდა დაფაროს, დარჩენილი თანხა კი 48 თვის ვადაში.

სახელმწიფო ქონების პრივატიზება პირდაპირი მიყიდვის ფორმით განხორციელდა. 16 ივლისით დათარიღებულ განკარგულებას პრემიერ-მინისტრი მამუკა ბახტაძე აწერს ხელს.

http://bfm.ge/saqartvelos-mtavrobam-sokar-jorjia-gazs-gazsadenebi-miyida/

Posted in 2018, ეკონომიკა, საქართველო-Georgia | Tagged: , , | Leave a Comment »

მარიხუანას მოხმარება ლეგალური გახდა

Posted by iberiana on ივლისი 31, 2018

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებით, მარიხუანას მოხმარება ლეგალური გახდა.

“საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ აღნიშნა, რომ მარიხუანის მოხმარება, წარმოადგენს პიროვნების თავისუფალი განვითარების უფლებით დაცულ ქმედებას” – წერია საკონსტიტუციოს გამოქვეყნებულ განცხადებაში.

სასამართლომ ეს გადაწყვეტილება გირჩის პრეზიდენტობის კანდიდატის, ზურა ჯაფარიძისა და გირჩის ერთ-ერთი ლიდერის, ვახტანგ მეგრელიშვილის ერთობლივი სარჩელის საფუძველზე მიიღო. ჯაფარიძე და მეგრელიშვილი მარიხუანას მოხმარებაზე ადმინისტრაციული ჯარიმის გაუქმებას ითხოვდნენ, მათ ინტერესებს გირჩის თავმჯდომარე, იაგო ხვიჩია იცავდა.

 

sakonstitucio

მარიხუანას მოხმარებაზე ადმინისტრაციული ჯარიმის გაუქმების შესახებ გადაწყვეტილება საკონსტიტუციო სასამართლოს პირველმა კოლეგიამ მიიღო, რომელსაც მერაბ ტურავა, გიორგი კვერენჩხილაძე, მაია კოპალეიშვილი და ევა გოცირიძე შეადგენენ. საქმის განხილვა საკონსტიტუციო სასამართლოში 30 მაისს გაიმართა.

***

2018 წლის წმინდა სინოდის პირველი სხდომის ერთ-ერთი მთავარი განსახილველი თემა ნარკოპოლიტიკის საკითხი იყო

თბილისი, 22 ივლისი

ქართული მართლმადიდებლური ეკლესიის წმინდა სინოდი კატეგორიული წინააღმდეგია 70 გრამამდე კანაფის შენახვისთვის რაიმე სასჯელის გაუქმებისა, რადგან შიშობენ, რომ ეს სრულ ლეგალიზებას გამოიწვევს.

დაკავებულია 72 ნარკომოვაჭრე – შსს-მ ნახევარი წლის ანგარიში წარმოადგინა >>

2016-2017 წლებში საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ არაკონსტიტუციურად ცნო პატიმრობა პირადი მოხმარებისთვის 70 გრამამდე გამხმარი და 100 გრამამდე ნედლი მარიხუანის შეძენა-შენახვის და დამზადების გამო.

წმინდა სინოდის სხდომა წელიწადში ორჯერ იმართება. 2017 წელს მღვდელმთავრები 9 მარტს და 11 ოქტომბერს შეიკრიბნენ.

„როგორც ცნობილია, მიმდინარეობს საკონსტიტუციო სასამართლოში სარჩელის განხილვა ნარკოტიკული ნივთიერების მარიხუანას (კანაფის) 70 გრამამდე ფლობის შემთხვევაში ადმინისტრაციული სასჯელის გაუქმების თაობაზე. რაც ფაქტიურად ამ ნარკოტიკის ლეგალიზაციას ნიშნავს. ეს ლოგიკურად აყენებს ამ ნარკოტიკის მოპოვების ლეგალური გზების მოძებნის საკითხს და ეს ყველაფერი საბოლოოდ საქართველოში მარიხუანას (კანაფის) ლეგალური ნებადართული კულტივაციის ნიადაგს შექმნის, რაც ყოვლად მიუღებელია“, — ნათქვამია წმიდა სინოდის სხდომის ოქმში.

იქვე აღნიშნულია, რომ ეკლესია არასოდეს უჭერდა მხარს ნარკომანიით დაავადებულთა მიმართ პატიმრობის შეფარდებას, მაგრამ საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ ნარკოტიკების ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით უკვე მიღებული გადაწყვეტილება დიდი საფრთხის შემცველია და სერიოზულ ბიძგს აძლევს ნარკოტიკების ფართოდ გავრცელებასა და მოხმარებას.

წმინდა სინოდის წარმომადგენელთა თვალსაზრისით, ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაციის პროცესი განუხრელად უნდა იყოს დაკავშირებული ნარკოტიკებით მოვაჭრეთა და გამავრცელებელთა მიმართ უმკაცრესი სამართლებრივი ზომების გატარებასთან.

„გამკაცრდეს ზომები ნარკოტიკების უკანონო შემოტანასა და გავრცელებასთან მიმართებაში; ასევე საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებსა და, განსაკუთრებით, არასრულწლოვანთა წრეში მის მოხმარებასთან დაკავშირებით“, — ნათქვამია ოქმში.

გარდა ამისა, ნარკოდამოკიდებული ადამიანებისთვის დროულად უნდა შეიქმნას სპეციალიზებული სარეაბილიტაციო ცენტრები. საგანმანათლებლო დაწესებულებებში აუცილებელია სპეციალური კურსის შემოღება, რომ ახალგაზრდებმა ნარკოდამოკიდებულების საფრთხეები გააცნობიერონ და ამ მოვლენისადმი უარყოფითი განწყობა ჩამოუყალიბდეთ.

აღნიშნულ პროცესში მნიშვნელოვანია მედია საშუალებების აქტიური ჩართულობა, რომლებიც ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების მიზნით, საზოგადოებრივი აზრის ჩამოყალიბებას შეძლებდნენ, აღნიშნეს წმინდა სინოდის სხდომაზე….

ნარკომომხმარებლების მიმართ მიდგომის შეცვლის საკითხი აქტუალური 2016 წლიდან გახდა. ეს „ქართული ოცნების“ ერთ-ერთი წინასაარჩევნო დაპირება იყო, მაგრამ დეპუტატები და მთავრობის წევრები დღემდე ვერ თანხმდებიან იმაში, რა მოცულობით უნდა მოხდეს ლიბერალიზაცია და როგორ აისახება ის საზოგადოებაზე.

ნარკოლიბერალიზაციის აქტიური კამპანია 2016 წელს დაიწყო ოპოზიციურმა პარტიამ „ახალი პოლიტიკური ცენტრი — გირჩი“.

Read more: https://sputnik-georgia.com/society/20180622/240974489/Legalization-of-marijuana-in-Georgia-is-unacceptable-results-of-the-Holy-Synod-session.html

Posted in 2018, საქართველო-Georgia | Tagged: | 1 Comment »

ზვიად გამსახურდიას საარჩევნო პროგრამა

Posted by iberiana on ივლისი 31, 2018

Zviad Gamsakhurdia

საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტობის კანდიდატის ბატონ ზვიად გამსახურდიას საარჩევნო პროგრამა

1991

პოლიტიკური ნაწილი

თანამედროვე მსოფლიოში მიმდინარე პროცესების ანალიზი გვიჩვენებს, რომ განსხვავებული პოლიტიკური სისტემებისა თუ ეკონომიკური და კულტურული განვითარების დონის მიუხედავად, სახელმწიფოები მიისწრაფვიან საერთაშორისო თანამშრომლობისაკენ. გაიცნობიერა რა გლობალური პრობლემები (პირველ რიგში კი ბირთვული ომისა და ეკოლოგიური კატასტროფების საშიშროება), კაცობრიობა ცდილობს ერთიან ოჯახად  გაიაზროს თავი.

საქართველო და ქართველი ხალხი, კაცობრიობის ერთ-ერთი უძველესი ორგანული ნაწილი, დღეისათვის საერთაშორისო ცხოვრებისაგან თითქმის მთლიანად გამოთიშულია. უკანასკნელი ორი საუკუნის და განსაკუთრებით ბოლო სამოცდაათი წლის მანძილზე ქართველი ხალხის მიმართ შეგნებულად ტარდებოდა პოლიტიკა, რომლის მიზანიც იყო მისი ეროვნული და კულტურული გადაგვარება. მიუხედავად ამისა, ქართველმა ერმა შეძლო არა მარტო თავისი ეთნოკულტურული თვითმყოფადობის, არამედ გარკვეულად ტერიტორიული მთლიანობის შენარჩუნებაც. მხოლოდ სრული სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენით არის შესაძლებელი საქართველოს ჩაბმა გლობალურ ინტეგრაციულ პროცესებში.

გეოგრაფიულად და ისტორიულად საქართველო ორი სამყაროს – ევროპისა და აზიის, ქრისტიანობისა და მუსულმანობის საზღვარზე მდებარეობს. ვეკუთვნით რა ევროპასა და ქრისტიანულ ცივილიზაციას, ჩვენში ყოველთვის ძლიერი იყო აღმოსავლური ელემენტებიც. ქართველი მეფეები და ხალხი იჩენდნენ შემწყნარებლობას სხვა რელიგიებისა და ერების წარმომადგენლების მიმართ, თვითონ კი ძირითადად მორწმუნე ქრისტიანებად რჩებოდნენ. ისტორიულმა პროცესებმა და გეოგრაფიულმა მდებარეობამ განსაზღვრა ის, რომ საქართველო ასრულებდა ევროპასა და აზიას შორის ურთიერთობაში მნიშვნელოვან და გარკვეულწილად მასტაბილიზებელ როლს.

სამომავლო ისტორიული მისია, რომელიც უნდა იტვირთოს დამოუკიდებელმა საქართველომ, შეიძლება იყოს დასავლეთისა და აღმოსავლეთის ზოგადსაკაცობრიო ინტეგრაციული პროცესებისათვის ხელის შეწყობა და რეგიონში სტაბილური ვითარების უზრუნველყოფა. საქართველომ უნდა განახორციელოს სინთეზი ამ ორი სამყაროსი.

საქართველო და ქართველები ყოველთვის კავკასიის ხალხთა გამაერთიანებელ ძალას წარმოადგენდნენ. მიუხედავად დღეისათვის გარედან ინსპირირებული კონფლიქტებისა, საქართველომ უახლოეს მომავალში კვლავ შეიძლება იკისროს ეს როლი. ამით იგი აღადგენს ქრისტიანული შემწყნარებლობის პრინციპების დამცველის უნიკალურ ისტორიულ ფუნქციას და აქტიურად ჩაებმება მსოფლიო-პოლიტიკურ პროცესებში…

იხილეთ სრულად: https://iberiana.wordpress.com/zviad-gamsakhurdia/prezidenti/

 

Posted in 1991, ეროვნული მთავრობა, ზვიად გამსახურდია, პოლიტიკა, საქართველო-Georgia | Tagged: , , , | Leave a Comment »

საარსებო მინიმუმი და სრულფასოვანი კვება

Posted by iberiana on ივლისი 28, 2018

საარსებო მინიმუმი და სრულფასოვანი კვება

შოთა ჩხეიძე, პროფესორი, ექსპერტი სასურსათო უსაფრთხოების საკითხებში. 
გადაცემის წამყვანი ნათია მაზანაშვილი. ტვ ობიექტივი.  26.07.2018

მსოფლიოში გავრცელებულ დაავადებათა 55% არასრულფასოვანი კვების შედეგია.

ბოლო 25 წლის განმავლობაში საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობა არასრულფასოვნად იკვებება.

საერთაშორისო ორგანიზაცია „გელაპის“ ცნობით, 2012 წელს საქართველო მოხვდა ყველაზე ღარიბი ქვეყნების ხუთეულში, როგორებიცაა სირია, ავღანეთი, ჰაიტი, უგანდა და საქართველო.

ასევე 2012 წელს ორგანიზაცია „ფაო“-ს მიერ ჩატარებული კვლევებით საქართველოს 80% ღარიბ-ღატაკია. 45%  იღებს 2100 კკალ დღეში,   მოსახლეობის 35%  არის ღატაკი. ეს არის ის ნაწილი, რომელიც დღიურად საკვებიდან  1600  კილოკალორიას იღებს, და ძირითადად იკვებება პურით (შიმშილის ზღვარი არის 1800 კკალ).

ნორმით, ყოველდღიურად ორგანიზმა უნდა მიიღოს 2500-5000 კკალ (აქტიურობის მიხედვით):  ცხოველური  ან მცენარეული ცილები (ლობიო, სოიო) 200 გრ (საქართველოს მოსახლეობა იღებს 70-80 გრ); რძის პროდუქტები  960 გრ (საქართველოს მოსახლეობა იღებს 380-420 გრ); თევზი 50 გრ; ბოსტნეული 370 გრ; კარტოფილი 170 გრ; ხილი 210 გრ; შაქარი  100 გრ,  ცხიმები  30 გრ; კვერცხი 5 ცალი კვირაში, დღეში  0,66 ცალი;  პური 200 გრ (საქართველოში ნორმად დადგენილი იყო  350 გრ, მაგრამ ამჟამად 600-700 გრამს იღებენ).

ამჟამად, საარსებო მინიმუმი საქსტატის მიხედვით თვეში დაახლოებით 175 ლარია, სრულფასოვანი კვებისთვის კი საჭიროა 255 ლარი, მოქალაქეთა  ნაწილს თითქოს არ შია, მაგრამ  არასრულფასოვანი კვების გამო მათი ორგანიზმი განიცდის ფარულ შიმშილს.  რაც სხვადასხვა დაავადების გამომწვევია.

მიუხედავად იმისა, რომ 2012 წლის შემდეგ ბიუჯეტის მესამედი დაეთმო სოციალური მდგომარეობის გამოსწორებას (საყოველთაო დაზღვევა, გაორმაგებული დახმარებები, უფასო საბავშვო ბაღები, გაზრდილი პენსია, უმაღლეს სასწავლებლებში ზოგიერთი ფაკულტეტი გახდა უფასო და ა.შ.) ჯერჯერობით მდგომარეობა თითქმის იგივეა, ამის ერთერთი მიზეზია ის, რომ  500 ათას ოჯახს გამოყოლილი აქვს ძველი ვალები და საკვებისთვის ფული არ რჩებათ.

Posted in 2018, საქართველო-Georgia, ჯანმრთელობა | Tagged: , , , | Leave a Comment »

გურამ ქართველიშვილი – თვითგანადგურება

Posted by iberiana on ივლისი 22, 2018

37597964_181668342701292_1022611213298696192_n[1]გურამ ქართველიშვილი – თვითგანადგურება

საქართველო საუკუნეების განმავლობაში ნაძარცვი ქვეყანაა, როგორც მატერიალურად ასევე სულიერად. ამ კავკასიურ გზაჯვარედინზე მდებარე სახელმწიფოს, რომელსაც მძიმე გეოპოლიტიკურ სივრცეში უწევდა არსებობა, გამუდმებით იპყრობდნენ იმპერიები, თავს ესხმოდნენ მომთაბარეები და მოსვენებას არ აძლევდნენ მეზობელი კავკასიელები. რომ გადავხედოთ ჩვენი ქვეყნის თუნდაც ბოლო ათასწლეულის ისტორიას და მოვთვალოთ მის თავზე გადავლილი სისხლისმღვრელი ეპოქები, შეგვექმნება შთაბეჭდილება, რომ ქართველების გადარჩენა ღვთის სასწაულის გარდა ვერცერთ მიწიერ კანონზომიერებას ვერ ექვემდებარება.

კაცობრიობის არსებობა დასაბამიდან დღემდე, კეთილისა და ბოროტის ბრძოლის ერთი უწყვეტი პოლიგონია, ხოლო საქართველო ამ ორ ძალას შორის დაპირისპირების ცხელი წერტილი. სწორედ ამ ცხელ წერტილობას ადასტურებს ის, რომ ათწლეულსაც კი ვერ აღმოაჩენთ ამ პატარა ქვეყნის წარსულში უსისხლოს, უშფოთველსა და უცრემლოს. მაშ რაში დევს ის გადარჩენის გასაღები, რამაც ქართველთა მოდგმა ასეთ მიწიერ ჯოჯოხეთში აარსება და დღემდე მოიყვანა? არადა ეს შეკითხვა ამ ხალხის ყოველი ეპოქის, ყველა დიდი მოაზროვნის და ქართველთმცოდნის თავზე ეკიდა. პასუხი კი ერთი იყო, რომ ჩვენი გადარჩენის საიდუმლო ჩვენივე ქართულ ცხოვრების წესში და მისგან ნასაზრდოვებ კულტურაშია. ამიტომაც იყო, რომ ამ ხალხის ყველა მოღვაწის უპირველეს საზრუნავს, ამ ცხოვრების წესის შენარჩუნება და მომავალი თაობისთვის გადაცემა წარმოადგენდა. ქართული ცხოვრების კულტურა ერთგვარ იმუნიტეტად იყო ქცეული იმ გარე ძალების წინააღმდეგ ბრძოლაში, რომელნიც მუდმივად ცდილობდნენ ჩვენ დამორჩილებას. ამიტომ ყველა გონიერი დამპყრობელი ქართველთა ფიზიკურ განადგურებასთან ერთად, არავითარ სახსარს და ძალისხმევას არ იშურებდა ჩვენ გადასაგვარებლად. იმუნიტეტად ქცეული ქართველობა კი ჩვენ წინაპრებს ოჯახური ყოფის დონეზე ქონდათ გამჯდარი და მის დაკარგვას უბედურებად მიიჩნევდნენ თაობიდან თაობამდე. ეს იმუნიტეტად ქცეული წესრიგი იმდენად ძლიერი აღმოჩნდა, რომ ქვეყნის ხანგრძლივად დაპყრობილ მდგომარეობაში ყოფნის დროსაც კი აუღებელ ციხესიმაგრეს წარმოადგენდა დამპყრობლისთვის. ამიტომ, როცა არ არსებობდა ჩვენში საერო და სასულიერო ხელისუფლება და ის მტრის ხელში იყო, ოჯახი ასრულებდა ქართველში, ქართული სახელმწიფოებრივი აზროვნების და მეხსიერების დაცვას.

დღევანდელობამ დაგვანახა, რომ ჩვენ ქვეყანაში გამეფებულმა ნეოლიბერალურმა რეჟიმმა, რომელიც დასავლური იმპერიალიზმის ხელისუფლებაა, საუკეთესოდ შეისწავლა ქართველთა არსებობის ეს საფუძვლები და იდეოლოგიურად დაარტყა ქართულ კულტურას, ცხოვრების მამა-პაპეულ წესებსა და ოჯახს, ხოლო შედეგი ისეთი მიიღო, როგორ შედეგსაც ვერცერთმა შაჰ აბასმა ვერ მიაღწია. დღევანდელი ქართველობა მთლიანად მოწყვეტილი ვართ ქართულ იმუნიტეტს და ისე ვართ გადაგვარებული, რომ თავადვე ვებრძვით ჩვენ ტრადიციებსა და ათასწლეულებ გამოტარებულ მდიდარ კულტურას. თაობებს შორის დიდი წყვეტა უკვე მომხდარია და მომავალი თაობები ქართველობას ჩამორჩენილობად მიიჩნევენ. სწორედ აქედან გამომდინარეა ის სახელმწიფოებრივი ნგრევა, რომელმაც იმ ზომამდეც კი მიგვიყვანა ქართველები, რომ მიწასაც კი ვყიდით იმ ხალხების შთამომავლებზე ვისგანაც ათასწლეულები იცავდნენ ზღვა სისხლის ფასად ჩვენი წინაპრები ამ მიწას. სწორედ ქართველობაზე უარის თქმის შედეგია ის, რომ ამ სახელმწიფოებრივი განადგურების ეპოქაში ერს საპროტესტო პულსი აღარ ესინჯება. ხოლო ასეთ ბარბაროსულ თვითგანადგურებას ჩვენივე ხელით ვაწარმოებთ “ქართველები”.

22 ივლისი, 2018

Posted in 2018, მამულიშვილებს, პოლიტიკა, საქართველო-Georgia | Tagged: | Leave a Comment »

მართა ტარტარაშვილი – ტერმინ ”საინგილო”-ს შესახებ

Posted by iberiana on ივლისი 21, 2018

მართა ტარტარაშვილი – ტერმინ ”საინგილო”-ს შესახებ

 

ჰერეთი – საინგილო

https://iberiana.wordpress.com/about/hereti-saingilo

 

 

Posted in ისტორია-History, საინგილო, საქართველო-Georgia, ჰერეთი | Tagged: , | Leave a Comment »

ანანია ჯაფარიძე –  ქართველთა გამუსულმანება. საინგილო

Posted by iberiana on ივლისი 21, 2018

მეუფე ანანია ჯაფარიძე –  ქართველთა გამუსულმანება-გალეკება. საინგილო

 

ჰერეთი – საინგილო

https://iberiana.wordpress.com/about/hereti-saingilo

Posted in ისტორია-History, საინგილო, საქართველო-Georgia | Tagged: , , , | Leave a Comment »

სასწრაფოდ, აიღეთ სისხლის ანალიზი ტყვიის შემცველობაზე

Posted by iberiana on ივლისი 13, 2018

loratorntoni-cr-721x405[1]სასწრაფოდ, აიღეთ სისხლის ანალიზი ტყვიის შემცველობაზე: ლორა თორნტონი საქართველოს მოსახლეობას მიმართავს

ენ-დი-აის” საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელი ლორა თორნტონი მოუწოდებს საქართველოს მოქალაქეებს, რომ ორგანიზმში ტყვიის შემცველობის დასადგენად ანალიზი გაიკეთონ.

როგორც თორნტონი facebook-ზე წერს, მან და მისმა მეგობრებმა გაიკეთეს ანალიზი, რომლის შედეგად დადგინდა, რომ მის ორგანიზმში ტყვიის შემცველობა გაცილებით მეტია ამერიკის და ევროკავშირის საშუალო მაჩვენებელზე, ხოლო სხვების ანალიზებმა აჩვენეს, რომ ტყვიის შემცველობა მათ ორგანიზმში საშიშ დონეზეა.

მისი ვარაუდით, მათი ტყვიით მოწამვლის პრობლემა უხარისხო ბენზინის ბრალია, რომლის მსგავსსაც მხოლოდ რამდენიმე ქვეყანა იყენებს.

“მოხარული ვარ, რომ პრემიერ-მინისტრი და სხვები პირობას იძლევიან, რომ ამ პრობლემას მიხედავენ და ნორმალური ხარისხის საწვავზე გადასვლას აპირებენ. იმედი მაქვს, ეს სასწრაფოდ მოხდება, რადგან ეს ისეთი კრიზისია, რომელზე რეაგირებაც აქამდე იყო საჭირო და ყოველი დღე უფრო დიდი რისკის მატარებელია” – წერს ლორა თორნტონი.

https://metronome.ge/

Posted in 2018, ეკოლოგია, საქართველო-Georgia, ჯანმრთელობა | Tagged: , , , | Leave a Comment »

თეიმურაზ გვანცელაძე- აფხაზეთი

Posted by iberiana on ივლისი 7, 2018

თეიმურაზ გვანცელაძე – “ენა და ისტორია. აფხაზეთი”

აფხაზოლოგი, პროფესორი, გიორგი შარვაშიძის პრემიის ლაურეატი

აფხაზეთი-Abkhazia

https://iberiana.wordpress.com/afxazeti/

 

 

Posted in აფხაზეთი - Abkhazia, ისტორია-History, საქართველო-Georgia | Tagged: , , | Leave a Comment »

როლანდ თოფჩიშვილი- ქართული გვარები

Posted by iberiana on ივლისი 7, 2018

როლანდ თოფჩიშვილი – ქართული გვარები

ქართული არხი/Qartuli Arxi

ქართული გვარების ისტორია; საიდან მოდის ქართული გვარები; ყველაზე ძველი და ყველაზე ისტორიული გვარები; საქართველოს გვარების წარმომავლობა.

უსუფიქსო და თერთმეტი სუფიქსიანი ( -ძე, -შვილი,  -ია, -ანი, -უა, -ური, -ში, -ყვა, – ელი, …) გვარი

სრულად:

Posted in ისტორია-History, საქართველო-Georgia | Tagged: , , | Leave a Comment »

როლანდ თოფჩიშვილი – ქართველთა ეთნიკური ისტორია. ვიდეო

Posted by iberiana on ივლისი 7, 2018

პროფ. როლანდ თოფჩიშვილის ლექცია თემაზე:

ქართველთა ეთნიკური ისტორია

Posted in ისტორია-History, რელიგია, საქართველო-Georgia | Tagged: , | Leave a Comment »

საქართველოს “მომავალი“ დღეს

Posted by iberiana on ივნისი 16, 2018

თორნიკე ქავთარაძე –  საქართველოს “მომავალი“ დღეს

დამოუკიდებლობის მოპოვების დღიდან მოყოლებული საქართველომ მრავალი რთული დღე გამოიარა, მაგრამ ჩვენდა სამწუხაროდ ვერ მივიღეთ ის შედეგი, რასაც ერთიანი, სტაბილური, განვითარებული და პროგრესული სახელმწიფო ჰქვია. ამ ყველაფერმა განსაკუთრებით ახალგაზრდებზე იმოქმედა. ქვეყანაში არსებული მძიმე სოციალური მდგომარეობის გამო, მრავალი მშობელი ზღვებსა და ოკეანეებს გადაღმა გადაიხვეწა. აქ დარჩენილი შვილების უმეტესობა ყურადღების გარეშე დარჩა, ზოგი ქუჩას მიეჯაჭვა, ბევრმა ნიჭიერმა, გონებაგახსნილმა ახალგზრდამ უარი თქვა სკოლაზე, განათლებაზე…

მოგეხსენებათ.  განათლების დონის მაჩვენებელი ქვეყნის წარმატებისა და განვითარების ერთ-ერთი მთავარი ინდიკატორია. ბუნებრივია, ჩნდება კითხვა – გვყავს ჩვენ განათლებული მომავალი თაობა? ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა ადვილია, თუ გადავხედავთ ოფიციალურ მონაცემებს, რომლის მიხედვით, დაწყებითი განათლების ხარისხით საქართველო 144 ქვეყანას შორის 99-ე, ხოლო წიგნიერებისა და ზოგადი განათლების მიხედვით 74 ქვეყანას შორის 66-ე ადგილს იკავებს. შედეგი ნათელია, მაგრამ მიზეზების პოვნაა რთული, თუმცა აუცილებელი.

ზემოთ მოყვანილი მაგალითი, სადაც სოციალური ფაქტორების გამო ქვეყანამ მრავალი ნიჭიერი ადამიანი დაკარგა, მხოლოდ ერთ-ერთია ძირითად პრობლემებს შორის. ახლა მეორე კუთხიდანაც შევხედოთ საკითხს და დავსვათ კითხვა – რამდენად ვზრუნავთ იმ ახალგაზრდებზე, ვისაც უარი არ უთქვამს განათლებაზე, ვისაც აქვს შანსი მიზნის მიღწევისა და ვისზეც უნდა დავამყაროთ მომავლის იმედები? რამდენად ვუფრთხილდებით ამ რესურსს?…

სრულად: https://iberiana.wordpress.com/iberiana/tornike-kavtaradze/

Posted in 2018, განათლება, საქართველო-Georgia | Tagged: , | Leave a Comment »

რატომ გამოაცხადეს საქართველოს დამოუკიდებლობა ქართველმა  მენშევიკება 1918 წლის 26 მაისს?

Posted by iberiana on მაისი 26, 2018

რატომ გამოაცხადეს საქართველოს დამოუკიდებლობა ქართველმა  მენშევიკება 1918 წლის 26 მაისს?

ეროვნული საბჭო

ეროვნული საბჭოს წევრები, დამოუკიდებლობის გამოცხადების შემდეგ, თბილისი.

კავკასიის კომისარიატის ხელმძღვანელის ე. გეგჭკორის უთავობის გამო ბრესტის კონფერენციამ ყარსი, არდაგანი და ბათუმის ოლქი ოსმალეთს გადასცა. თურქეთმა ჯარების გადმოსხმა დაიწყო ნაჩუქარი მიწების დასაკავებლად, თანაც ამიერკავკასიის ხელისუფლებასთან საზავო მოლაპარაკებას შეუდგა იმ განზრახვით, რომ „ეს შენაძენი ამიერკავკასიის ბეჭდითაც დაედასტურებინა“ (ზ. ავალიშვილი).

თურქეთი შეუჩერებლივ ახორციელებდა სამხედრო მოქმედებას სამხრეთ საქართველოს ტერიტორიის მისატაცებლად. თურქებმა ხელთ იგდეს არა მარტო ბრესტის ზავით გათვალისწინებული ოლქები, არამედ სხვა ტერიტორიებიც. დაიკავეს ახალციხისა და ახალქალაქის მაზრები, აიღეს ქ. ოზურგეთი, აბასთუმანი და ბორჯომის გზით თბილისისაკენ გამოემართნენ.

საქართველო არნახულ კრიზისში მოექცა სხვა მხრივაც. ცენტრის კარნახით სწორედ ამ დროს გააქტიურდნენ ეროვნულ გრძნობადაკარგული ქართველი ბოლშევიკები. არსებული ხელისუფლების წინააღმდეგ მათ მოაწყვეს გამოსვლები საქართველოს მთელ რიგ რაიონებში. ცხინვალელმა ოსებმა იარაღი საბჭოთა რუსეთიდან მიიღეს, ხოლო სოხუმში აფხაზ აჯანყებულთა, რომელთა შორის ქართველი ბოლშევიკებიც იყვნენ, დასახმარებლად სოჭისა და არმავირის წითელგვარდიელთა შეიარაღებული რაზმელებიც კი ჩამოვიდნენ.

ასეთ მძიმე ჟამს საქართველოს მოვლა-პატრონობის თაოსნობა ხელში აიღო ეროვნულმა საბჭომ, რომელმაც საქართველოს დამხმარისა და მისი დამოუკიდებლობის გარანტად მიიჩნია იმ დროს მძლავრი გერმანია. ეროვნული საბჭოს სახელით . ჩხენკელმა მოლაპარაკება გამართა გერმანიის დელეგაციასთან, რომელიც ბათუმში ჩამოვიდა შუამავლის დანიშნულებით. 19 მაისს ჩხენკელმა ოფიციალურად მიმართა გერმანიის დელეგაციის ხელმძღვანელს ფონ ლოსოვს, ჩარეულიყო ამიერკავკასიაოსმალეთის დავაში, რაზედაც დადებითი პასუხი მიიღო. საქართველოს გერმანიასთან ურთიერთობას მყარი საფუძველი მხოლოდ იმ შემთხვევაში ექნებოდა, თუ საქართველო დამოუკიდებელ სახელმწიფოდ ჩამოყალიბდებოდა.

_d8_GPpp4y51u3jwgHsneIVG6kFho6eg[1]

შულენბურგი გერმანიის საკონსულოს აივანზე. თბილისი, 1918 წელი.

საქართველოს დელეგაციის მრჩეველი ზ. ავალიშვილი სასწრაფოდ ადგენს თბილისში გასაგზავნი დეპეშის ტექსტს და ა. ჩხენკელის ხელმოწერით უგზავნის გენერალ კვინიტაძეს:

„გადაეცით საქართველოს ეროვნულ საბჭოს პრეზიდიუმს შემდეგი: საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადების კიდევ დაგვიანება გამოიწვევს გამოუსწორებელ შედეგებს. გერმანელების შუამავლობის ცდა არ მოხერხდა. დაგვრჩენია ერთად ერთი: ოსმალოების შემოსევას წინ დაუყენოთ დამოუკიდებელი საქართველო, რომელსაც მხარის დამჭერათ ეყოლება გერმანია. მის წარმომადგენლათ საქართველოს მთავრობასთან იქნება გრაფი შულენბურგი, რომელიც საჭიროა დამოუკიდებლობის გამოცხადებისთანავე იქმნეს ცნობილი… გამზადებულია ხელმოსაწერათ დროებითი შეთანხმება გერმანიასთან… უცდი ამ აქტის შესახებ უსწრაფეს ცნობას“. თბილისიდან გაიგზავნა საპასუხო დეპეშა: დამოუკიდებლობა გამოცხადებული იქნება ხვალ, 26 მაისს…“

პარალელურად, ისევ გერმანელთა (გრაფ შულენბურგის) რჩევით ოსმალოთა შესაჩერებლად შეიქმნა ბორჩალოელ გერმანელთაგან ათასკაციანი ბატალიონი ორი გერმანელი ოფიცრით და გაიგზავნა ნატანებისაკენ გერმანული დროშით ხელში. ერთის მხრივ, ეს ბატალიონი, ხოლო მეორეს მხრივ, ვ. გოგვაძის ჯავშნიანი მატარებელი შეიჭრა ოსმალთა რიგებში, მარჯვნივ და მარცხნივ მიჰყარეს ოსმალები და კარგა დიდი ზარალით გააქციეს. რაც აქ მოხდა, „ნაღდი მაჩვენებელია, თუ რისი მიღწევა შეგვეძლო, საქართველოს სათავეში, უთავო „რუსეთის სოც-დემ. მუშათა პარტიის“ მეთაურობა კი არა გვყოლოდა, არამედ ნამდვილი ეროვნული სულით გაჟღენთილი; ან თუნდ ნოე ჟორდანიას უხერხემლობის მაგიერ ნოე რამიშვილის ნებისყოფას გაემარჯვნა“.

1918 წლის 26 მაისს თურქეთმა ამიერკავკასიის მთავრობას ულტიმატუმი წაუყენა – 72 საათის განმავლობაში შეესრულებინათ ახალი საზღვრების, საქართველოს ტერიტორიაზე თურქეთის ჯარების გატარების და სამხრეთ კავკასიაში რეფერენდუმის თაობაზე თანხმობის საკითხი. ამასთანავე, ოსმალებმა ეხლა მოისურვეს ნახჭევანის მაზრაც, ე. ი. მთელი რკინიგზა – ყარსი-ალექსანდროპოლი-ჯულფა. მაგრამ უფრო ადრე, დღის ხუთ საათზე საქართველოს ეროვნულმა საბჭომ საქართველო დამოუკიდებელ რესპუბლიკად გამოაცხადა, რომელზე დაყრდნობითაც თურქეთის მთავრობას ასეთი პასუხი გაეგზავნა: თქვენი ულტიმატუმი ამიერკავკასიის მთავრობისადმი მიმართული, შეუძლებელია კუთვნილებისამებრ ჩაბარებული იქნეს, ამიერკავკასიის დაშლისა და საქართველოს დამოუკიდებლად გამოცხადების გამო.

უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადება სულაც არ შედიოდა ქართველი მენშევიკების პროგრამაში. მათთვის ეროვნული საკითხი არ არსებობდა. წუთითაც არ ფიქრობდნენ ისინი რუსეთიდან საქართველოს ჩამოცილებას, თუკი იქ მენშევიკური მთავრობა იბატონებდა. მაგრამ, ჯერ იმის გამო, რომ იქ ბოლშევიკები მოექცნენ ხელისუფლების სათავეში, ხოლო, უფრო კი იმის გამო, რომ ოსმალეთის აგრესიამ საქართველო აშკარა ოკუპაციის საფრთხის წინაშე დააყენა, იძულებულნი გახდნენ მიეღოთ გერმანიის რჩევა და საქართველოს დამოუკიდებლობა გამოეცხადებინათ. „ეს აღიბეჭდა კიდეც მენშევიკურ „დამოუკიდებლობის აქტში“, საცა, აღფრთოვანების მაგიერ, ტირილი და ბოდიშებია… რუსეთის წინაშე“.

 აი, კერძოდ, რას მოგვითხრობს რ. გაბაშვილი თავის მემუარებში ცნობილი მენშევიკის კაკი წერეთლის შესახებ, როცა 25 მაისის ეროვნული საბჭოს კრებაზე საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადების საკითხი წყდებოდა: „კაკი წერეთელი გულშეწუხებული ჩავარდა სავარძელში და გაჰკიოდა ისტერიულად: „რას შვრებით, თქვენა ღუპავთ რუსეთის დემოკრატიასაო!“

ასე და ამგვარად, საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის (1918 წ. 26 მაისი) აქტი მთავრობის სახლის სხდომათა დარბაზში, მენშევიკური უმრავლესობის მიერ აღინიშნა ნამდვილ სამგლოვიარო ატმოსფეროში, რუსეთიდან საქართველოს ძალაუნებური ჩამოცილების გამო. გაიხარა მხოლოდ ხალხმა. როცა მთავრობის სახლის აივნიდან ეს აქტი გამოუცხადეს იქ შეკრებილ მრავალათასიან საზოგადოებას, ისინი ტაშის გრიალითა და სიხარულის ცრემლებით შეხვდნენ ამ ისტორიულ აქტს.

რაც შეეხება ნ. ჟორდანიას სიტყვას, რომელიც ამ აქტთან დაკავშირებით წარმოითქვა, ეს იყო ნაღველგარეული განაცხადი, განსაკუთრებით მისი ბოლო ნაწილი, იმის გამო, რომ დაიშალა ხელოვნურად შეკოწიწებული ამიერკავკასიის კონფედერაციული სახელმწიფო..

სამწუხაროდ, ნოე რამიშვილმა მთავრობის თავმჯდომარის პოსტზე მცირე ხანს დაჰყო. 1918 წლის 24 ივნისიდან იგი შეცვალა ნოე ჟორდანიამ. სამწუხაროდო ვამბობთ, რადგან ყოვლად უსუსურ მენშევიკურ მთავრობაში, ვისაც ცოტაოდენი სიმტკიცე მაინც გააჩნდა, ეს იყო ნოე რამიშვილი.

 ერთი სიტყვით, აღდგა სამიათასწლოვანი სახელმწიფოებრივი ცივილიზაციის მქონე საქართველო თავის ისტორიულ უფლებებში. მისი არსებობის კანონიერება სცნო მსოფლიოს მრავალმა სახელმწიფომ. მაგრამ საკითხავი აი რა არის: როგორ მოხდა, რომ იმპერიიდან გამოყოფილმა პოლონეთმა და ფინეთმა ბოლომდე გაუძლეს აწ უკვე ბოლშევიკური იმპერიის ზეწოლას, – ასევე ბალტიისპირა ერთიციცქნა ქვეყნებმა 20 წელი მაინც შეინარჩუნეს დამოუკიდებლობა და საქართველომ კი სამი წელიც ძლივს გასძლო?

პირველი, ამის მიზეზი ის გახლავთ, რომ ლენინმა აღნიშნული ქვეყნების მოსახლეობაში, მცირეოდენი გამონაკლისის გარდა, ვერ ნახა დასაყრდენი ძალა სამშობლოს მოღალატეთა სახით. ჩვენში კი ასეთი ძალები საკმაოდ მოიძებნა რუსოფილ-მენშევიკთა სახით.

მიხეილ მჭედლიშვილი

ოჩოპინტრე მენშევიკები ხელისუფლების სათავეში

Posted in 1918, <